Ημερήσια διάταξη
ΒρυξέλλεςΤετάρτη 2 Μαΐου 2018 - Πέμπτη 3 Μαΐου 2018225k

  Τετάρτη 2 Μαΐου 2018

Συζητήσεις13:00 - 23:00

Επανάληψη της συνόδου και διάταξη των εργασιών

Έγκριση της απόφασης της Επιτροπής σχετικά με τη δέσμη μέτρων για το ΠΔΠ μετά το 2020

Προθεσμία

Ετήσια έκθεση σχετικά με τον έλεγχο των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ για το 2016

A8-0139/2018

CONTMarco Valli

Προθεσμία

Προεδρικές εκλογές στη Βενεζουέλα

Ετήσια έκθεση του 2016 για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της EE - Καταπολέμηση της απάτης

A8-0135/2018

CONTGilles Pargneaux

Προθεσμία

Πολιτική συνοχής και θεματικός στόχος «Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και εξάλειψη των σημείων συμφόρησης σε υποδομές βασικών δικτύων»

A8-0136/2018

REGIAndrey Novakov

Εγκλήματα παρενοχλητικής παρακολούθησης και προστασία των θυμάτων στην ΕΕ

Η εφαρμογή, εκ μέρους της Ισπανίας, των διεθνών προτύπων ως προς τον ορισμό της σεξουαλικής βίας ενόψει της πρόσφατης υπόθεσης "La Manada"

Προθεσμία

Η προστασία των παιδιών-μεταναστών

O-000031/2018

ΕπιτροπήPPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE

Προθεσμία

Καθολική απαγόρευση των δοκιμών σε ζώα για καλλυντικά

O-000040/2018

ΣυμβούλιοENVI

O-000041/2018

ΕπιτροπήENVI

Αντιμετώπιση της ασφάλειας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην ΕΕ

O-000012/2018

ΕπιτροπήPPE

Παρεμβάσεις διάρκειας ενός λεπτού (άρθρο 163 του Κανονισμού)

  Πέμπτη 3 Μαΐου 2018

Συζητήσεις09:00 - 11:20

Συζήτηση με τον Πρωθυπουργό του Βελγίου, Charles Michel, σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης

ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου11:30 - 13:30

Πρωτόκολλο της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Ουζμπεκιστάν (προσχώρηση της Κροατίας)

A8-0104/2018

 ***

AFETJozo Radoš

Συμφωνία πλαίσιο ΕΕ-Κορέας (προσχώρηση της Κροατίας)

A8-0120/2018

 ***

AFETTokia Saïfi

Yπαγωγή της νέας ψυχοτρόπου ουσίας ADB-CHMINACA σε μέτρα ελέγχου

A8-0133/2018

 *

LIBEMaite Pagazaurtundúa Ruiz

Υπαγωγή της νέας ψυχοτρόπου ουσίας CUMYL-4CN-BINACA σε μέτρα ελέγχου

A8-0134/2018

 *

LIBEMaite Pagazaurtundúa Ruiz

Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2017/010 BE/Caterpillar

A8-0148/2018

BUDGEider Gardiazabal Rubial

Ετήσια έκθεση του 2016 για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της EE - Καταπολέμηση της απάτης

A8-0135/2018

CONTGilles Pargneaux

Προθεσμία

Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: γενετικώς τροποποιημένο ζαχαρότευτλο της σειράς Η7-1

Διορισμός μέλους στην επιτροπή επιλογής για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελεία

Προθεσμία

Ετήσια έκθεση σχετικά με τον έλεγχο των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ για το 2016

A8-0139/2018

CONTMarco Valli

Προθεσμία

Προεδρικές εκλογές στη Βενεζουέλα

Προθεσμία

Πολιτική συνοχής και θεματικός στόχος «Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και εξάλειψη των σημείων συμφόρησης σε υποδομές βασικών δικτύων»

A8-0136/2018

REGIAndrey Novakov

Προθεσμία

Η προστασία των παιδιών-μεταναστών

Προθεσμία

Καθολική απαγόρευση των δοκιμών σε ζώα για καλλυντικά

Προθεσμία

Παρούσα κατάσταση και μελλοντικές προοπτικές του κλάδου των αιγοπροβάτων στην ΕΕ

A8-0064/2018

AGRIEsther Herranz García

Προθεσμία

Πολυφωνία και ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση

A8-0144/2018

LIBEBarbara Spinelli

Τελευταία ενημέρωση: 2 Μαΐου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου