Porządek obrad
StrasburgPoniedziałek, 28 maja 2018 r. - Czwartek, 31 maja 2018 r.238k

  Poniedziałek, 28 maja 2018 r.

Debaty17:00 - 23:00

Wznowienie sesji i porządek prac

Decyzja Komisji przyjęta w sprawie trzeciego pakietu dotyczącego mobilności

Termin

Wieloletni plan w odniesieniu do stad dennych w Morzu Północnym oraz połowów eksploatujących te stada

A8-0263/2017

 ***I

PECHUlrike Rodust

Termin

Przyszłość produkcji żywności i rolnictwa

A8-0178/2018

AGRIHerbert Dorfmann

Wdrażanie narzędzi WPR dla młodych rolników w UE po reformie z 2013 r.

A8-0157/2018

AGRINicola Caputo

Termin

Instrument „Łącząc Europę” po 2020 r.

Wystąpienia jednominutowe (art. 163 Regulaminu PE)

  Wtorek, 29 maja 2018 r.

Debaty09:00 - 11:50

Termin

Wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027 i zasoby własne

Termin

Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług

A8-0319/2017

 ***I

EMPLElisabeth Morin-Chartier, Agnes Jongerius

Uroczyste posiedzenie12:00 - 12:30

Wystąpienie Alphy Condégo, prezydenta Republiki Gwinei

GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania12:30 - 14:30

Przedłużenie mandatu Komisji Specjalnej ds. Terroryzmu

Przedziały śmiertelności połowowej i poziomy ochrony w odniesieniu do niektórych stad śledzia atlantyckiego w Morzu Bałtyckim

A8-0149/2018

 ***I

PECHAlain Cadec

Statystyki dotyczące transportu towarów wodami śródlądowymi (tekst jednolity)

A8-0154/2018

 ***I

JURILidia Joanna Geringer de Oedenberg

Porozumienie między UE a Szwajcarią w sprawie kumulacji pochodzenia między UE, Szwajcarią, Norwegią i Turcją w ramach ogólnego systemu preferencji taryfowych UE

A8-0151/2018

 ***

INTATiziana Beghin

Porozumienie między UE a Norwegią w sprawie kumulacji pochodzenia między UE, Szwajcarią, Norwegią i Turcją w ramach ogólnego systemu preferencji taryfowych UE

A8-0152/2018

 ***

INTATiziana Beghin

Umowa pomiędzy UE a Norwegią o współpracy administracyjnej, zwalczaniu oszustw oraz odzyskiwaniu wierzytelności w dziedzinie podatku od wartości dodanej

A8-0147/2018

 *

ECONMiguel Viegas

Optymalizacja łańcucha wartości w unijnym sektorze rybołówstwa

A8-0163/2018

PECHClara Eugenia Aguilera García

Wdrażanie narzędzi WPR dla młodych rolników w UE po reformie z 2013 r.

A8-0157/2018

AGRINicola Caputo

Termin

Wieloletni plan w odniesieniu do stad dennych w Morzu Północnym oraz połowów eksploatujących te stada

A8-0263/2017

 ***I

PECHUlrike Rodust

Termin

Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług

A8-0319/2017

 ***I

EMPLElisabeth Morin-Chartier, Agnes Jongerius

Termin

Środki zarządzania, ochrony i kontroli obowiązujące na obszarze konwencji Regionalnej Organizacji ds. Zarządzania Rybołówstwem na Południowym Pacyfiku

A8-0377/2017

 ***I

PECHLinnéa Engström

Termin

Zrównoważone finanse

A8-0164/2018

ECONMolly Scott Cato

Termin

Unijna tablica wyników wymiaru sprawiedliwości z 2017 r.

A8-0161/2018

JURIJytte Guteland

Debaty15:00 - 23:00

Status Jerozolimy i sytuacja w Strefie Gazy

Termin

Sytuacja w Nikaragui

Stawki celne Stanów Zjednoczonych w sektorze stali i aluminium i odpowiedź UE

Termin

Zalecenie dla Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, w sprawie Libii

A8-0159/2018

AFETPier Antonio Panzeri

Termin

Sprawozdanie roczne z funkcjonowania strefy Schengen

A8-0160/2018

LIBECarlos Coelho

Termin

Normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw

A8-0168/2018

LIBE, FEMMTeresa Jiménez-Becerril Barrio, Angelika Mlinar

Termin

Ochrona przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami UE

A8-0182/2018

 ***II

INTAChristofer Fjellner

Termin

Roczne sprawozdanie w sprawie realizacji wspólnej polityki handlowej

A8-0166/2018

INTATokia Saïfi

  Środa, 30 maja 2018 r.

