Dnevni red
BruseljSreda, 2. maj 2018 - Četrtek, 3. maj 2018199k

  Sreda, 2. maj 2018

Razprave13:00 - 23:00

Nadaljevanje zasedanja in razpored dela

Sklep Komisije o svežnju za večletni finančni okvir po letu 2020

Rok

Letno poročilo o nadzoru nad finančnimi dejavnostmi Evropske investicijske banke za leto 2016

A8-0139/2018

CONTMarco Valli

Rok

Predsedniške volitve v Venezueli

Letno poročilo za leto 2016 o zaščiti finančnih interesov Evropske unije – boj proti goljufijam

A8-0135/2018

CONTGilles Pargneaux

Rok

Kohezijska politika in tematski cilj „Spodbujanje trajnostnega prometa in odprava ozkih grl v ključnih omrežnih infrastrukturah“

A8-0136/2018

REGIAndrey Novakov

Kazniva dejanja zalezovanja in zaščita žrtev v EU

Uporaba mednarodnih standardov v Španiji pri opredelitvi spolnega nasilja glede na nedavni primer „La Manada“

Rok

Zaščita otrok pri migracijah

O-000031/2018

KomisijaPPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE

Rok

Globalna prepoved testiranja kozmetičnih izdelkov na živalih

O-000041/2018

KomisijaENVI

Varnost na kmetijah v EU

O-000012/2018

KomisijaPPE

Enominutni govori (člen 163 Poslovnika)

  Četrtek, 3. maj 2018

Razprave09:00 - 11:20

Razprava s predsednikom belgijske vlade Charlesom Michelom o prihodnosti Evrope

GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja11:30 - 13:30

Protokol k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med EU in Uzbekistanom (pristop Hrvaške)

A8-0104/2018

 ***

AFETJozo Radoš

Okvirni sporazum med EU in Korejo (pristop Hrvaške)

A8-0120/2018

 ***

AFETTokia Saïfi

Uvedba nadzornih ukrepov za novo psihoaktivno snov ADB-CHMINACA

A8-0133/2018

 *

LIBEMaite Pagazaurtundúa Ruiz

Uvedba nadzornih ukrepov za novo psihoaktivno snov CUMYL-4CN-BINACA

A8-0134/2018

 *

LIBEMaite Pagazaurtundúa Ruiz

Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2017/010 BE/Caterpillar

A8-0148/2018

BUDGEider Gardiazabal Rubial

Letno poročilo za leto 2016 o zaščiti finančnih interesov Evropske unije – boj proti goljufijam

A8-0135/2018

CONTGilles Pargneaux

Rok

Nasprotovanje v skladu s členom 106: gensko spremenjena sladkorna pesa H7-1

Imenovanje člana v izbirno komisijo za mesto evropskega glavnega tožilca

Rok

Letno poročilo o nadzoru nad finančnimi dejavnostmi Evropske investicijske banke za leto 2016

A8-0139/2018

CONTMarco Valli

Rok

Predsedniške volitve v Venezueli

Rok

Kohezijska politika in tematski cilj „Spodbujanje trajnostnega prometa in odprava ozkih grl v ključnih omrežnih infrastrukturah“

A8-0136/2018

REGIAndrey Novakov

Rok

Zaščita otrok pri migracijah

Rok

Globalna prepoved testiranja kozmetičnih izdelkov na živalih

Rok

Trenutne razmere v sektorjih ovčjereje in kozjereje v Uniji ter obeti zanju

A8-0064/2018

AGRIEsther Herranz García

Rok

Pluralnost in svoboda medijev v Evropski uniji

A8-0144/2018

LIBEBarbara Spinelli

Zadnja posodobitev: 2. maj 2018Pravno obvestilo