Föredragningslista
BrysselOnsdagen den 2 maj 2018 - Torsdagen den 3 maj 2018197k

  Onsdagen den 2 maj 2018

Debatt13:00 - 23:00

Återupptagande av sessionen samt arbetsplan

Antaget kommissionsbeslut om paketet med den fleråriga budgetramen efter 2020

Tidsfrist

Årsrapporten om kontrollen av EIB:s finansiella verksamhet 2016

A8-0139/2018

CONTMarco Valli

Tidsfrist

Presidentvalet i Venezuela

Årsrapporten för 2016 om skyddet av EU:s ekonomiska intressen – kampen mot bedrägerier

A8-0135/2018

CONTGilles Pargneaux

Tidsfrist

Sammanhållningspolitiken och det tematiska målet att främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur

A8-0136/2018

REGIAndrey Novakov

Stalkningsbrott och skydd av brottsoffer i EU

Spaniens tillämpning av internationella standarder i fråga om definitionen av sexuellt våld mot bakgrund av La Manada-fallet nyligen

Tidsfrist

Skydd av migrerande barn

O-000031/2018

KommissionenPPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE

Tidsfrist

Ett världsomfattande förbud mot kosmetikatester på djur

O-000040/2018

RådetENVI

O-000041/2018

KommissionenENVI

Behovet av ökad säkerhet inom jordbruket i EU

O-000012/2018

KommissionenPPE

Anföranden på en minut (artikel 163 i arbetsordningen)

  Torsdagen den 3 maj 2018

Debatt09:00 - 11:20

Debatt med Belgiens premiärminister, Charles Michel, om Europas framtid

OMRÖSTNING följd av röstförklaringar11:30 - 13:30

Protokoll till avtalet om partnerskap och samarbete mellan EU och Uzbekistan (Kroatiens anslutning)

A8-0104/2018

 ***

AFETJozo Radoš

Ramavtal EU-Korea (Kroatiens anslutning)

A8-0120/2018

 ***

AFETTokia Saïfi

Att underställa det nya psykoaktiva ämnet ADB-CHMINACA kontrollåtgärder

A8-0133/2018

 *

LIBEMaite Pagazaurtundúa Ruiz

Att underställa det nya psykoaktiva ämnet CUMYL-4CN-BINACA kontrollåtgärder

A8-0134/2018

 *

LIBEMaite Pagazaurtundúa Ruiz

Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: EGF/2017/010 BE/Caterpillar

A8-0148/2018

BUDGEider Gardiazabal Rubial

Årsrapporten för 2016 om skyddet av EU:s ekonomiska intressen – kampen mot bedrägerier

A8-0135/2018

CONTGilles Pargneaux

Tidsfrist

Invändning enligt artikel 106: genetiskt modifierade sockerbetan H7-1

Utnämning av en ledamot till urvalskommittén för Europeiska åklagarmyndigheten

Tidsfrist

Årsrapporten om kontrollen av EIB:s finansiella verksamhet 2016

A8-0139/2018

CONTMarco Valli

Tidsfrist

Presidentvalet i Venezuela

Tidsfrist

Sammanhållningspolitiken och det tematiska målet att främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur

A8-0136/2018

REGIAndrey Novakov

Tidsfrist

Skydd av migrerande barn

Tidsfrist

Ett världsomfattande förbud mot kosmetikatester på djur

Tidsfrist

Den aktuella situationen och framtidsutsikterna för får- och getsektorerna i EU

A8-0064/2018

AGRIEsther Herranz García

Tidsfrist

Mediernas frihet och mångfald i Europeiska unionen

A8-0144/2018

LIBEBarbara Spinelli

Senaste uppdatering: 2 maj 2018Rättsligt meddelande