Dnevni red
StrasbourgPonedjeljak, 2. srpnja 2018. - Četvrtak, 5. srpnja 2018.246k

  Ponedjeljak, 2. srpnja 2018.

Rasprave17:00 - 23:00

Nastavak zasjedanja i plan rada

Rok

Europski program industrijskog razvoja u području obrane

A8-0037/2018

 ***I

ITREFrançoise Grossetête

Rok

Integrirana statistika na razini poljoprivrednih gospodarstava

A8-0300/2017

 ***I

AGRIMaria Gabriela Zoană

Rok

Kršenje prava autohtonih naroda u svijetu

A8-0194/2018

AFETFrancisco Assis

Rok

Ususret vanjskoj strategiji EU-a protiv ranih i prisilnih brakova

A8-0187/2018

AFETCharles Goerens

Rok

Klimatska diplomacija

A8-0221/2018

AFET, ENVIArne Lietz, Jo Leinen

Rok

73. zasjedanje Opće skupštine UN-a

A8-0230/2018

AFETEugen Freund

Jednominutni govori (članak 163. Poslovnika)

  Utorak, 3. srpnja 2018.

Rasprave09:00 - 11:50

Pregled bugarskog predsjedanja Vijećem

Predstavljanje programa aktivnosti austrijskog predsjedništva

GLASOVANJE nakon kojeg slijede obrazloženja glasovanja12:00 - 14:00

Sporazum o suradnji između EU-a i Agencije za sigurnost zračne plovidbe u Africi i Madagaskaru

A8-0213/2018

 ***

ITREJerzy Buzek

Produljenje Sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između EU-a i SAD-a

A8-0212/2018

 ***

ITRERolandas Paksas

Europsko zajedničko poduzeće za računalstvo visokih performansi

A8-0217/2018

 *

ITREZigmantas Balčytis

Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji: zahtjev EGF/2017/009 FR/Air France

A8-0210/2018

BUDGAlain Lamassoure

Uloga gradova u institucionalnom okviru Unije

A8-0203/2018

AFCOKazimierz Michał Ujazdowski

Trodimenzionalni ispis: prava intelektualnoga vlasništva i građanskopravna odgovornost

A8-0223/2018

JURIJoëlle Bergeron

Rok

Europski program industrijskog razvoja u području obrane

A8-0037/2018

 ***I

ITREFrançoise Grossetête

Rok

Integrirana statistika na razini poljoprivrednih gospodarstava

A8-0300/2017

 ***I

AGRIMaria Gabriela Zoană

Rok

Obavješćivanje o investicijskim projektima u području energetske infrastrukture: stavljanje izvan snage

A8-0211/2018

 ***I

ITREBarbara Kappel

Mjere za jačanje administrativne suradnje u području poreza na dodanu vrijednost

A8-0215/2018

 *

ECONRoberts Zīle

Rok

Kršenje prava autohtonih naroda u svijetu

A8-0194/2018

AFETFrancisco Assis

Rok

Klimatska diplomacija

A8-0221/2018

AFET, ENVIArne Lietz, Jo Leinen

Rasprave15:00 - 23:00

Zaključci sa sastanka Europskog vijeća od 28. i 29. lipnja 2018.

Rok

Migracijska kriza i humanitarna situacija u Venezueli i na njezinim granicama

Izbijanje ebole u Demokratskoj Republici Kongu

Rok

Smjernice za države članice kako bi se spriječila kriminalizacija humanitarne pomoći

O-000065/2018

KomisijaLIBE

Rok

Definicija MSP-ova

O-000050/2018

KomisijaITRE

  Srijeda, 4. srpnja 2018.

