Päevakord
BrüsselKolmapäev, 2. mai 2018 - Neljapäev, 3. mai 2018195k

  Kolmapäev, 2. mai 2018

Arutelud13:00 - 23:00

Istungjärgu jätkamine ja tööplaani arutamine

Komisjoni otsus 2020. aasta järgse mitmeaastase finantsraamistiku paketi kohta

Tähtaeg

Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse kontrolli aastaaruanne (2016)

A8-0139/2018

CONTMarco Valli

Tähtaeg

Presidendivalimised Venezuelas

ELi finantshuvide kaitset ja pettustevastast võitlust käsitlev 2016. aasta aruanne

A8-0135/2018

CONTGilles Pargneaux

Tähtaeg

Ühtekuuluvuspoliitika ja valdkondlik eesmärk „säästva transpordi ja tähtsate võrgutaristute kitsaskohtade kõrvaldamise edendamine“

A8-0136/2018

REGIAndrey Novakov

Jälitamiskuriteod ja ohvrite kaitse ELis

Seksuaalvägivalla määratluse rahvusvahelise standardi kohaldamine Hispaanias hiljutise La Manada juhtumi valguses

Tähtaeg

Lapsrändajate kaitse

O-000031/2018

KomisjonPPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE

Tähtaeg

Loomkatsete üldise keelu kehtestamine kosmeetikatööstuses

O-000040/2018

NõukoguENVI

O-000041/2018

KomisjonENVI

Põllumajandusettevõtete ohutuse küsimus ELis

O-000012/2018

KomisjonPPE

Üheminutilised sõnavõtud (kodukorra artikkel 163)

  Neljapäev, 3. mai 2018

Arutelud09:00 - 11:20

Arutelu Belgia peaministri Charles Micheliga Euroopa tuleviku teemal

HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused11:30 - 13:30

ELi ja Usbekistani partnerlus- ja koostöölepingu protokoll (Horvaatia ühinemine)

A8-0104/2018

 ***

AFETJozo Radoš

ELi ja Korea raamleping (Horvaatia ühinemine)

A8-0120/2018

 ***

AFETTokia Saïfi

Uue psühhoaktiivse aine ADB-CHMINACA suhtes kontrollimeetmete kehtestamine

A8-0133/2018

 *

LIBEMaite Pagazaurtundúa Ruiz

Uue psühhoaktiivse aine CUMYL-4CN-BINACA suhtes kontrollimeetmete kehtestamine

A8-0134/2018

 *

LIBEMaite Pagazaurtundúa Ruiz

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendite kasutuselevõtmine (Belgia taotlus – EGF/2017/010 BE/Caterpillar)

A8-0148/2018

BUDGEider Gardiazabal Rubial

ELi finantshuvide kaitset ja pettustevastast võitlust käsitlev 2016. aasta aruanne

A8-0135/2018

CONTGilles Pargneaux

Tähtaeg

Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: geneetiliselt muundatud suhkrupeet H7–1

Euroopa Prokuratuuri valikukomisjoni liikme ametisse nimetamine

Tähtaeg

Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse kontrolli aastaaruanne (2016)

A8-0139/2018

CONTMarco Valli

Tähtaeg

Presidendivalimised Venezuelas

Tähtaeg

Ühtekuuluvuspoliitika ja valdkondlik eesmärk „säästva transpordi ja tähtsate võrgutaristute kitsaskohtade kõrvaldamise edendamine“

A8-0136/2018

REGIAndrey Novakov

Tähtaeg

Lapsrändajate kaitse

Tähtaeg

Loomkatsete üldise keelu kehtestamine kosmeetikatööstuses

Tähtaeg

ELi lamba- ja kitsekasvatuse sektori praegune olukord ja tulevikuväljavaated

A8-0064/2018

AGRIEsther Herranz García

Tähtaeg

Meedia mitmekesisus ja meediavabadus Euroopa Liidus

A8-0144/2018

LIBEBarbara Spinelli

Viimane päevakajastamine: 2. mai 2018Õigusalane teave