Debaty09:00 - 11:30

Debata z premierem Luksemburga Xavierem Bettelem na temat przyszłości Europy

Uroczyste posiedzenie12:00 - 12:30

Wystąpienie Juana Manuela Santosa Calderóna, prezydenta Republiki Kolumbii

GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania12:30 - 14:30

Uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Grecji, Hiszpanii, Francji i Portugalii

A8-0175/2018

BUDGJosé Manuel Fernandes

Budżet korygujący nr 1 do budżetu ogólnego na rok 2018 towarzyszący wnioskowi w sprawie uruchomienia środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Grecji, Hiszpanii, Francji i Portugalii

A8-0176/2018

BUDGSiegfried Mureşan

Termin

Ochrona przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami UE

A8-0182/2018

 ***II

INTAChristofer Fjellner

Termin

Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji - wniosek EGF/2018/000 TA 2018 – Pomoc techniczna z inicjatywy Komisji

A8-0172/2018

BUDGEider Gardiazabal Rubial

Termin

Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: genetycznie zmodyfikowana kukurydza GA21 (MON-ØØØ21-9) (D056125)

Termin

Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: genetycznie zmodyfikowana kukurydza 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 oraz genetycznie zmodyfikowana kukurydza łącząca dwie lub trzy pojedyncze modyfikacje 1507, 59122, MON 810 i NK603 (D056123)

Termin

Zgodność produktów rybołówstwa z kryteriami dostępu do rynku UE

A8-0156/2018

PECHLinnéa Engström

Termin

Przyszłość produkcji żywności i rolnictwa

A8-0178/2018

AGRIHerbert Dorfmann

Termin

Interpretacja i wdrażanie porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa

A8-0170/2018

JURI, AFCOPavel Svoboda, Richard Corbett

Termin

Wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027 i zasoby własne

Termin

Zalecenie dla Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, w sprawie Libii

A8-0159/2018

AFETPier Antonio Panzeri

Termin

Sprawozdanie roczne z funkcjonowania strefy Schengen

A8-0160/2018

LIBECarlos Coelho

Termin

Normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw

A8-0168/2018

LIBE, FEMMTeresa Jiménez-Becerril Barrio, Angelika Mlinar

Termin

Roczne sprawozdanie w sprawie realizacji wspólnej polityki handlowej

A8-0166/2018

INTATokia Saïfi

Debaty15:00 - 23:00

Wartości UE a szerzenie się korupcji i przestępczości w związku ze „złotymi wizami”

Termin

Unijny Mechanizm Ochrony Ludności

A8-0180/2018

 ***I

ENVIElisabetta Gardini

Manipulowanie licznikiem kilometrów w pojazdach silnikowych: przegląd ram prawnych UE

A8-0155/2018

TRANIsmail Ertug

Rozszerzenie zakresu rozdziału I rozporządzenia Bruksela II bis w celu uwzględnienia zarejestrowanych związków partnerskich (wersja przekształcona)

O-000027/2018

KomisjaJURI

Wpływ delokalizacji na pracowników i regiony

Wykorzystanie funduszy IPA w Turcji

Termin

Równość płci i wzmocnienie pozycji kobiet: odmiana losu dziewcząt i kobiet w kontekście stosunków zewnętrznych UE w latach 2016–2020

A8-0167/2018

DEVE, FEMMLinda McAvan, Dubravka Šuica

Termin

Wykonanie strategii UE na rzecz młodzieży

A8-0162/2018

CULTEider Gardiazabal Rubial

Termin

Wdrożenie dyrektywy w sprawie ekoprojektu

A8-0165/2018

ENVIFrédérique Ries

  Czwartek, 31 maja 2018 r.

Debaty09:00 - 11:50

Termin

Udzielanie odpowiedzi na petycje dotyczące problemu niepewności zatrudnienia, wynikającego z nadużywania umów na czas określony

O-000054/2018

KomisjaPETI

GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania12:00 - 14:00

Projekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 135 Regulaminu PE)

Mianowanie członka komisji selekcyjnej ds. powołania Prokuratury Europejskiej

Manipulowanie licznikiem kilometrów w pojazdach silnikowych: przegląd ram prawnych UE

A8-0155/2018

TRANIsmail Ertug

Termin

Unijny Mechanizm Ochrony Ludności

A8-0180/2018

 ***I

ENVIElisabetta Gardini

Termin

Instrument „Łącząc Europę” po 2020 r.

Termin

Sytuacja w Nikaragui

Termin

Równość płci i wzmocnienie pozycji kobiet: odmiana losu dziewcząt i kobiet w kontekście stosunków zewnętrznych UE w latach 2016–2020

A8-0167/2018

DEVE, FEMMLinda McAvan, Dubravka Šuica

Termin

Wykonanie strategii UE na rzecz młodzieży

A8-0162/2018

CULTEider Gardiazabal Rubial

Termin

Wdrożenie dyrektywy w sprawie ekoprojektu

A8-0165/2018

ENVIFrédérique Ries

Termin

Udzielanie odpowiedzi na petycje dotyczące problemu niepewności zatrudnienia, wynikającego z nadużywania umów na czas określony

Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych 15:00 - 16:00

Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (art. 130b)

Ostatnia aktualizacja: 30 maja 2018Informacja prawna