Program
BruselStreda, 2. mája 2018 - Štvrtok, 3. mája 2018203k

  Streda, 2. mája 2018

Rozpravy13:00 - 23:00

Pokračovanie schôdze a program práce

Rozhodnutie Komisie prijaté v súvislosti s balíkom opatrení týkajúcich sa VFR na obdobie po roku 2020

Termín

Výročná správa o kontrole finančnej činnosti Európskej investičnej banky za rok 2016

A8-0139/2018

CONTMarco Valli

Termín

Prezidentské voľby vo Venezuele

Výročná správa za rok 2016 o ochrane finančných záujmov EÚ – boj proti podvodom

A8-0135/2018

CONTGilles Pargneaux

Termín

Politika súdržnosti a tematický cieľ „podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážok v kľúčových sieťových infraštruktúrach“

A8-0136/2018

REGIAndrey Novakov

Trestné činy nebezpečného prenasledovania a ochrana obetí v EÚ

Uplatňovanie medzinárodných noriem týkajúcich sa sexuálneho násilia Španielskom vzhľadom na nedávny prípad „La Manada“

Termín

Ochrana migrujúcich detí

O-000031/2018

KomisiaPPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE

Termín

Globálny zákaz testovania kozmetických výrobkov na zvieratách

O-000041/2018

KomisiaENVI

Riešenie bezpečnosti v poľnohospodárskych podnikoch v EÚ

O-000012/2018

KomisiaPPE

Jednominútové vystúpenia (článok 163 rokovacieho poriadku)

  Štvrtok, 3. mája 2018

Rozpravy09:00 - 11:20

Diskusia s belgickým predsedom vlády Charlesom Michelom o budúcnosti Európy

HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania11:30 - 13:30

Protokol k Dohode o partnerstve a spolupráci EÚ a Uzbekistanu (pristúpenie Chorvátska)

A8-0104/2018

 ***

AFETJozo Radoš

Rámcová dohoda medzi EÚ a Kóreou (pristúpenie Chorvátska)

A8-0120/2018

 ***

AFETTokia Saïfi

Podrobenie novej psychoaktívnej látky ADB-CHMINACA kontrolným opatreniam

A8-0133/2018

 *

LIBEMaite Pagazaurtundúa Ruiz

Podrobenie novej psychoaktívnej látky CUMYL-4CN-BINACA kontrolným opatreniam

A8-0134/2018

 *

LIBEMaite Pagazaurtundúa Ruiz

Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2017/010 BE/Caterpillar

A8-0148/2018

BUDGEider Gardiazabal Rubial

Výročná správa za rok 2016 o ochrane finančných záujmov EÚ – boj proti podvodom

A8-0135/2018

CONTGilles Pargneaux

Termín

Námietka podľa článku 106: geneticky modifikovaná cukrová repa H7-1

Vymenovanie člena výberovej komisie pre Európsku prokuratúru

Termín

Výročná správa o kontrole finančnej činnosti Európskej investičnej banky za rok 2016

A8-0139/2018

CONTMarco Valli

Termín

Prezidentské voľby vo Venezuele

Termín

Politika súdržnosti a tematický cieľ „podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážok v kľúčových sieťových infraštruktúrach“

A8-0136/2018

REGIAndrey Novakov

Termín

Ochrana migrujúcich detí

Termín

Globálny zákaz testovania kozmetických výrobkov na zvieratách

Termín

Súčasná situácia a vyhliadky do budúcnosti pre odvetvie chovu oviec a kôz v EÚ

A8-0064/2018

AGRIEsther Herranz García

Termín

Sloboda a pluralita médií v Európskej únii

A8-0144/2018

LIBEBarbara Spinelli

Posledná úprava: 2. mája 2018Právne oznámenie