Program
ŠtrasburgPondelok, 11. júna 2018 - Štvrtok, 14. júna 2018228k

  Pondelok, 11. júna 2018

Rozpravy17:00 - 23:00

Pokračovanie schôdze a program práce

Termín

Zúčtovacia povinnosť, požiadavky na ohlasovanie a postupy zmierňovania rizika týkajúce sa mimoburzových derivátov a archívy obchodných údajov

A8-0181/2018

 ***I

ECONWerner Langen

Termín

Spoločné pravidlá v oblasti civilného letectva a Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva

A8-0364/2016

 ***I

TRANMarian-Jean Marinescu

Termín

Emisie CO2 a spotreba paliva nových ťažkých úžitkových vozidiel

A8-0010/2018

 ***I

ENVIDamiano Zoffoli

Termín

Modernizácia vzdelávania v EÚ

A8-0173/2018

CULTKrystyna Łybacka

Jednominútové vystúpenia (článok 163 rokovacieho poriadku)

  Utorok, 12. júna 2018

Rozpravy09:00 - 12:20

Príprava zasadnutia Európskej rady v dňoch 28. – 29. júna

Balík týkajúci sa Hospodárskej a menovej únie

O-000047/2018

KomisiaECON

HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania12:30 - 14:30

Súčasný stav rekreačného rybolovu v Európskej únii

A8-0191/2018

PECHNorica Nicolai

Termín

Zúčtovacia povinnosť, požiadavky na ohlasovanie a postupy zmierňovania rizika týkajúce sa mimoburzových derivátov a archívy obchodných údajov

A8-0181/2018

 ***I

ECONWerner Langen

Termín

Spoločné pravidlá v oblasti civilného letectva a Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva

A8-0364/2016

 ***I

TRANMarian-Jean Marinescu

Termín

Emisie CO2 a spotreba paliva nových ťažkých úžitkových vozidiel

A8-0010/2018

 ***I

ENVIDamiano Zoffoli

Termín

Modernizácia vzdelávania v EÚ

A8-0173/2018

CULTKrystyna Łybacka

Termín

Vytváranie udržateľného a konkurencieschopného európskeho odvetvia akvakultúry: súčasný stav a budúce výzvy

A8-0186/2018

PECHCarlos Iturgaiz

Rozpravy15:00 - 23:00

Jadrová dohoda s Iránom

Termín

Rokovania o modernizácii dohody o pridružení medzi EÚ a Čile

A8-0158/2018

AFETCharles Tannock

Prezentácia výročnej správy o ľudských právach a demokracii vo svete za rok 2017 a o politike EÚ v tejto oblasti

Termín

Okupované gruzínske územia desať rokov po ruskej invázii

Termín

Vzťahy medzi EÚ a NATO

A8-0188/2018

AFETIoan Mircea Paşcu

Termín

Ďalšia makrofinančná pomoc Ukrajine

A8-0183/2018

 ***I

INTAJarosław Wałęsa

Termín

Kybernetická obrana

A8-0189/2018

AFETUrmas Paet

Politika súdržnosti a obehové hospodárstvo

A8-0184/2018

REGIDavor Škrlec

  Streda, 13. júna 2018

Rozpravy09:00 - 10:00

Piate výročie podpísania Istanbulského dohovoru: aktuálny stav

Rozpravy10:00 - 12:30

Rozprava s predsedom vlády Holandska Markom Ruttem o budúcnosti Európy

HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania12:30 - 14:30

Zloženie Európskeho parlamentu

A8-0207/2018

 ***

AFCODanuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira

Insolvenčné konanie: aktualizované prílohy k nariadeniu

A8-0174/2018

 ***I

JURITadeusz Zwiefka

Dohoda medzi EÚ a Islandom o dodatočných pravidlách v oblasti vonkajších hraníc a víz na roky 2014 až 2020

A8-0196/2018

 ***

LIBEAnders Primdahl Vistisen

Dohoda medzi EÚ a Švajčiarskom o dodatočných pravidlách v oblasti vonkajších hraníc a víz na roky 2014 až 2020

