Dagsorden
BruxellesOnsdag den 2. maj 2018 - Torsdag den 3. maj 2018203k

  Onsdag den 2. maj 2018

Forhandling13:00 - 23:00

Genoptagelse af sessionen og fastsættelse af arbejdsplanen

Kommissionens afgørelse om den flerårige finansielle ramme efter 2020

Frist

Årlig rapport om kontrol med Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter for 2016

A8-0139/2018

CONTMarco Valli

Frist

Præsidentvalg i Venezuela

Årsrapport 2016 om beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser - bekæmpelse af svig

A8-0135/2018

CONTGilles Pargneaux

Frist

Samhørighedspolitikken og det tematiske mål "fremme af bæredygtig transport og afskaffelse af flaskehalse i vigtige netinfrastrukturer"

A8-0136/2018

REGIAndrey Novakov

Stalking-forbrydelser og beskyttelse af ofre i EU

Spaniens anvendelse af internationale standarder for definitionen af seksuel vold i lyset af den såkaldte ”La Manada”-sag for nylig

Frist

Beskyttelse af migrantbørn

O-000031/2018

Kommissionen PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE

Frist

Et globalt forbud mod dyreforsøg i forbindelse med kosmetik

O-000040/2018

RådetENVI

O-000041/2018

Kommissionen ENVI

Sikkerhed i landbruget i EU

O-000012/2018

Kommissionen PPE

Indlæg af et minuts varighed (forretningsordenens artikel 163)

  Torsdag den 3. maj 2018

Forhandling09:00 - 11:20

Drøftelse med Belgiens premierminister, Charles Michel, om Europas fremtid

AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer11:30 - 13:30

Protokollen til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem EU og Usbekistan (Kroatiens tiltrædelse)

A8-0104/2018

 ***

AFETJozo Radoš

Rammeaftale mellem EU og Korea (Kroatiens tiltrædelse)

A8-0120/2018

 ***

AFETTokia Saïfi

Kontrolforanstaltninger over for det nye psykoaktive stof ADB-CHMINACA

A8-0133/2018

 *

LIBEMaite Pagazaurtundúa Ruiz

Kontrolforanstaltninger over for det nye psykoaktive stof CUMYL-4CN-BINACA

A8-0134/2018

 *

LIBEMaite Pagazaurtundúa Ruiz

Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: EGF/2017/010 BE/Caterpillar

A8-0148/2018

BUDGEider Gardiazabal Rubial

Årsrapport 2016 om beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser - bekæmpelse af svig

A8-0135/2018

CONTGilles Pargneaux

Frist

Indsigelse jf. artikel 106: genetisk modificeret H7-1-sukkerroe

Udpegelse af et medlem til udvælgelsespanelet for Den Europæiske Anklagemyndighed

Frist

Årlig rapport om kontrol med Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter for 2016

A8-0139/2018

CONTMarco Valli

Frist

Præsidentvalg i Venezuela

Frist

Samhørighedspolitikken og det tematiske mål "fremme af bæredygtig transport og afskaffelse af flaskehalse i vigtige netinfrastrukturer"

A8-0136/2018

REGIAndrey Novakov

Frist

Beskyttelse af migrantbørn

Frist

Et globalt forbud mod dyreforsøg i forbindelse med kosmetik

Frist

Den aktuelle situation og fremtidsudsigterne inden for fåre- og gedesektoren i EU

A8-0064/2018

AGRIEsther Herranz García

Frist

Mediepluralisme og mediefrihed i Den Europæiske Union

A8-0144/2018

LIBEBarbara Spinelli

Seneste opdatering: 2. maj 2018Juridisk meddelelse