Rasprave09:00 - 11:30

Rasprava s poljskim premijerom Mateuszom Morawieckijem o budućnosti Europe

GLASOVANJE11:30 - 12:00

Program potpore strukturnim reformama: financijska omotnica i opći cilj

A8-0227/2018

 ***I

REGIRuža Tomašić

Reforma izbornog zakona Europske unije

A8-0248/2018

 ***

AFCOJo Leinen, Danuta Maria Hübner

Sporazum o partnerstvu između EU-a i EZAE-a i Armenije

A8-0177/2018

 ***

AFETLászló Tőkés

Rok

Sporazum o partnerstvu između EU-a i EZAE-a i Armenije (rezolucija)

A8-0179/2018

AFETLászló Tőkés

Sporazum o partnerstvu i suradnji između EU-a i Iraka

A8-0222/2018

 ***

AFETTokia Saïfi

Sporazum o partnerstvu i suradnji između EU-a i Iraka (rezolucija)

A8-0224/2018

AFETTokia Saïfi

Sporazum između EU-a i Novog Zelanda u pogledu izmjene koncesija (pristupanje Hrvatske)

A8-0220/2018

 ***

INTADaniel Caspary

Rok

Statut Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke: klirinški i platni sustav

A8-0219/2018

 ***I

ECON, AFCOGabriel Mato, Danuta Maria Hübner

Rok

Porezi na motorna vozila: naknade koje se naplaćuju za korištenje određenih infrastruktura za teška teretna vozila

A8-0200/2018

 *

TRANDeirdre Clune

Rok

Nacrt izmjene proračuna br. 2/2018.: unošenje viška iz financijske godine 2017.

A8-0209/2018

BUDGSiegfried Mureşan

Rok

Nacrt izmjene proračuna br. 3/2018.: proširenje Instrumenta za izbjeglice u Turskoj

A8-0246/2018

BUDGSiegfried Mureşan

Rok

Delegirana odluka Komisije kojom se dodjeljuje jamstvo EU-a Europskoj investicijskoj banci za ulagačke projekte izvan Unije, u pogledu Irana

Rok

Ususret vanjskoj strategiji EU-a protiv ranih i prisilnih brakova

A8-0187/2018

AFETCharles Goerens

Rok

Definicija MSP-ova

Rok

Pregovori oko sveobuhvatnoga sporazuma između EU-a i Azerbajdžana

A8-0185/2018

AFETNorica Nicolai

Rok

Zahtjevi za provedbu i utvrđivanje posebnih pravila za upućivanje vozača u sektoru cestovnog prometa

A8-0206/2018

 ***I

TRANMerja Kyllönen

Rok

Dnevno i tjedno vrijeme vožnje, minimalne stanke i razdoblja odmora te pozicioniranje s pomoću tahografa

A8-0205/2018

 ***I

TRANWim van de Camp

Rok

Prilagodba kretanjima u sektoru cestovnog prometa

A8-0204/2018

 ***I

TRANIsmail Ertug

Rok

Otvaranje pregovora o sporazumu između EU-a i Jordana o razmjeni osobnih podataka za borbu protiv teških kaznenih djela i terorizma

A8-0232/2018

LIBEClaude Moraes

Rok

Otvaranje pregovora o sporazumu između EU-a i Turske o razmjeni osobnih podataka za borbu protiv teških kaznenih djela i terorizma

A8-0233/2018

LIBEClaude Moraes

Rok

Otvaranje pregovora o sporazumu između EU-a i Izraela o razmjeni osobnih podataka za borbu protiv teških kaznenih djela i terorizma

A8-0235/2018

LIBEClaude Moraes

Rok

Otvaranje pregovora o sporazumu između EU-a i Tunisa o razmjeni osobnih podataka za borbu protiv teških kaznenih djela i terorizma

A8-0237/2018

LIBEClaude Moraes

Rok

Otvaranje pregovora o sporazumu između EU-a i Maroka o razmjeni osobnih podataka za borbu protiv teških kaznenih djela i terorizma

A8-0238/2018

LIBEClaude Moraes

Rok

Otvaranje pregovora o sporazumu između EU-a i Libanona o razmjeni osobnih podataka za borbu protiv teških kaznenih djela i terorizma

