Ordinea de zi
BruxellesMiercuri, 2 mai 2018 - Joi, 3 mai 2018201k

  Miercuri, 2 mai 2018

Dezbateri13:00 - 23:00

Reluarea sesiunii şi ordinea lucrărilor

Decizia Comisiei privind pachetul CFM după 2020

Termen

Raportul anual privind controlul activităților financiare ale Băncii Europene de Investiții pe 2016

A8-0139/2018

CONTMarco Valli

Termen

Alegerile prezidențiale din Venezuela

Raportul anual pe 2016 privind protejarea intereselor financiare ale UE – combaterea fraudei

A8-0135/2018

CONTGilles Pargneaux

Termen

Politica de coeziune și obiectivul tematic „promovarea sistemelor de transport durabile și eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor rețelelor majore”

A8-0136/2018

REGIAndrey Novakov

Infracțiunile legate de urmărirea în scopul hărțuirii și protecția victimelor în UE

Aplicarea de către Spania a standardelor internaționale privind definiția violenței sexuale, având în vedere cazul recent „La Manada”

Termen

Protecția copiilor migranți

O-000031/2018

ComisiaPPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE

Termen

Interdicția la nivel mondial a testării produselor cosmetice pe animale

O-000040/2018

ConsiliulENVI

O-000041/2018

ComisiaENVI

Abordarea siguranței în exploatațiile agricole din UE

O-000012/2018

ComisiaPPE

Intervenţii cu durata de un minut (articolul 163 din Regulamentul de procedură)

  Joi, 3 mai 2018

Dezbateri09:00 - 11:20

Dezbatere cu prim-ministrul Belgiei, Charles Michel, privind viitorul Europei

VOT urmat de explicarea voturilor11:30 - 13:30

Protocol la Acordul de parteneriat și cooperare UE-Uzbekistan (aderarea Croației)

A8-0104/2018

 ***

AFETJozo Radoš

Acordul-cadru UE-Coreea (aderarea Croației)

A8-0120/2018

 ***

AFETTokia Saïfi

Supunerea noii substanțe psihoactive ADB-CHMINACA unor măsuri de control

A8-0133/2018

 *

LIBEMaite Pagazaurtundúa Ruiz

Supunerea noii substanțe psihoactive CUMYL-4CN-BINACA unor măsuri de control

A8-0134/2018

 *

LIBEMaite Pagazaurtundúa Ruiz

Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2017/010 BE/Caterpillar

A8-0148/2018

BUDGEider Gardiazabal Rubial

Raportul anual pe 2016 privind protejarea intereselor financiare ale UE – combaterea fraudei

A8-0135/2018

CONTGilles Pargneaux

Termen

Obiecție depusă în conformitate cu articolul 106 din Regulamentul de procedură: sfecla de zahăr modificată genetic H7-1

Numirea unui membru în juriul de selecție pentru Parchetul European

Termen

Raportul anual privind controlul activităților financiare ale Băncii Europene de Investiții pe 2016

A8-0139/2018

CONTMarco Valli

Termen

Alegerile prezidențiale din Venezuela

Termen

Politica de coeziune și obiectivul tematic „promovarea sistemelor de transport durabile și eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor rețelelor majore”

A8-0136/2018

REGIAndrey Novakov

Termen

Protecția copiilor migranți

Termen

Interdicția la nivel mondial a testării produselor cosmetice pe animale

Termen

Situația actuală și perspective de viitor în sectoarele ovinelor și caprinelor din UE

A8-0064/2018

AGRIEsther Herranz García

Termen

Pluralismul și libertatea media în Uniunea Europeană

A8-0144/2018

LIBEBarbara Spinelli

Ultima actualizare: 2 mai 2018Notă juridică