Darba kārtība
StrasbūraPirmdiena, 2018. gada 11. jūnijs - Ceturtdiena, 2018. gada 14. jūnijs224k

  Pirmdiena, 2018. gada 11. jūnijs

Debates17:00 - 23:00

Sesijas atsākšana un darba kārtība

Termiņi

Tīrvērtes pienākums, pārskatu iesniegšanas prasības un risku mazināšanas paņēmieni attiecībā uz ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem un darījumu reģistri

A8-0181/2018

 ***I

ECONWerner Langen

Termiņi

Kopīgi noteikumi civilās aviācijas jomā un Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūra

A8-0364/2016

 ***I

TRANMarian-Jean Marinescu

Termiņi

Jaunu lielas noslodzes transportlīdzekļu CO2 emisijas un degvielas patēriņš

A8-0010/2018

 ***I

ENVIDamiano Zoffoli

Termiņi

Izglītības modernizēšana Eiropas Savienībā

A8-0173/2018

CULTKrystyna Łybacka

Vienu minūti ilgas uzstāšanās (Reglamenta 163. pants)

  Otrdiena, 2018. gada 12. jūnijs

Debates09:00 - 12:20

Gatavošanās Eiropadomes 2018. gada 28. un 29. jūnija sanāksmei

Ekonomiskās un monetārās savienības pakete

O-000047/2018

KomisijaECON

BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi12:30 - 14:30

Atpūtas zvejas stāvoklis Eiropas Savienībā

A8-0191/2018

PECHNorica Nicolai

Termiņi

Tīrvērtes pienākums, pārskatu iesniegšanas prasības un risku mazināšanas paņēmieni attiecībā uz ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem un darījumu reģistri

A8-0181/2018

 ***I

ECONWerner Langen

Termiņi

Kopīgi noteikumi civilās aviācijas jomā un Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūra

A8-0364/2016

 ***I

TRANMarian-Jean Marinescu

Termiņi

Jaunu lielas noslodzes transportlīdzekļu CO2 emisijas un degvielas patēriņš

A8-0010/2018

 ***I

ENVIDamiano Zoffoli

Termiņi

Izglītības modernizēšana Eiropas Savienībā

A8-0173/2018

CULTKrystyna Łybacka

Termiņi

Virzība uz ilgtspējīgu un konkurētspējīgu Eiropas akvakultūras nozari

A8-0186/2018

PECHCarlos Iturgaiz

Debates15:00 - 23:00

Vienošanās par Irānas kodolprogrammu

Termiņi

Sarunas par ES un Čīles asociācijas nolīguma modernizāciju

A8-0158/2018

AFETCharles Tannock

Iepazīstināšana ar gada ziņojumu par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē 2017. gadā un ES politiku šajā jomā

Termiņi

Okupētās Gruzijas teritorijas desmit gadus pēc Krievijas iebrukuma

Termiņi

ES un NATO attiecības

A8-0188/2018

AFETIoan Mircea Paşcu

Termiņi

Turpmāka makrofinansiālā palīdzība Ukrainai

A8-0183/2018

 ***I

INTAJarosław Wałęsa

Termiņi

Kiberaizsardzība

A8-0189/2018

AFETUrmas Paet

Kohēzijas politika un aprites ekonomika

A8-0184/2018

REGIDavor Škrlec

  Trešdiena, 2018. gada 13. jūnijs

Debates09:00 - 10:00

Stāvoklis pirmajā gadadienā pēc Stambulas konvencijas parakstīšanas

Debates10:00 - 12:30

Debates ar Nīderlandes premjerministru Mark Rutte par Eiropas nākotni

BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi12:30 - 14:30

Eiropas Parlamenta sastāvs

A8-0207/2018

 ***

AFCODanuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira

Maksātnespējas procedūras: regulas pielikumu atjaunināšana

A8-0174/2018

 ***I

JURITadeusz Zwiefka

ES un Islandes nolīgums par papildu noteikumiem 2014.–2020. gada laikposmam saistībā ar ārējām robežām un vīzām

A8-0196/2018

 ***

LIBEAnders Primdahl Vistisen

ES un Šveices nolīgums par papildu noteikumiem 2014.–2020. gada laikposmam saistībā ar ārējām robežām un vīzām

A8-0195/2018

 ***

LIBEClaude Moraes

Atlikušo Šengenas acquis noteikumu īstenošana saistībā ar Šengenas Informācijas sistēmu Bulgārijā un Rumānijā

A8-0192/2018

 *

LIBEMonica Macovei

Kohēzijas politika un aprites ekonomika

A8-0184/2018

REGIDavor Škrlec

Termiņi

Turpmāka makrofinansiālā palīdzība Ukrainai

A8-0183/2018

 ***I

INTAJarosław Wałęsa

Termiņi

Sarunas par ES un Čīles asociācijas nolīguma modernizāciju

A8-0158/2018

AFETCharles Tannock

Termiņi

ES un NATO attiecības

A8-0188/2018

AFETIoan Mircea Paşcu

Termiņi

Kiberaizsardzība

A8-0189/2018

AFETUrmas Paet

Debates15:00 - 23:00

Tiesu iestāžu neatkarība Polijā

Ārkārtas humanitārā situācija Vidusjūrā un solidaritāte Eiropas Savienībā

Termiņi

Samērības novērtējums pirms jauna profesiju regulējuma pieņemšanas

A8-0395/2017

 ***I

IMCOAndreas Schwab

Termiņi

Sarunas par jaunu ES un ĀKK partnerības nolīgumu

O-000043/2018

PadomeDEVE

O-000044/2018

KomisijaDEVE

ES programmas attiecībā uz romu integrācijas valsts stratēģijām īstenošana un turpmākie pasākumi

Valodu apguves uzlabošana un valodu prasmju savstarpēja atzīšana ES

O-000055/2018

PadomePETI

O-000056/2018

KomisijaPETI

ES ziloņkaula tirgus slēgšana malumedniecības apkarošanas nolūkā

Strukturāli un finansiāli šķēršļi kultūras pieejamībai

A8-0169/2018

CULTBogdan Andrzej Zdrojewski

  Ceturtdiena, 2018. gada 14. jūnijs

Debates09:00 - 11:50

Korupcijas apkarošana

O-000021/2018

KomisijaCONT

BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi12:00 - 14:00

Rezolūciju priekšlikumi debatēm par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (Reglamenta 135. pants)

Strukturāli un finansiāli šķēršļi kultūras pieejamībai

A8-0169/2018

CULTBogdan Andrzej Zdrojewski

Termiņi

Samērības novērtējums pirms jauna profesiju regulējuma pieņemšanas

A8-0395/2017

 ***I

IMCOAndreas Schwab

Termiņi

Bez transportlīdzekļa vadītājiem nomātu transportlīdzekļu izmantošana kravu autopārvadājumiem

A8-0193/2018

 ***I

TRANCláudia Monteiro de Aguiar

Izpildes nodrošināšanas prasības un īpaši noteikumi autotransporta nozarē strādājošo transportlīdzekļu vadītāju norīkošanai darbā

A8-0206/2018

 ***I

TRANMerja Kyllönen

Priekšlikums, ar ko Regulu (EK) Nr. 561/2006 groza attiecībā uz minimālajām prasībām par maksimālajiem ikdienas un iknedēļas transportlīdzekļa vadīšanas laikiem, minimālajiem pārtraukumiem un ikdienas un iknedēļas atpūtas laikposmiem un ar ko Regulu (ES) Nr. 165/2014 groza attiecībā uz pozicionēšanu ar tahogrāfu palīdzību

A8-0205/2018

 ***I

TRANWim van de Camp

Grozījumu izdarīšana Regulā (EK) Nr. 1071/2009 un Regulā (EK) Nr. 1072/2009, lai tās pielāgotu norisēm nozarē

A8-0204/2018

 ***I

TRANIsmail Ertug

Termiņi

Iebildumu izteikšana pret Komisijas deleģēto regulu par grozījumiem Deleģētajā regulā (ES) 2017/118, ar ko nosaka zvejniecībā piemērojamus saglabāšanas pasākumus jūras vides aizsargāšanai Ziemeļjūrā

Termiņi

Okupētās Gruzijas teritorijas desmit gadus pēc Krievijas iebrukuma

Termiņi

Sarunas par jaunu ES un ĀKK partnerības nolīgumu

Termiņi

ES tiesību aktu piemērošanas pārraudzība 2016. gadā

A8-0197/2018

JURIKostas Chrysogonos

Plašas interpelācijas15:00 - 16:00

Plašas interpelācijas (Reglamenta 130.b pants)

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 13. jūnijsJuridisks paziņojums