Dnevni red
StrasbourgPonedeljek, 16. april 2018 - Četrtek, 19. april 2018278k

  Ponedeljek, 16. april 2018

Razprave17:00 - 23:00

Nadaljevanje zasedanja in razpored dela

Rok

Izvajanje sedmega okoljskega akcijskega programa

A8-0059/2018

ENVIDaciana Octavia Sârbu

Rok

Izvajanje instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja, instrumenta za humanitarno pomoč in Evropskega razvojnega sklada

A8-0118/2018

DEVEEnrique Guerrero Salom

Enominutni govori (člen 163 Poslovnika)

  Torek, 17. april 2018

Razprave09:00 - 10:00

Rok

Instrument za evropske vrednote za podporo civilnodružbenim organizacijam, ki spodbujajo demokracijo, načelo pravne države in temeljne vrednote v Evropski uniji

Razprave10:00 - 12:30

Razprava s predsednikom Francoske republike Emmanuelom Macronom o prihodnosti Evrope

GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja13:00 - 14:30

Sporazum o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med EU in Libanonom: sodelovanje Libanona v partnerstvu na področju raziskav in inovacij v Sredozemlju (PRIMA)

A8-0352/2017

 ***

ITRESofia Sakorafa

Sporazum med EU in Mavricijem o partnerstvu v ribiškem sektorju: ribolovne možnosti in finančni prispevek

A8-0053/2018

 ***

PECHNorica Nicolai

Sporazum med EU in Norveško o dodatnih trgovinskih preferencialih za kmetijske proizvode

A8-0126/2018

 ***

INTATiziana Beghin

Evropska strategija za spodbujanje beljakovinskih poljščin

A8-0121/2018

AGRIJean-Paul Denanot

Rok

Vključitev emisij toplogrednih plinov in odvzemov zaradi rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva v okvir podnebne in energetske politike do leta 2030

A8-0262/2017

 ***I

ENVINorbert Lins

Rok

Zavezujoče letno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za izpolnitev zavez iz Pariškega sporazuma

A8-0208/2017

 ***I

ENVIGerben-Jan Gerbrandy

Rok

Statut in financiranje evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij

A8-0373/2017

 ***I

AFCOMercedes Bresso, Rainer Wieland

Rok

Energetska učinkovitost stavb

A8-0314/2017

 ***I

ITREBendt Bendtsen

Rok

Izvajanje sedmega okoljskega akcijskega programa

A8-0059/2018

ENVIDaciana Octavia Sârbu

Rok

Enakost spolov v medijskem sektorju v EU

A8-0031/2018

FEMMMichaela Šojdrová

Rok

Krepitev vloge žensk in deklet s pomočjo digitalnega sektorja

Rok

Izvajanje instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja, instrumenta za humanitarno pomoč in Evropskega razvojnega sklada

A8-0118/2018

DEVEEnrique Guerrero Salom

Rok

Krepitev vzdržnosti zadolževanja v državah v razvoju

A8-0129/2018

DEVECharles Goerens

Rok

Krepitev ekonomske, socialne in teritorialne kohezije v EU

A8-0138/2018

REGIMarc Joulaud

Razprave15:00 - 23:00

Rok

Napredek pri globalnih dogovorih OZN o varnih, urejenih in zakonitih migracijah in o beguncih

Razmere v Siriji

Rok

Razmere v Rusiji

Obeti za mir na Korejskem polotoku glede na nedavne dogodke

Rok

Kršitev človekovih pravic in načela pravne države v primeru aretacije in pridržanja dveh grških vojakov v Turčiji

Rok

Izvajanje instrumentov EU za zunanje financiranje: vmesni pregled 2017 in prihodnja zasnova v obdobju po letu 2020

A8-0112/2018

AFETMarietje Schaake

Rok

Letni poročili o subsidiarnosti in sorazmernosti za leti 2015 in 2016

A8-0141/2018

JURIMady Delvaux

  Sreda, 18. april 2018

PREDNOSTNE RAZPRAVE08:30 - 11:50

Sklepi seje Evropskega sveta z dne 22. in 23. marca 2018

GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja12:00 - 14:30

Določitev obdobja za devete volitve poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami

A8-0145/2018

 *

AFCODanuta Maria Hübner

Rok

Časovni razpored delnih zasedanj Parlamenta v letu 2019

Okvirni sporazum med EU in Avstralijo

A8-0110/2018

 ***

AFETFrancisco José Millán Mon

Okvirni sporazum med EU in Avstralijo (resolucija)

A8-0119/2018

AFETFrancisco José Millán Mon

Konvencija Sveta Evrope o preprečevanju terorizma

A8-0131/2018

 ***

LIBEHelga Stevens

Konvencija Sveta Evrope o preprečevanju terorizma (dodatni protokol)

A8-0132/2018

 ***

LIBEHelga Stevens

Rok

Embalaža in odpadna embalaža

A8-0029/2017

 ***I

ENVISimona Bonafè

Rok

Izrabljena vozila, odpadne baterije in akumulatorji ter odpadna električna in elektronska oprema

A8-0013/2017

 ***I

ENVISimona Bonafè

Rok

Odpadki

A8-0034/2017

 ***I

ENVISimona Bonafè

Rok

Odlaganje odpadkov na odlagališčih

A8-0031/2017

 ***I

ENVISimona Bonafè

Rok

Postopkovna pravila na področju poročanja o okolju

A8-0253/2017

 ***I

ENVIFrancesc Gambús

Rok

Politika Komisije glede poštenosti, zlasti imenovanje generalnega sekretarja Evropske komisije

Rok

Napredek pri globalnih dogovorih OZN o varnih, urejenih in zakonitih migracijah in o beguncih

Rok

Izvajanje instrumentov EU za zunanje financiranje: vmesni pregled 2017 in prihodnja zasnova v obdobju po letu 2020

A8-0112/2018

AFETMarietje Schaake

Rok

Letni poročili o subsidiarnosti in sorazmernosti za leti 2015 in 2016

A8-0141/2018

JURIMady Delvaux

Rok

Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropska komisija in izvajalske agencije

A8-0137/2018

CONTJoachim Zeller

Rok

Razrešnica 2016: Posebna poročila Evropskega računskega sodišča v okviru razrešnice Komisiji za leto 2016

A8-0130/2018

CONTJoachim Zeller

Rok

Razrešnica 2016: splošni proračun EU – 8., 9., 10. in 11. ERS

A8-0123/2018

CONTBarbara Kappel

Rok

Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropski parlament

A8-0105/2018

CONTDerek Vaughan

Rok

Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropski svet in Svet

A8-0116/2018

CONTIngeborg Gräßle

Rok

Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Sodišče Evropske unije

A8-0122/2018

CONTIngeborg Gräßle

Rok

Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Računsko sodišče

A8-0089/2018

CONTIngeborg Gräßle

Rok

Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropski ekonomsko-socialni odbor

A8-0097/2018

CONTIngeborg Gräßle

Rok

Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Odbor regij

A8-0117/2018

CONTIngeborg Gräßle

Rok

Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropska služba za zunanje delovanje

A8-0128/2018

CONTMarco Valli

Rok

Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropski varuh človekovih pravic

A8-0100/2018

CONTIngeborg Gräßle

Rok

Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropski nadzornik za varstvo podatkov

A8-0099/2018

CONTIngeborg Gräßle

Rok

Razrešnica 2016: uspešnost, finančno poslovodenje in nadzor agencij EU

A8-0115/2018

CONTBart Staes

Rok

Razrešnica 2016: Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER)

A8-0074/2018

CONTBart Staes

Rok

Razrešnica 2016: Urad Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC)

A8-0069/2018

CONTBart Staes

Rok

Razrešnica 2016: Prevajalski center za organe Evropske unije (CdT)

A8-0106/2018

CONTBart Staes

Rok

Razrešnica 2016: Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop)

A8-0068/2018

CONTBart Staes

Rok

Razrešnica 2016: Agencija Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL)

A8-0098/2018

CONTBart Staes

Rok

Razrešnica 2016: Evropska agencija za varnost v letalstvu (EASA)

