Ordinea de zi
StrasbourgLuni, 28 mai 2018 - Joi, 31 mai 2018232k

  Luni, 28 mai 2018

Dezbateri17:00 - 23:00

Reluarea sesiunii şi ordinea lucrărilor

Decizia adoptată de Comisie referitoare la al treilea pachet privind mobilitatea

Termen

Planul multianual pentru stocurile demersale din Marea Nordului și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective

A8-0263/2017

 ***I

PECHUlrike Rodust

Termen

Viitorul sectorului alimentar și al agriculturii

A8-0178/2018

AGRIHerbert Dorfmann

Punerea în aplicare a instrumentelor PAC pentru tinerii fermieri în UE după reforma din 2013

A8-0157/2018

AGRINicola Caputo

Termen

Mecanismul pentru interconectarea Europei după 2020

Intervenţii cu durata de un minut (articolul 163 din Regulamentul de procedură)

  Marţi, 29 mai 2018

Dezbateri09:00 - 11:50

Termen

Cadrul financiar multianual 2021-2027 și resursele proprii

Termen

Detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii

A8-0319/2017

 ***I

EMPLElisabeth Morin-Chartier, Agnes Jongerius

Ședință solemnă12:00 - 12:30

Discurs pronunțat de Alpha Condé, președintele Republicii Guineea

VOT urmat de explicarea voturilor12:30 - 14:30

Prelungirea mandatului Comisiei speciale privind terorismul

Intervalele mortalității prin pescuit și nivelurile de salvgardare pentru anumite stocuri de hering din Marea Baltică

A8-0149/2018

 ***I

PECHAlain Cadec

Statistica transportului de mărfuri pe căi navigabile interioare (text codificat)

A8-0154/2018

 ***I

JURILidia Joanna Geringer de Oedenberg

Acordul UE-Elveția privind cumulul de origine între Uniunea Europeană, Confederația Elvețiană, Norvegia și Turcia în cadrul sistemului generalizat de preferințe al Uniunii Europene

A8-0151/2018

 ***

INTATiziana Beghin

Acordul UE-Norvegia privind cumulul de origine între Uniunea Europeană, Elveția, Regatul Norvegiei și Turcia în cadrul sistemului generalizat de preferințe al Uniunii Europene

A8-0152/2018

 ***

INTATiziana Beghin

Acordul UE-Norvegia privind cooperarea administrativă, combaterea fraudelor și recuperarea creanțelor în domeniul taxei pe valoarea adăugată

A8-0147/2018

 *

ECONMiguel Viegas

Optimizarea lanțului valoric în sectorul pescuitului din UE

A8-0163/2018

PECHClara Eugenia Aguilera García

Punerea în aplicare a instrumentelor PAC pentru tinerii fermieri în UE după reforma din 2013

A8-0157/2018

AGRINicola Caputo

Termen

Planul multianual pentru stocurile demersale din Marea Nordului și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective

A8-0263/2017

 ***I

PECHUlrike Rodust

Termen

Detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii

A8-0319/2017

 ***I

EMPLElisabeth Morin-Chartier, Agnes Jongerius

Termen

Măsurile de gestionare, conservare și control aplicabile în zona Convenției Organizației regionale de gestionare a pescuitului în Pacificul de Sud

A8-0377/2017

 ***I

PECHLinnéa Engström

Termen

Finanțele sustenabile

A8-0164/2018

ECONMolly Scott Cato

Termen

Tabloul de bord al UE privind justiția pentru anul 2017

A8-0161/2018

JURIJytte Guteland

Dezbateri15:00 - 23:00

Situația din Fâșia Gaza și statutul Ierusalimului

Termen

Situația din Nicaragua

Tarifele SUA în sectorul oțelului și aluminiului și reacția UE

Termen

Recomandare adresată Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant privind Libia

A8-0159/2018

AFETPier Antonio Panzeri

Termen

Raportul anual privind funcționarea spațiului Schengen

A8-0160/2018

LIBECarlos Coelho

Termen

Norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității

A8-0168/2018

LIBE, FEMMTeresa Jiménez-Becerril Barrio, Angelika Mlinar

Termen

Protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping și unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale CE

A8-0182/2018

 ***II

INTAChristofer Fjellner

Termen

Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii comerciale comune

A8-0166/2018

INTATokia Saïfi

  Miercuri, 30 mai 2018

Dezbateri09:00 - 11:30

Dezbatere cu prim-ministrul Luxemburgului, Xavier Bettel, privind viitorul Europei

Şedinţă solemnă12:00 - 12:30

Discurs pronunțat de Juan Manuel Santos Calderon, președintele Republicii Columbia

VOT urmat de explicarea voturilor12:30 - 14:30

Mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru a acorda asistență Greciei, Spaniei, Franței și Portugaliei