A8-0195/2018

 ***

LIBEClaude Moraes

Nadobudnutie účinnosti zostávajúcich ustanovení schengenského acquis týkajúcich sa Schengenského informačného systému v Bulharskej republike a Rumunsku

A8-0192/2018

 *

LIBEMonica Macovei

Politika súdržnosti a obehové hospodárstvo

A8-0184/2018

REGIDavor Škrlec

Termín

Ďalšia makrofinančná pomoc Ukrajine

A8-0183/2018

 ***I

INTAJarosław Wałęsa

Termín

Rokovania o modernizácii dohody o pridružení medzi EÚ a Čile

A8-0158/2018

AFETCharles Tannock

Termín

Vzťahy medzi EÚ a NATO

A8-0188/2018

AFETIoan Mircea Paşcu

Termín

Kybernetická obrana

A8-0189/2018

AFETUrmas Paet

Rozpravy15:00 - 23:00

Nezávislosť súdnictva v Poľsku

Núdzové humanitárne situácie v Stredozemí a solidarita v EÚ

Termín

Test proporcionality pred prijatím novej regulácie povolaní

A8-0395/2017

 ***I

IMCOAndreas Schwab

Termín

Rokovania o novej dohode o partnerstve EÚ – AKT

O-000044/2018

KomisiaDEVE

Vykonávanie rámca EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov a následné opatrenia

Zlepšenie jazykového vzdelávania a vzájomné uznávanie jazykových kompetencií v EÚ

O-000056/2018

KomisiaPETI

Zatvorenie trhu EÚ so slonovinou s cieľom bojovať proti pytliactvu

Štrukturálne a finančné prekážky v prístupe ku kultúre

A8-0169/2018

CULTBogdan Andrzej Zdrojewski

  Štvrtok, 14. júna 2018

Rozpravy09:00 - 11:50

Boj proti korupcii

O-000021/2018

KomisiaCONT

HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania12:00 - 14:00

Návrhy uznesení týkajúce sa rozpráv o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (článok 135 rokovacieho poriadku)

Štrukturálne a finančné prekážky v prístupe ku kultúre

A8-0169/2018

CULTBogdan Andrzej Zdrojewski

Termín

Test proporcionality pred prijatím novej regulácie povolaní

A8-0395/2017

 ***I

IMCOAndreas Schwab

Termín

Používanie vozidiel prenajatých bez vodičov na cestnú prepravu tovaru

A8-0193/2018

 ***I

TRANCláudia Monteiro de Aguiar

Požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov a konkrétne pravidlá v oblasti vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy

A8-0206/2018

 ***I

TRANMerja Kyllönen

Zmena nariadenia (ES) č. 561/2006, pokiaľ ide o minimálne požiadavky na maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy denného a týždenného odpočinku, a nariadenia (EÚ) č. 165/2014, pokiaľ ide o určovanie polohy prostredníctvom tachografov

A8-0205/2018

 ***I

TRANWim van de Camp

Zmena nariadenia (ES) č. 1071/2009 a nariadenia (ES) č. 1072/2009 s cieľom prispôsobiť ich vývoju v odvetví

A8-0204/2018

 ***I

TRANIsmail Ertug

Termín

Námietka proti delegovanému nariadeniu Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2017/118, ktorým sa stanovujú opatrenia na ochranu rybolovných zdrojov na účely ochrany morského prostredia v Severnom mori

Termín

Okupované gruzínske územia desať rokov po ruskej invázii

Termín

Rokovania o novej dohode o partnerstve EÚ – AKT

Termín

Monitorovanie uplatňovania právnych predpisov EÚ v roku 2016

A8-0197/2018

JURIKostas Chrysogonos

Veľké interpelácie15:00 - 16:00

Väčšie interpelácie (článok 130b)

Posledná úprava: 13. júna 2018Právne oznámenie