Ημερήσια διάταξη
ΣτρασβούργοΔευτέρα 2 Ιουλίου 2018 - Πέμπτη 5 Ιουλίου 2018279k

  Δευτέρα 2 Ιουλίου 2018

Συζητήσεις17:00 - 23:00

Επανάληψη της συνόδου και διάταξη των εργασιών

Προθεσμία

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας

A8-0037/2018

 ***I

ITREFrançoise Grossetête

Προθεσμία

Ενοποιημένες στατιστικές για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις

A8-0300/2017

 ***I

AGRIMaria Gabriela Zoană

Προθεσμία

Παραβίαση των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών στον κόσμο

A8-0194/2018

AFETFrancisco Assis

Προθεσμία

Προς μια εξωτερική στρατηγική της ΕΕ για την εξάλειψη του πρώιμου και καταναγκαστικού γάμου

A8-0187/2018

AFETCharles Goerens

Προθεσμία

Διπλωματία στον τομέα του κλίματος

A8-0221/2018

AFET, ENVIArne Lietz, Jo Leinen

Προθεσμία

73η σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ

A8-0230/2018

AFETEugen Freund

Παρεμβάσεις διάρκειας ενός λεπτού (άρθρο 163 του Κανονισμού)

  Τρίτη 3 Ιουλίου 2018

Συζητήσεις09:00 - 11:50

Επισκόπηση της Βουλγαρικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ

Παρουσίαση του προγράμματος δραστηριοτήτων της Αυστριακής Προεδρίας

ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου12:00 - 14:00

Συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και του Οργανισμού για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας στην Αφρική και τη Μαδαγασκάρη

A8-0213/2018

 ***

ITREJerzy Buzek

Παράταση της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας ΕΕ-ΗΠΑ

A8-0212/2018

 ***

ITRERolandas Paksas

Κοινή επιχείρηση για την ευρωπαϊκή υπολογιστική υψηλών επιδόσεων

A8-0217/2018

 *

ITREZigmantas Balčytis

Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2017/009 FR/Air France

A8-0210/2018

BUDGAlain Lamassoure

Ο ρόλος των πόλεων στο θεσμικό πλαίσιο της Ένωσης

A8-0203/2018

AFCOKazimierz Michał Ujazdowski

Τρισδιάστατη εκτύπωση: δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και αστική ευθύνη

A8-0223/2018

JURIJoëlle Bergeron

Προθεσμία

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας

A8-0037/2018

 ***I

ITREFrançoise Grossetête

Προθεσμία

Ενοποιημένες στατιστικές για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις

A8-0300/2017

 ***I

AGRIMaria Gabriela Zoană

Προθεσμία

Κοινοποίηση επενδυτικών σχεδίων σε ενεργειακή υποδομή: κατάργηση

A8-0211/2018

 ***I

ITREBarbara Kappel

Μέτρα ενίσχυσης της διοικητικής συνεργασίας στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας

A8-0215/2018

 *

ECONRoberts Zīle

Προθεσμία

Παραβίαση των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών στον κόσμο

A8-0194/2018

AFETFrancisco Assis

Προθεσμία

Διπλωματία στον τομέα του κλίματος

A8-0221/2018

AFET, ENVIArne Lietz, Jo Leinen

Συζητήσεις15:00 - 23:00

Συμπεράσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 28ης και 29ης Ιουνίου 2018

Προθεσμία

Η μεταναστευτική κρίση και η ανθρωπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα και στα σύνορά της

Επιδημία του Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό

Προθεσμία

Κατευθυντήριες γραμμές για τα κράτη μέλη για να αποτραπεί η ποινικοποίηση της ανθρωπιστικής βοήθειας

O-000065/2018

ΕπιτροπήLIBE

Προθεσμία

Ο ορισμός των ΜΜΕ

O-000050/2018

ΕπιτροπήITRE

  Τετάρτη 4 Ιουλίου 2018

Συζητήσεις09:00 - 11:30

Συζήτηση με τον Πρωθυπουργό της Πολωνίας, Mateusz Morawiecki, σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης

ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ11:30 - 12:00

Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων: χρηματοδοτικό κονδύλιο και γενικός στόχος

A8-0227/2018

 ***I

REGIRuža Tomašić

Η αναθεώρηση της εκλογικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

A8-0248/2018

 ***

AFCOJo Leinen, Danuta Maria Hübner

Συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και της Αρμενίας

A8-0177/2018

 ***

AFETLászló Tőkés

Προθεσμία

Συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και της Αρμενίας (ψήφισμα)

A8-0179/2018

AFETLászló Tőkés

Συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Ιράκ

A8-0222/2018

 ***

AFETTokia Saïfi

Συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Ιράκ (ψήφισμα)

A8-0224/2018

AFETTokia Saïfi

Συμφωνία ΕΕ-Νέας Ζηλανδίας σχετικά με την τροποποίηση των παραχωρήσεων (προσχώρηση της Κροατίας)

A8-0220/2018

 ***

INTADaniel Caspary

Προθεσμία

Τροποποίηση του άρθρου 22 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

A8-0219/2018

 ***I

ECON, AFCOGabriel Mato, Danuta Maria Hübner

Προθεσμία

Φορολόγηση οχημάτων: Επιβολή τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής

A8-0200/2018

 *

TRANDeirdre Clune

Προθεσμία

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2018: Εγγραφή του πλεονάσματος του οικονομικού έτους 2017

A8-0209/2018

BUDGSiegfried Mureşan

Προθεσμία

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2018: Παράταση του μηχανισμού για τους πρόσφυγες στην Τουρκία

A8-0246/2018

BUDGSiegfried Mureşan

Προθεσμία

Κατ’ εξουσιοδότηση απόφαση της Επιτροπής με την οποία χορηγείται εγγύηση της EE στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για επενδυτικά έργα εκτός της Ένωσης, όσον αφορά το Ιράν

Προθεσμία

Προς μια εξωτερική στρατηγική της ΕΕ για την εξάλειψη του πρώιμου και καταναγκαστικού γάμου

A8-0187/2018

AFETCharles Goerens

Προθεσμία

Ο ορισμός των ΜΜΕ

Προθεσμία

Διαπραγματεύσεις για τη συνολική συμφωνία ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν

A8-0185/2018

AFETNorica Nicolai

Προθεσμία

Απαιτήσεις επιβολής και θέσπιση ειδικών κανόνων για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών

A8-0206/2018

 ***I

TRANMerja Kyllönen

Προθεσμία

Ημερήσιος και εβδομαδιαίος χρόνος οδήγησης, κατώτατα όρια για τα διαλείμματα, περίοδοι ανάπαυσης και εντοπισμός μέσω ταχογράφων

A8-0205/2018

 ***I

TRANWim van de Camp

Προθεσμία

Προσαρμογή στις εξελίξεις στον κλάδο οδικών μεταφορών

A8-0204/2018

 ***I

TRANIsmail Ertug

Προθεσμία

Έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία ΕΕ-Ιορδανίας σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας

A8-0232/2018

LIBEClaude Moraes

Προθεσμία

Έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας

A8-0233/2018

LIBEClaude Moraes

Προθεσμία

Έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία ΕΕ-Ισραήλ σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας

A8-0235/2018

LIBEClaude Moraes

Προθεσμία

Έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία ΕΕ-Τυνησίας σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας

A8-0237/2018

LIBEClaude Moraes

Προθεσμία

Έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία ΕΕ-Μαρόκου σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας

A8-0238/2018

LIBEClaude Moraes

Προθεσμία

Έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία ΕΕ-Λιβάνου σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας

A8-0234/2018

LIBEClaude Moraes

Προθεσμία

Έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία ΕΕ-Αιγύπτου σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας

A8-0236/2018

LIBEClaude Moraes

Προθεσμία

Έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία ΕΕ-Αλγερίας σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας

A8-0239/2018

LIBEClaude Moraes

Πανηγυρική συνεδρίαση12:00 - 12:30

Ομιλία του João Manuel Gonçalves Lourenço, Προέδρου της Δημοκρατίας της Ανγκόλας

Συνέχιση των ψηφοφοριών που ακολουθούνται από επεξηγήσεις ψήφου12:30 - 14:00

Συζητήσεις15:00 - 23:00

Ολοκλήρωση του τρίτου προγράμματος οικονομικής προσαρμογής για την Ελλάδα

Η πρόσφατη δήλωση του Υπουργού Εσωτερικών της Ιταλίας για τους Σίντι και τους Ρομά και τα δικαιώματα των μειονοτήτων στην ΕΕ

Προθεσμία

Προϋπολογισμός 2019 - Εντολή για τον τριμερή διάλογο

A8-0247/2018

BUDGDaniele Viotti

Προθεσμία

Δημοσιονομικοί κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης

A8-0211/2017

 ***I

BUDG, CONTIngeborg Gräßle, Richard Ashworth

Προθεσμία

Eπάρκεια της προστασίας που παρέχεται από την ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ – ΗΠΑ

Προθεσμία

Οι δυσμενείς επιπτώσεις του αμερικανικού νόμου περί φορολογικής συμμόρφωσης αλλοδαπών λογαριασμών (FATCA) για τους πολίτες της ΕΕ

O-000052/2018

ΣυμβούλιοPETI

O-000053/2018

ΕπιτροπήPETI

  Πέμπτη 5 Ιουλίου 2018

Συζητήσεις09:00 - 11:50

Συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στις ευρωπαϊκές εκλογές

ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου12:00 - 14:00

Προτάσεις ψηφίσματος επί των συζητήσεων σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (άρθρο 135 του Κανονισμού)

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά

A8-0245/2018

 ***I

JURIAxel Voss

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

A8-0226/2018

 ***I

AFCOGyörgy Schöpflin

Έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων DNA στην Κροατία

A8-0225/2018

 *

LIBEJaromír Štětina

Προθεσμία

Ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών και αδείας ταξιδίου (ETIAS)

A8-0322/2017

 ***I

LIBEKinga Gál

Προθεσμία

Ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών και αδείας ταξιδίου (ETIAS): εργασίες Ευρωπόλ

A8-0323/2017

 ***I

LIBEKinga Gál

Προθεσμία

Δημοσιονομικοί κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης

A8-0211/2017

 ***I

BUDG, CONTIngeborg Gräßle, Richard Ashworth

Προθεσμία

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης

A8-0404/2017

 ***I

LIBEMonica Macovei

Προθεσμία

Προϋπολογισμός 2019 - Εντολή για τον τριμερή διάλογο

A8-0247/2018

BUDGDaniele Viotti

Προθεσμία

73η σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ

A8-0230/2018

AFETEugen Freund

Προθεσμία

Η μεταναστευτική κρίση και η ανθρωπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα και στα σύνορά της

Προθεσμία

Κατευθυντήριες γραμμές για τα κράτη μέλη για να αποτραπεί η ποινικοποίηση της ανθρωπιστικής βοήθειας

Προθεσμία

Eπάρκεια της προστασίας που παρέχεται από την ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ – ΗΠΑ

Προθεσμία

Οι δυσμενείς επιπτώσεις του αμερικανικού νόμου περί φορολογικής συμμόρφωσης αλλοδαπών λογαριασμών (FATCA) για τους πολίτες της ΕΕ

Προθεσμία

Καθεστώς των κοινωνικών και αλληλέγγυων επιχειρήσεων

A8-0231/2018

JURIJiří Maštálka

Μείζονος σημασίας επερωτήσεις15:00 - 16:00

Μείζονος σημασίας επερωτήσεις (άρθρο 130β του Κανονισμού)

Τελευταία ενημέρωση: 4 Ιουλίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου