Agenda
StraatsburgMaandag 28 mei 2018 - Donderdag 31 mei 2018231k

  Maandag 28 mei 2018

Debatten17:00 - 23:00

Hervatting van de zitting en regeling van de werkzaamheden

Besluit van de Commissie over het derde mobiliteitspakket

Deadline

Meerjarenplan voor demersale bestanden in de Noordzee en de visserijen die deze bestanden exploiteren

A8-0263/2017

 ***I

PECHUlrike Rodust

Deadline

De toekomst van voedsel en landbouw

A8-0178/2018

AGRIHerbert Dorfmann

Tenuitvoerlegging van de GLB-instrumenten voor jonge landbouwers in de EU na de hervorming van 2013

A8-0157/2018

AGRINicola Caputo

Deadline

Financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen na 2020

Spreektijd van één minuut (artikel 163 van het Reglement)

  Dinsdag 29 mei 2018

Debatten09:00 - 11:50

Deadline

Meerjarig financieel kader 2021-2027 en eigen middelen

Deadline

Terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten

A8-0319/2017

 ***I

EMPLElisabeth Morin-Chartier, Agnes Jongerius

Plechtige vergadering12:00 - 12:30

Toespraak van Alpha Condé, president van de Republiek Guinee

STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen12:30 - 14:30

Verlenging van het mandaat van de Bijzondere Commissie terrorisme

Bandbreedtes voor de visserijsterfte en het vrijwaringsniveau voor bepaalde haringbestanden in de Oostzee

A8-0149/2018

 ***I

PECHAlain Cadec

Statistiek van het goederenvervoer over de binnenwateren (codificatie)

A8-0154/2018

 ***I

JURILidia Joanna Geringer de Oedenberg

Overeenkomst tussen de EU en Zwitserland inzake de cumulatie van de oorsprong tussen de EU, Zwitserland, Noorwegen en Turkije in het kader van het stelsel van algemene preferenties

A8-0151/2018

 ***

INTATiziana Beghin

Overeenkomst tussen de EU en Noorwegen inzake de cumulatie van de oorsprong tussen de EU, Zwitserland, Noorwegen en Turkije in het kader van het stelsel van algemene preferenties

A8-0152/2018

 ***

INTATiziana Beghin

Overeenkomst tussen de EU en Noorwegen betreffende administratieve samenwerking, bestrijding van fraude en invordering van schuldvorderingen op het gebied van de btw

A8-0147/2018

 *

ECONMiguel Viegas

Optimalisering van de waardeketen in de visserijsector van de EU

A8-0163/2018

PECHClara Eugenia Aguilera García

Tenuitvoerlegging van de GLB-instrumenten voor jonge landbouwers in de EU na de hervorming van 2013

A8-0157/2018

AGRINicola Caputo

Deadline

Meerjarenplan voor demersale bestanden in de Noordzee en de visserijen die deze bestanden exploiteren

A8-0263/2017

 ***I

PECHUlrike Rodust

Deadline

Terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten

A8-0319/2017

 ***I

EMPLElisabeth Morin-Chartier, Agnes Jongerius

Deadline

Beheers-, instandhoudings- en controlemaatregelen die gelden in het verdragsgebied van de regionale organisatie voor het visserijbeheer in het zuidelijke deel van de Stille Oceaan

A8-0377/2017

 ***I

PECHLinnéa Engström

Deadline

Duurzame financiering

A8-0164/2018

ECONMolly Scott Cato

Deadline

Het EU-scorebord voor justitie 2017

A8-0161/2018

JURIJytte Guteland

Debatten15:00 - 23:00

De situatie in de Gazastrook en de status van Jeruzalem

Deadline

De situatie in Nicaragua

Invoerheffingen van de VS in de staal- en aluminiumsector en het antwoord van de EU

Deadline

Aanbeveling aan de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger over Libië

A8-0159/2018

AFETPier Antonio Panzeri

Deadline

Jaarverslag over de werking van het Schengengebied

A8-0160/2018

LIBECarlos Coelho

Deadline

Minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten

A8-0168/2018

LIBE, FEMMTeresa Jiménez-Becerril Barrio, Angelika Mlinar

Deadline

Bescherming tegen invoer met dumping en subsidiëring uit landen die geen lid zijn van de EU

A8-0182/2018

 ***II

INTAChristofer Fjellner

Deadline

Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk handelsbeleid

A8-0166/2018

INTATokia Saïfi

  Woensdag 30 mei 2018

Debatten09:00 - 11:30

Debat met de premier van Luxemburg, Xavier Bettel, over de toekomst van Europa

Plechtige vergadering12:00 - 12:30

Toespraak van Juan Manuel Santos Calderón, president van de Republiek Colombia

STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen12:30 - 14:30

Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor steun aan Griekenland, Spanje, Frankrijk en Portugal

