Darbotvarkė
BriuselisTrečiadienis, 2018 m. gegužės 2 d. - Ketvirtadienis, 2018 m. gegužės 3 d.201k

  Trečiadienis, 2018 m. gegužės 2 d.

Diskusijos13:00 - 23:00

Sesijos atnaujinimas ir darbo tvarka

Komisijos priimtas sprendimas dėl DFP po 2020 m. paketo

Galutinis terminas

Metinis pranešimas dėl 2016 m. Europos investicijų banko finansinės veiklos kontrolės

A8-0139/2018

CONTMarco Valli

Galutinis terminas

Prezidento rinkimai Venesueloje

2016 m. metinė ataskaita „Europos Sąjungos finansinių interesų apsauga. Kova su sukčiavimu“

A8-0135/2018

CONTGilles Pargneaux

Galutinis terminas

Sanglaudos politika ir teminis tikslas „tvaraus transporto skatinimas ir silpnųjų vietų pagrindinėse tinklo infrastruktūros dalyse šalinimas“

A8-0136/2018

REGIAndrey Novakov

Persekiojimo nusikaltimai ir aukų apsauga ES

Ispanijos taikomi tarptautiniai standartai, skirti seksualinės prievartos apibrėžčiai, atsižvelgiant į neseniai priimtą sprendimą „La Manda“ byloje

Galutinis terminas

Vaikų migrantų apsauga

O-000031/2018

KomisijaiPPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE

Galutinis terminas

Visuotinis draudimas atlikti bandymus su gyvūnais kosmetikos srityje

O-000040/2018

TarybaiENVI

O-000041/2018

KomisijaiENVI

Būtinybė spręsti ūkių saugos ES klausimą

O-000012/2018

KomisijaiPPE

Vienos minutės kalbos (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis)

  Ketvirtadienis, 2018 m. gegužės 3 d.

Diskusijos09:00 - 11:20

Diskusijos su Belgijos Ministru Pirmininku Charles'iu Micheliu Europos ateities tema

BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo11:30 - 13:30

ES ir Uzbekistano partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolas (Kroatijos Respublikos įstojimas)

A8-0104/2018

 ***

AFETJozo Radoš

ES bei jos valstybių narių ir Korėjos Respublikos pagrindų susitarimas, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į ES

A8-0120/2018

 ***

AFETTokia Saïfi

Kontrolės priemonių taikymas naujai psichoaktyviajai medžiagai N-(1-amino-3,3-dimetil-1-oksobutan-2-il)-1-(cikloheksilmetil)-1H-indazol-3-karboksamidui (ADB-CHMINACA)

A8-0133/2018

 *

LIBEMaite Pagazaurtundúa Ruiz

Kontrolės priemonių taikymas naujai psichoaktyviajai medžiagai 1-(4-cianobutil)-N-(2-fenilpropan-2-il)-1H-indazol-3-karboksamidui (CUMYL-4CN-BINACA)

A8-0134/2018

 *

LIBEMaite Pagazaurtundúa Ruiz

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas (Belgijos paraiška „EGF/2017/010 BE/Caterpillar“)

A8-0148/2018

BUDGEider Gardiazabal Rubial

2016 m. metinė ataskaita „Europos Sąjungos finansinių interesų apsauga. Kova su sukčiavimu“

A8-0135/2018

CONTGilles Pargneaux

Galutinis terminas

Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: genetiškai modifikuoti cukriniai runkeliai H7-1

Skyrimas į Europos prokuratūros atrankos grupės narius

Galutinis terminas

Metinis pranešimas dėl 2016 m. Europos investicijų banko finansinės veiklos kontrolės

A8-0139/2018

CONTMarco Valli

Galutinis terminas

Prezidento rinkimai Venesueloje

Galutinis terminas

Sanglaudos politika ir teminis tikslas „tvaraus transporto skatinimas ir silpnųjų vietų pagrindinėse tinklo infrastruktūros dalyse šalinimas“

A8-0136/2018

REGIAndrey Novakov

Galutinis terminas

Vaikų migrantų apsauga

Galutinis terminas

Visuotinis draudimas atlikti bandymus su gyvūnais kosmetikos srityje

Galutinis terminas

Dabartinė avininkystės ir ožkininkystės sektorių padėtis ir ateities perspektyvos Sąjungoje

A8-0064/2018

AGRIEsther Herranz García

Galutinis terminas

Žiniasklaidos pliuralizmas ir žiniasklaidos laisvė Europos Sąjungoje

A8-0144/2018

LIBEBarbara Spinelli

Atnaujinta: 2018 m. gegužės 2 d.Teisinis pranešimas