A8-0066/2018

CONTBart Staes

Rok

Razrešnica 2016: Evropski azilni podporni urad (EASO)

A8-0083/2018

CONTBart Staes

Rok

Razrešnica 2016: Evropski bančni organ (EBA)

A8-0067/2018

CONTBart Staes

Rok

Razrešnica 2016: Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC)

A8-0085/2018

CONTBart Staes

Rok

Razrešnica 2016: Evropska agencija za kemikalije (ECHA)

A8-0086/2018

CONTBart Staes

Rok

Razrešnica 2016: Evropska agencija za okolje (EEA)

A8-0090/2018

CONTBart Staes

Rok

Razrešnica 2016: Evropska agencija za nadzor ribištva (EFCA)

A8-0107/2018

CONTBart Staes

Rok

Razrešnica 2016: Evropska agencija za varnost hrane (EFSA)

A8-0091/2018

CONTIndrek Tarand

Rok

Razrešnica 2016: Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE)

A8-0087/2018

CONTBart Staes

Rok

Razrešnica 2016: Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA)

A8-0088/2018

CONTBart Staes

Rok

Razrešnica 2016: Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT)

A8-0096/2018

CONTBart Staes

Rok

Razrešnica 2016: Evropska agencija za zdravila (EMA)

A8-0103/2018

CONTBart Staes

Rok

Razrešnica 2016: Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA)

A8-0081/2018

CONTBart Staes

Rok

Razrešnica 2016: Evropska agencija za pomorsko varnost (EMSA)

A8-0078/2018

CONTBart Staes

Rok

Razrešnica 2016: Agencija Evropske unije za varnost omrežij in informacij (ENISA)

A8-0114/2018

CONTBart Staes

Rok

Razrešnica 2016: Agencija Evropske unije za železnice (ERA)

A8-0079/2018

CONTBart Staes

Rok

Razrešnica 2016: Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA)

A8-0101/2018

CONTBart Staes

Rok

Razrešnica 2016: Evropska fundacija za usposabljanje (ETF)

A8-0080/2018

CONTBart Staes

Rok

Razrešnica 2016: Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA)

A8-0111/2018

CONTBart Staes

Rok

Razrešnica 2016: Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA)

A8-0084/2018

CONTBart Staes

Rok

Razrešnica 2016: Agencija za oskrbo Euratom (ESA)

A8-0102/2018

CONTBart Staes

Rok

Razrešnica 2016: Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound)

A8-0092/2018

CONTBart Staes

Rok

Razrešnica 2016: Urad za evropsko pravosodno sodelovanje (Eurojust)

A8-0113/2018

CONTBart Staes

Rok

Razrešnica 2016: Evropski policijski urad (Europol)

A8-0109/2018

CONTBart Staes

Rok

Razrešnica 2016: Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA)

A8-0093/2018

CONTBart Staes

Rok

Razrešnica 2016: Evropska agencija za mejno in obalno stražo (Frontex)

A8-0108/2018

CONTBart Staes

Rok

Razrešnica 2016: Agencija za evropski GNSS (GSA)

A8-0082/2018

CONTBart Staes

Rok

Razrešnica 2016: Skupno podjetje za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase (BBI)

A8-0071/2018

CONTBrian Hayes

Rok

Razrešnica 2016: Skupno podjetje Čisto nebo 2

A8-0070/2018

CONTBrian Hayes

Rok

Razrešnica 2016: Skupno podjetje ECSEL

A8-0072/2018

CONTBrian Hayes

Rok

Razrešnica 2016: Skupno podjetje za gorivne celice in vodik 2 (GCV 2)

A8-0073/2018

CONTBrian Hayes

Rok

Razrešnica 2016: Skupno podjetje za pobudo za inovativna zdravila 2 (IMI)

A8-0075/2018

CONTBrian Hayes

Rok

Razrešnica 2016: Skupno podjetje za ITER in razvoj fuzijske energije

A8-0095/2018

CONTBrian Hayes

Rok

Razrešnica 2016: Skupno podjetje SESAR

A8-0077/2018

CONTBrian Hayes

Rok

Razrešnica 2016: Skupno podjetje Shift2Rail (S2R)