A8-0175/2018

BUDGJosé Manuel Fernandes

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2018 in samenhang met het voorstel voor de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU voor bijstand aan Griekenland, Spanje, Frankrijk en Portugal

A8-0176/2018

BUDGSiegfried Mureşan

Deadline

Bescherming tegen invoer met dumping en subsidiëring uit landen die geen lid zijn van de EU

A8-0182/2018

 ***II

INTAChristofer Fjellner

Deadline

Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering - aanvraag EGF/2018/000 TA 2018 - Technische bijstand op initiatief van de Commissie

A8-0172/2018

BUDGEider Gardiazabal Rubial

Deadline

Bezwaar op grond van artikel 106: genetisch gemodificeerde mais GA21 (MON-ØØØ21-9) (D056125)

Deadline

Bezwaar op grond van artikel 106: genetisch gemodificeerde mais 1507 × 59122 × MON 810 × NK603, en genetisch gemodificeerde mais die twee of drie van de afzonderlijke transformatiestappen 1507, 59122, MON 810 en NK603 (D056123) combineert

Deadline

Conformiteit van visserijproducten met de criteria voor toegang tot de EU-markt

A8-0156/2018

PECHLinnéa Engström

Deadline

De toekomst van voedsel en landbouw

A8-0178/2018

AGRIHerbert Dorfmann

Deadline

Uitlegging en tenuitvoerlegging van het interinstitutioneel akkoord "Beter wetgeven"

A8-0170/2018

JURI, AFCOPavel Svoboda, Richard Corbett

Deadline

Meerjarig financieel kader 2021-2027 en eigen middelen

Deadline

Aanbeveling aan de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger over Libië

A8-0159/2018

AFETPier Antonio Panzeri

Deadline

Jaarverslag over de werking van het Schengengebied

A8-0160/2018

LIBECarlos Coelho

Deadline

Minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten

A8-0168/2018

LIBE, FEMMTeresa Jiménez-Becerril Barrio, Angelika Mlinar

Deadline

Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk handelsbeleid

A8-0166/2018

INTATokia Saïfi

Debatten15:00 - 23:00

Waarden van de EU en verspreiding van corruptie en misdaad door middel van gouden visa

Deadline

Uniemechanisme voor civiele bescherming

A8-0180/2018

 ***I

ENVIElisabetta Gardini

Manipulatie van de kilometerstand bij motorvoertuigen: herziening van het EU-rechtskader

A8-0155/2018

TRANIsmail Ertug

Uitbreiding van het toepassingsgebied van hoofdstuk I van de verordening Brussel IIbis naar geregistreerde partnerschappen (herschikking)

O-000027/2018

CommissieJURI

De effecten van verplaatsing van activiteiten voor werknemers en regio's

Gebruik van IPA-middelen in Turkije

Deadline

Gendergelijkheid en de empowerment van vrouwen: het leven van meisjes en vrouwen veranderen via de externe betrekkingen van de EU 2016-2020

A8-0167/2018

DEVE, FEMMLinda McAvan, Dubravka Šuica

Deadline

Uitvoering van de EU-strategie voor jongeren

A8-0162/2018

CULTEider Gardiazabal Rubial

Deadline

Uitvoering van de richtlijn inzake ecologisch ontwerp

A8-0165/2018

ENVIFrédérique Ries

  Donderdag 31 mei 2018

Debatten09:00 - 11:50

Deadline

Reageren op verzoekschriften over de aanpak van onzekere arbeidsomstandigheden en het misbruik van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd

O-000054/2018

CommissiePETI

STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen12:00 - 14:00

Ontwerpresoluties over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 135 van het Reglement)

Benoeming van een lid van de selectiecommissie voor het Europees Openbaar Ministerie

Manipulatie van de kilometerstand bij motorvoertuigen: herziening van het EU-rechtskader

A8-0155/2018

TRANIsmail Ertug

Deadline

Uniemechanisme voor civiele bescherming

A8-0180/2018

 ***I

ENVIElisabetta Gardini

Deadline

Financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen na 2020

Deadline

De situatie in Nicaragua

Deadline

Gendergelijkheid en de empowerment van vrouwen: het leven van meisjes en vrouwen veranderen via de externe betrekkingen van de EU 2016-2020

A8-0167/2018

DEVE, FEMMLinda McAvan, Dubravka Šuica

Deadline

Uitvoering van de EU-strategie voor jongeren

A8-0162/2018

CULTEider Gardiazabal Rubial

Deadline

Uitvoering van de richtlijn inzake ecologisch ontwerp

A8-0165/2018

ENVIFrédérique Ries

Deadline

Reageren op verzoekschriften over de aanpak van onzekere arbeidsomstandigheden en het misbruik van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd

Uitgebreide interpellaties15:00 - 16:00

Uitgebreide interpellaties (artikel 130 ter van het Reglement)

Laatst bijgewerkt op: 30 mei 2018Juridische mededeling