Darba kārtība
BriseleTrešdiena, 2018. gada 2. maijs - Ceturtdiena, 2018. gada 3. maijs200k

  Trešdiena, 2018. gada 2. maijs

Debates13:00 - 23:00

Sesijas atsākšana un darba kārtība

Komisijas lēmums par pasākumu paketi saistībā ar DFS pēc 2020. gada

Termiņi

2016. gada ziņojums par EIB finansiālās darbības kontroli

A8-0139/2018

CONTMarco Valli

Termiņi

Venecuēlas prezidenta vēlēšanas

2016. gada ziņojums par ES finanšu interešu aizsardzību: cīņa pret krāpšanu

A8-0135/2018

CONTGilles Pargneaux

Termiņi

Kohēzijas politika un tematiskais mērķis "veicināt ilgtspējīgu transportu un novērst trūkumus tīkla pamatinfrastruktūrā"

A8-0136/2018

REGIAndrey Novakov

Vajāšanas noziegumi un cietušo aizsardzība Eiropas Savienībā

Starptautisko standartu attiecībā uz seksuālās vardarbības definīciju piemērošana Spānijā saistībā ar neseno "La Manada" lietu

Termiņi

Bērnu migrantu aizsardzība

O-000031/2018

KomisijaPPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE

Termiņi

Vispārējs aizliegums izmantot kosmētikas testēšanai dzīvniekus

O-000040/2018

PadomeENVI

O-000041/2018

KomisijaENVI

Lauksaimniecības drošības jautājuma risināšana Eiropas Savienībā

O-000012/2018

KomisijaPPE

Vienu minūti ilgas uzstāšanās (Reglamenta 163. pants)

  Ceturtdiena, 2018. gada 3. maijs

Debates09:00 - 11:20

Debates ar Beļģijas premjerministru Charles Michel par Eiropas nākotni

BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi11:30 - 13:30

Protokols ES un Uzbekistānas partnerības un sadarbības nolīgumam (Horvātijas pievienošanās)

A8-0104/2018

 ***

AFETJozo Radoš

ES un Korejas pamatnolīgums (Horvātijas pievienošanās)

A8-0120/2018

 ***

AFETTokia Saïfi

Kontroles pasākumu piemērošana jaunajai psihoaktīvajai vielai ADB-CHMINACA

A8-0133/2018

 *

LIBEMaite Pagazaurtundúa Ruiz

Kontroles pasākumu piemērošana jaunajai psihoaktīvajai vielai CUMYL-4CN-BINACA

A8-0134/2018

 *

LIBEMaite Pagazaurtundúa Ruiz

Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — Beļģijas pieteikums EGF/2017/010 BE/Caterpillar

A8-0148/2018

BUDGEider Gardiazabal Rubial

2016. gada ziņojums par ES finanšu interešu aizsardzību: cīņa pret krāpšanu

A8-0135/2018

CONTGilles Pargneaux

Termiņi

Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: ģenētiski modificēta cukurbiete H7-1

Eiropas Prokuratūras atlases komitejas locekļa iecelšana

Termiņi

2016. gada ziņojums par EIB finansiālās darbības kontroli

A8-0139/2018

CONTMarco Valli

Termiņi

Venecuēlas prezidenta vēlēšanas

Termiņi

Kohēzijas politika un tematiskais mērķis "veicināt ilgtspējīgu transportu un novērst trūkumus tīkla pamatinfrastruktūrā"

A8-0136/2018

REGIAndrey Novakov

Termiņi

Bērnu migrantu aizsardzība

Termiņi

Vispārējs aizliegums izmantot kosmētikas testēšanai dzīvniekus

Termiņi

ES aitu un kazu nozares pašreizējais stāvoklis un turpmākās perspektīvas

A8-0064/2018

AGRIEsther Herranz García

Termiņi

Plašsaziņas līdzekļu plurālisms un brīvība Eiropas Savienībā

A8-0144/2018

LIBEBarbara Spinelli

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 2. maijsJuridisks paziņojums