A8-0076/2018

CONTBrian Hayes

Razprave15:00 - 23:00

Cambridge Analytica in Facebook: varstvo podatkov in zasebnosti državljanov kot obramba pred manipulacijo volitev

Rok

Preprečevanje uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma

A8-0056/2017

 ***I

ECON, LIBEKrišjānis Kariņš, Judith Sargentini

Rok

Odobritev in nadzor trga motornih vozil in njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila

A8-0048/2017

 ***I

IMCODaniel Dalton

Rok

Ekološka pridelava in označevanje ekoloških proizvodov

A8-0311/2015

 ***I

AGRIMartin Häusling

Rok

Izvajanje določb Pogodbe, ki zadevajo nacionalne parlamente

A8-0127/2018

AFCOPaulo Rangel

Rok

Letno poročilo o politiki konkurence

A8-0049/2018

ECONRamon Tremosa i Balcells

Razkritje davčnih informacij v zvezi z dohodki s strani nekaterih podjetij in podružnic(2016/0107(COD))

Rok

Nezaupanje v cepljenje in upadanje stopenj precepljenosti v Evropi

O-000009/2018

KomisijaENVI

  Četrtek, 19. april 2018

Razprave09:00 - 11:50

Rok

Izvajanje direktive o evropski odredbi o zaščiti

A8-0065/2018

LIBE, FEMMSoraya Post, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Rok

Izvajanje bolonjskega procesa – stanje in nadaljnje ukrepanje

O-000020/2018

KomisijaCULT

GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja12:00 - 14:00

Predlogi resolucij v zvezi z razpravami o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (člen 135 Poslovnika)

Skupni sistem davka na dodano vrednost v zvezi z obveznostjo spoštovanja najnižje splošne stopnje

A8-0124/2018

 *

ECONRoberto Gualtieri

Rok

Preprečevanje uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma

A8-0056/2017

 ***I

ECON, LIBEKrišjānis Kariņš, Judith Sargentini

Rok

Odobritev in nadzor trga motornih vozil in njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila

A8-0048/2017

 ***I

IMCODaniel Dalton

Rok

Ekološka pridelava in označevanje ekoloških proizvodov

A8-0311/2015

 ***I

AGRIMartin Häusling

Rok

Smernice za politike zaposlovanja držav članic

A8-0140/2018

 *

EMPLMiroslavs Mitrofanovs

Rok

Načrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2019 – oddelek I – Evropski parlament

A8-0146/2018

BUDGPaul Rübig

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropski statistiki podjetij ter o spremembi Uredbe (ES) št. 184/2005 in razveljavitvi desetih pravnih aktov na področju statistike podjetij

A8-0094/2018

 ***I

ITREJanusz Lewandowski

Rok

Zaščita preiskovalnih novinarjev v Evropi: primer slovaškega novinarja Jána Kuciaka in Martine Kušnírove

Rok

Instrument za evropske vrednote za podporo civilnodružbenim organizacijam, ki spodbujajo demokracijo, načelo pravne države in temeljne vrednote v Evropski uniji

Rok

Kršitev človekovih pravic in načela pravne države v primeru aretacije in pridržanja dveh grških vojakov v Turčiji

Rok

Izvajanje določb Pogodbe, ki zadevajo nacionalne parlamente

A8-0127/2018

AFCOPaulo Rangel

Rok

Letno poročilo o politiki konkurence

A8-0049/2018

ECONRamon Tremosa i Balcells

Rok

Nezaupanje v cepljenje in upadanje stopenj precepljenosti v Evropi

Rok

Izvajanje direktive o evropski odredbi o zaščiti

A8-0065/2018

LIBE, FEMMSoraya Post, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Rok

Izvajanje bolonjskega procesa – stanje in nadaljnje ukrepanje

Večje interpelacije15:00 - 16:00

Večje interpelacije (člen 130b Poslovnika)

Zadnja posodobitev: 19. april 2018Pravno obvestilo