A8-0234/2018

LIBEClaude Moraes

Rok

Otvaranje pregovora o sporazumu između EU-a i Egipta o razmjeni osobnih podataka za borbu protiv teških kaznenih djela i terorizma

A8-0236/2018

LIBEClaude Moraes

Rok

Otvaranje pregovora o sporazumu između EU-a i Alžira o razmjeni osobnih podataka za borbu protiv teških kaznenih djela i terorizma

A8-0239/2018

LIBEClaude Moraes

Svečana sjednica12:00 - 12:30

Govor Joãoa Manuela Gonçalvesa Lourençoa, predsjednika Republike Angole

Nastavak glasovanja, nakon čega slijede obrazloženja glasovanja12:30 - 14:00

Rasprave15:00 - 23:00

Kraj trećeg programa gospodarske prilagodbe za Grčku

Nedavna izjava talijanskog ministra unutarnjih poslova o Sintima i Romima te pravima manjina u EU-u

Rok

Proračun za 2019. – Mandat za trijalog

A8-0247/2018

BUDGDaniele Viotti

Rok

Financijska pravila koja se primjenjuju na opći proračun Unije

A8-0211/2017

 ***I

BUDG, CONTIngeborg Gräßle, Richard Ashworth

Rok

Primjerenost zaštite u okviru europsko-američkog sustava zaštite privatnosti

Rok

Negativne posljedice američkog Zakona o izvršenju poreznih obveza s obzirom na račune u inozemnim financijskim institucijama za građane EU-a

O-000052/2018

Vijeće PETI

O-000053/2018

KomisijaPETI

  Četvrtak, 5. srpnja 2018.

Rasprave09:00 - 11:50

Sudjelovanje osoba s invaliditetom na europskim izborima

GLASOVANJE nakon kojeg slijede obrazloženja glasovanja12:00 - 14:00

Prijedlozi rezolucija u vezi s raspravama o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (članak 135. Poslovnika)

Autorska prava na jedinstvenom digitalnom tržištu

A8-0245/2018

 ***I

JURIAxel Voss

Europska građanska inicijativa

A8-0226/2018

 ***I

AFCOGyörgy Schöpflin

Pokretanje automatizirane razmjene podataka o DNK-u u Hrvatskoj

A8-0225/2018

 *

LIBEJaromír Štětina

Rok

Europski sustav za informacije o putovanjima i njihovu odobrenju (ETIAS)

A8-0322/2017

 ***I

LIBEKinga Gál

Rok

Europski sustav za informacije o putovanjima i njihovu odobrenju (ETIAS): zadaće Europola

A8-0323/2017

 ***I

LIBEKinga Gál

Rok

Financijska pravila koja se primjenjuju na opći proračun Unije

A8-0211/2017

 ***I

BUDG, CONTIngeborg Gräßle, Richard Ashworth

Rok

Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde

A8-0404/2017

 ***I

LIBEMonica Macovei

Rok

Proračun za 2019. – Mandat za trijalog

A8-0247/2018

BUDGDaniele Viotti

Rok

73. zasjedanje Opće skupštine UN-a

A8-0230/2018

AFETEugen Freund

Rok

Migracijska kriza i humanitarna situacija u Venezueli i na njezinim granicama

Rok

Smjernice za države članice kako bi se spriječila kriminalizacija humanitarne pomoći

Rok

Primjerenost zaštite u okviru europsko-američkog sustava zaštite privatnosti

Rok

Negativne posljedice američkog Zakona o izvršenju poreznih obveza s obzirom na račune u inozemnim financijskim institucijama za građane EU-a

Rok

Statut za socijalna i solidarna poduzeća

A8-0231/2018

JURIJiří Maštálka

Dulja zastupnička pitanja15:00 - 16:00

Dulja zastupnička pitanja (članak 130.b Poslovnika)

Posljednje ažuriranje: 4. srpnja 2018.Pravna napomena