Porządek obrad
StrasburgPoniedziałek, 11 czerwca 2018 r. - Czwartek, 14 czerwca 2018 r.227k

  Poniedziałek, 11 czerwca 2018 r.

Debaty17:00 - 23:00

Wznowienie sesji i porządek prac

Termin

Obowiązek rozliczania, wymogi dotyczące zgłaszania, techniki ograniczania ryzyka związanego z kontraktami pochodnymi będącymi przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym i repozytoria transakcji

A8-0181/2018

 ***I

ECONWerner Langen

Termin

Wspólne zasady w dziedzinie lotnictwa cywilnego i Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego Unii Europejskiej

A8-0364/2016

 ***I

TRANMarian-Jean Marinescu

Termin

Emisje CO2 z nowych pojazdów ciężkich i zużycie paliwa przez takie pojazdy

A8-0010/2018

 ***I

ENVIDamiano Zoffoli

Termin

Modernizacja edukacji w UE

A8-0173/2018

CULTKrystyna Łybacka

Wystąpienia jednominutowe (art. 163 Regulaminu PE)

  Wtorek, 12 czerwca 2018 r.

Debaty09:00 - 12:20

Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 28–29 czerwca 2018 r.

Pakiet dotyczący unii gospodarczej i walutowej

O-000047/2018

KomisjaECON

GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania12:30 - 14:30

Sytuacja w zakresie połowów rekreacyjnych w UE

A8-0191/2018

PECHNorica Nicolai

Termin

Obowiązek rozliczania, wymogi dotyczące zgłaszania, techniki ograniczania ryzyka związanego z kontraktami pochodnymi będącymi przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym i repozytoria transakcji

A8-0181/2018

 ***I

ECONWerner Langen

Termin

Wspólne zasady w dziedzinie lotnictwa cywilnego i Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego Unii Europejskiej

A8-0364/2016

 ***I

TRANMarian-Jean Marinescu

Termin

Emisje CO2 z nowych pojazdów ciężkich i zużycie paliwa przez takie pojazdy

A8-0010/2018

 ***I

ENVIDamiano Zoffoli

Termin

Modernizacja edukacji w UE

A8-0173/2018

CULTKrystyna Łybacka

Termin

Dążenie do zrównoważonego i konkurencyjnego europejskiego sektora akwakultury

A8-0186/2018

PECHCarlos Iturgaiz

Debaty15:00 - 23:00

Porozumienie jądrowe z Iranem

Termin

Negocjacje dotyczące zmodernizowania układu o stowarzyszeniu UE–Chile

A8-0158/2018

AFETCharles Tannock

Przedstawienie rocznego sprawozdania dotyczącego praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2017 oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie

Termin

Okupowane terytoria gruzińskie dziesięć lat po inwazji rosyjskiej

Termin

Stosunki UE-NATO

A8-0188/2018

AFETIoan Mircea Paşcu

Termin

Udzielenie dalszej pomocy makrofinansowej Ukrainie

A8-0183/2018

 ***I

INTAJarosław Wałęsa

Termin

Cyberobrona

A8-0189/2018

AFETUrmas Paet

Polityka spójności i gospodarka o obiegu zamkniętym

A8-0184/2018

REGIDavor Škrlec

  Środa, 13 czerwca 2018 r.

Debaty09:00 - 10:00

Pierwsza rocznica podpisania konwencji stambulskiej: obecna sytuacja

Debaty10:00 - 12:30

Debata z premierem Niderlandów Markiem Rutte na temat przyszłości Europy

GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania12:30 - 14:30

Skład Parlamentu Europejskiego

A8-0207/2018

 ***

AFCODanuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira

Postępowanie upadłościowe: zaktualizowane załączniki do rozporządzenia

A8-0174/2018

 ***I

JURITadeusz Zwiefka

Umowa UE-Islandia w sprawie przepisów dodatkowych w zakresie granic zewnętrznych i wiz, na lata 2014-2020

A8-0196/2018

 ***

LIBEAnders Primdahl Vistisen

Umowa UE-Szwajcaria w sprawie przepisów dodatkowych w zakresie granic zewnętrznych i wiz, na lata 2014-2020

A8-0195/2018

 ***

LIBEClaude Moraes

Wprowadzenie w życie w Republice Bułgarii i w Rumunii pozostałych przepisów dorobku Schengen dotyczących Systemu Informacyjnego Schengen

A8-0192/2018

 *

LIBEMonica Macovei

Polityka spójności i gospodarka o obiegu zamkniętym

A8-0184/2018

REGIDavor Škrlec

Termin

Udzielenie dalszej pomocy makrofinansowej Ukrainie

A8-0183/2018

 ***I

INTAJarosław Wałęsa

Termin

Negocjacje dotyczące zmodernizowania układu o stowarzyszeniu UE–Chile

A8-0158/2018

AFETCharles Tannock

Termin

Stosunki UE-NATO

A8-0188/2018

AFETIoan Mircea Paşcu

Termin

Cyberobrona

A8-0189/2018

AFETUrmas Paet

Debaty15:00 - 23:00

Niezawisłość sądownictwa w Polsce

Nadzwyczajne sytuacje humanitarne na Morzu Śródziemnym a solidarność w UE

Termin

Analiza proporcjonalności przed przyjęciem nowych regulacji dotyczących zawodów

A8-0395/2017

 ***I

IMCOAndreas Schwab

Termin

Negocjacje w sprawie nowej umowy o partnerstwie AKP-UE

O-000044/2018

KomisjaDEVE

Wdrażanie i monitorowanie unijnych ram dotyczących krajowych strategii integracji Romów

Poprawa jakości nauczania języków i wzajemnego uznawania kompetencji językowych w UE

O-000056/2018

KomisjaPETI

Zamknięcie unijnego rynku kości słoniowej w celu zwalczania kłusownictwa

Bariery strukturalne i finansowe w dostępie do kultury

A8-0169/2018

CULTBogdan Andrzej Zdrojewski

  Czwartek, 14 czerwca 2018 r.

Debaty09:00 - 11:50

Zwalczanie korupcji

O-000021/2018

KomisjaCONT

GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania12:00 - 14:00

Projekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 135 Regulaminu PE)

Bariery strukturalne i finansowe w dostępie do kultury

A8-0169/2018

CULTBogdan Andrzej Zdrojewski

Termin

Analiza proporcjonalności przed przyjęciem nowych regulacji dotyczących zawodów

A8-0395/2017

 ***I

IMCOAndreas Schwab

Termin

Użytkowanie pojazdów najmowanych bez kierowców w celu przewozu drogowego rzeczy

A8-0193/2018

 ***I

TRANCláudia Monteiro de Aguiar

Wymogi w zakresie egzekwowania prawa oraz szczegółowe zasady dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego

A8-0206/2018

 ***I

TRANMerja Kyllönen

Zmiana rozporządzenia (WE) nr 561/2006 w odniesieniu do minimalnych wymogów dotyczących maksymalnego dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu, minimalnych przerw oraz dziennego i tygodniowego czasu odpoczynku oraz rozporządzenia (UE) nr 165/2014 w odniesieniu do określania położenia za pomocą tachografów

A8-0205/2018

 ***I

TRANWim van de Camp

Zmiana rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 i rozporządzenia (WE) nr 1072/2009 w celu dostosowania ich do zmian w sektorze

A8-0204/2018

 ***I

TRANIsmail Ertug

Termin

Sprzeciw wobec rozporządzenia delegowanego Komisji zmieniającego rozporządzenie delegowane (UE) 2017/118 ustanawiające środki ochronne rybołówstwa w celu ochrony środowiska morskiego w Morzu Północnym

Termin

Okupowane terytoria gruzińskie dziesięć lat po inwazji rosyjskiej

Termin

Negocjacje w sprawie nowej umowy o partnerstwie AKP-UE

Termin

Kontrola stosowania prawa UE w 2016 r.

A8-0197/2018

JURIKostas Chrysogonos

Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych 15:00 - 16:00

Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (art. 130b)

Ostatnia aktualizacja: 13 czerwca 2018Informacja prawna