A8-0175/2018

BUDGJosé Manuel Fernandes

Proiectul de buget rectificativ nr. 1/2018 care însoțește propunerea privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru a acorda asistență Greciei, Spaniei, Franței și Portugaliei

A8-0176/2018

BUDGSiegfried Mureşan

Termen

Protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping și unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale CE

A8-0182/2018

 ***II

INTAChristofer Fjellner

Termen

Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare - EGF/2018/000 TA 2018 - Asistență tehnică la inițiativa Comisiei

A8-0172/2018

BUDGEider Gardiazabal Rubial

Termen

Obiecție exprimată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: porumbul modificat genetic GA21 (MON-ØØØ21-9) (D056125)

Termen

Obiecții exprimate în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: porumbul modificat genetic 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 și porumbul modificat genetic care combină două sau trei dintre evenimentele unice 1507, 59122, MON 810 și NK603 (D056123)

Termen

Conformitatea produselor pescărești cu criteriile de acces la piața UE

A8-0156/2018

PECHLinnéa Engström

Termen

Viitorul sectorului alimentar și al agriculturii

A8-0178/2018

AGRIHerbert Dorfmann

Termen

Interpretarea și aplicarea Acordului interinstituțional privind o mai bună legiferare

A8-0170/2018

JURI, AFCOPavel Svoboda, Richard Corbett

Termen

Cadrul financiar multianual 2021-2027 și resursele proprii

Termen

Recomandare adresată Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant privind Libia

A8-0159/2018

AFETPier Antonio Panzeri

Termen

Raportul anual privind funcționarea spațiului Schengen

A8-0160/2018

LIBECarlos Coelho

Termen

Norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității

A8-0168/2018

LIBE, FEMMTeresa Jiménez-Becerril Barrio, Angelika Mlinar

Termen

Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii comerciale comune

A8-0166/2018

INTATokia Saïfi

Dezbateri15:00 - 23:00

Valorile UE și proliferarea corupției și a criminalității prin programele de acordare a cetățeniei denumite „vize de aur”

Termen

Mecanismul de protecție civilă al UE

A8-0180/2018

 ***I

ENVIElisabetta Gardini

Manipularea odometrului în autovehicule: revizuirea cadrului juridic al UE

A8-0155/2018

TRANIsmail Ertug

Extinderea domeniului de aplicare a Capitolului I din Regulamentul Bruxelles IIa pentru a include parteneriatele înregistrate (reformare)

O-000027/2018

ComisiaJURI

Impactul relocalizării asupra lucrătorilor și a regiunilor

Utilizarea fondurilor IPA în Turcia

Termen

Egalitatea de gen și capacitarea femeilor: transformarea vieții fetelor și femeilor prin intermediul relațiilor externe ale UE 2016-2020

A8-0167/2018

DEVE, FEMMLinda McAvan, Dubravka Šuica

Termen

Punerea în aplicare a strategiei UE pentru tineret

A8-0162/2018

CULTEider Gardiazabal Rubial

Termen

Punerea în aplicare a Directivei privind proiectarea ecologică

A8-0165/2018

ENVIFrédérique Ries

  Joi, 31 mai 2018

Dezbateri09:00 - 11:50

Termen

Răspunsuri la petițiile privind contracararea precarității și utilizarea abuzivă a contractelor pe durată determinată

O-000054/2018

ComisiaPETI

VOT urmat de explicarea voturilor12:00 - 14:00

Propuneri de rezoluţie referitoare la dezbaterile privind cazurile de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (articolul 135 din Regulamentul de procedură)

Numirea unui membru în juriul de selecție pentru Parchetul European

Manipularea odometrului în autovehicule: revizuirea cadrului juridic al UE

A8-0155/2018

TRANIsmail Ertug

Termen

Mecanismul de protecție civilă al UE

A8-0180/2018

 ***I

ENVIElisabetta Gardini

Termen

Mecanismul pentru interconectarea Europei după 2020

Termen

Situația din Nicaragua

Termen

Egalitatea de gen și capacitarea femeilor: transformarea vieții fetelor și femeilor prin intermediul relațiilor externe ale UE 2016-2020

A8-0167/2018

DEVE, FEMMLinda McAvan, Dubravka Šuica

Termen

Punerea în aplicare a strategiei UE pentru tineret

A8-0162/2018

CULTEider Gardiazabal Rubial

Termen

Punerea în aplicare a Directivei privind proiectarea ecologică

A8-0165/2018

ENVIFrédérique Ries

Termen

Răspunsuri la petițiile privind contracararea precarității și utilizarea abuzivă a contractelor pe durată determinată

Interpelări majore15:00 - 16:00

Interpelări majore (articolul 130b din Regulamentul de procedură)

Ultima actualizare: 30 mai 2018Notă juridică