Darbotvarkė
StrasbūrasPirmadienis, 2018 m. liepos 2 d. - Ketvirtadienis, 2018 m. liepos 5 d.248k

  Pirmadienis, 2018 m. liepos 2 d.

Diskusijos17:00 - 23:00

Sesijos atnaujinimas ir darbo tvarka

Galutinis terminas

Europos gynybos pramonės plėtros programa

A8-0037/2018

 ***I

ITREFrançoise Grossetête

Galutinis terminas

Integruota ūkių statistika

A8-0300/2017

 ***I

AGRIMaria Gabriela Zoană

Galutinis terminas

Pasaulyje vykdomi čiabuvių tautų teisių pažeidimai

A8-0194/2018

AFETFrancisco Assis

Galutinis terminas

ES kovos su ankstyva ir priverstine santuoka išorės strategijos kūrimas: tolesni veiksmai

A8-0187/2018

AFETCharles Goerens

Galutinis terminas

Klimato diplomatija

A8-0221/2018

AFET, ENVIArne Lietz, Jo Leinen

Galutinis terminas

JT Generalinės Asamblėjos 73-oji sesija

A8-0230/2018

AFETEugen Freund

Vienos minutės kalbos (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis)

  Antradienis, 2018 m. liepos 3 d.

Diskusijos09:00 - 11:50

Bulgarijos pirmininkavimo Tarybai apžvalga

Tarybai pirmininkausiančios Austrijos veiklos programos pristatymas

BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo12:00 - 14:00

ES ir Oro navigacijos saugos Afrikoje ir Madagaskare agentūros bendradarbiavimo susitarimas

A8-0213/2018

 ***

ITREJerzy Buzek

ES ir JAV susitarimo dėl mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo galiojimo pratęsimas

A8-0212/2018

 ***

ITRERolandas Paksas

Europos našiosios kompiuterijos bendroji įmonė

A8-0217/2018

 *

ITREZigmantas Balčytis

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: Prancūzijos paraiška „EGF/2017/009 FR/Air France“

A8-0210/2018

BUDGAlain Lamassoure

Miestų vaidmuo Sąjungos institucinėje sistemoje

A8-0203/2018

AFCOKazimierz Michał Ujazdowski

Trimatis spausdinimas. Intelektinės nuosavybės teisės ir civilinė atsakomybė

A8-0223/2018

JURIJoëlle Bergeron

Galutinis terminas

Europos gynybos pramonės plėtros programa

A8-0037/2018

 ***I

ITREFrançoise Grossetête

Galutinis terminas

Integruota ūkių statistika

A8-0300/2017

 ***I

AGRIMaria Gabriela Zoană

Galutinis terminas

Pranešimas apie energetikos infrastruktūros investicinius projektus: panaikinimas

A8-0211/2018

 ***I

ITREBarbara Kappel

Administracinio bendradarbiavimo pridėtinės vertės mokesčio srityje stiprinimo priemonės

A8-0215/2018

 *

ECONRoberts Zīle

Galutinis terminas

Pasaulyje vykdomi čiabuvių tautų teisių pažeidimai

A8-0194/2018

AFETFrancisco Assis

Galutinis terminas

Klimato diplomatija

A8-0221/2018

AFET, ENVIArne Lietz, Jo Leinen

Diskusijos15:00 - 23:00

2018 m. birželio 28–29 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvados

Galutinis terminas

Migracijos krizė ir humanitarinė padėtis Venesueloje ir jos pasienyje

Ebolos protrūkis Kongo Demokratinėje Respublikoje

Galutinis terminas

Gairės valstybėms narėms, kaip užkirsti kelią humanitarinės pagalbos kriminalizavimui

O-000065/2018

KomisijaiLIBE

Galutinis terminas

MVĮ apibrėžtis

O-000050/2018

KomisijaiITRE

  Trečiadienis, 2018 m. liepos 4 d.

Diskusijos09:00 - 11:30

Diskusijos su Lenkijos ministru pirmininku Mateuszu Morawieckiu Europos ateities tema

BALSAVIMAS11:30 - 12:00

Struktūrinių reformų rėmimo programa: finansinis paketas ir bendrasis tikslas

A8-0227/2018

 ***I

REGIRuža Tomašić

Europos Sąjungos rinkimų teisės reforma

A8-0248/2018

 ***

AFCOJo Leinen, Danuta Maria Hübner

ES, EAEB ir Armėnijos partnerystės susitarimas

A8-0177/2018

 ***

AFETLászló Tőkés

Galutinis terminas

ES, EAEB ir Armėnijos partnerystės susitarimas (rezoliucija)

A8-0179/2018

AFETLászló Tőkés

ES ir Irako partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas

A8-0222/2018

 ***

AFETTokia Saïfi

ES ir Irako partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas (rezoliucija)

A8-0224/2018

AFETTokia Saïfi

ES ir Naujosios Zelandijos susitarimas dėl nuolaidų dalinio keitimo (Kroatijos įstojimas)

A8-0220/2018

 ***

INTADaniel Caspary

Galutinis terminas

Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutas. Tarpuskaitos ir mokėjimo sistemos

A8-0219/2018

 ***I

ECON, AFCOGabriel Mato, Danuta Maria Hübner

Galutinis terminas

Transporto priemonių apmokestinimas: sunkiasvorių krovinių transporto priemonių apmokestinimas už naudojimąsi tam tikra infrastruktūra

A8-0200/2018

 *

TRANDeirdre Clune

Galutinis terminas

Taisomojo biudžeto Nr. 2 projektas: 2017 finansiniais metais susidariusio pertekliaus įtraukimas

A8-0209/2018

BUDGSiegfried Mureşan

Galutinis terminas

Taisomojo biudžeto Nr. 3/2018 projektas: pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemonės galiojimo pratęsimas

A8-0246/2018

BUDGSiegfried Mureşan

Galutinis terminas

Komisijos deleguotasis sprendimas, kuriuo, atsižvelgiant į Iraną, Europos investicijų bankui suteikiama ES garantija investiciniams projektams ne Sąjungoje

Galutinis terminas

ES kovos su ankstyva ir priverstine santuoka išorės strategijos kūrimas: tolesni veiksmai

A8-0187/2018

AFETCharles Goerens

Galutinis terminas

MVĮ apibrėžtis

Galutinis terminas

Derybos dėl ES ir Azerbaidžano visapusiško susitarimo

A8-0185/2018

AFETNorica Nicolai

Galutinis terminas

Vykdymo užtikrinimo reikalavimai ir konkrečios kelių transporto vairuotojų komandiravimo taisyklės

A8-0206/2018

 ***I

TRANMerja Kyllönen

Galutinis terminas

Kasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmė, minimalios pertraukos ir poilsio laikotarpiai ir vietos nustatymas tachografais

A8-0205/2018

 ***I

TRANWim van de Camp

Galutinis terminas

Priderinimas prie kelių transporto sektoriaus pokyčių

A8-0204/2018

 ***I

TRANIsmail Ertug

Galutinis terminas

Derybų dėl ES ir Jordanijos susitarimo dėl keitimosi asmens duomenimis, siekiant kovoti su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu, pradžia

A8-0232/2018

LIBEClaude Moraes

Galutinis terminas

Derybų dėl ES ir Turkijos susitarimo dėl keitimosi asmens duomenimis, siekiant kovoti su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu, pradžia

A8-0233/2018

LIBEClaude Moraes

Galutinis terminas

Derybų dėl ES ir Izraelio susitarimo dėl keitimosi asmens duomenimis, siekiant kovoti su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu, pradžia

A8-0235/2018

LIBEClaude Moraes

Galutinis terminas

Derybų dėl ES ir Tuniso susitarimo dėl keitimosi asmens duomenimis, siekiant kovoti su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu, pradžia

A8-0237/2018

LIBEClaude Moraes

Galutinis terminas

Derybų dėl ES ir Maroko susitarimo dėl keitimosi asmens duomenimis, siekiant kovoti su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu, pradžia

A8-0238/2018

LIBEClaude Moraes

Galutinis terminas

Derybų dėl ES ir Libano susitarimo dėl keitimosi asmens duomenimis, siekiant kovoti su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu, pradžia

A8-0234/2018

LIBEClaude Moraes

Galutinis terminas

Derybų dėl ES ir Egipto susitarimo dėl keitimosi asmens duomenimis, siekiant kovoti su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu, pradžia

A8-0236/2018

LIBEClaude Moraes

Galutinis terminas

Derybų dėl ES ir Alžyro susitarimo dėl keitimosi asmens duomenimis, siekiant kovoti su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu, pradžia

A8-0239/2018

LIBEClaude Moraes

Iškilmingas posėdis12:00 - 12:30

Angolos Respublikos prezidento João Manuel Gonçalves Lourenço kreipimasis

Tęsiamas balsavimas, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo12:30 - 14:00

Diskusijos15:00 - 23:00

Trečiosios Graikijos ekonominio koregavimo programos išvados

Naujausias Italijos vidaus reikalų ministro pareiškimas dėl sintų ir romų ir mažumų teisių ES

Galutinis terminas

2019 m. biudžetas. Trišalio dialogo įgaliojimai

A8-0247/2018

BUDGDaniele Viotti

Galutinis terminas

Sąjungos bendrajam biudžetui taikomos finansinės taisyklės

A8-0211/2017

 ***I

BUDG, CONTIngeborg Gräßle, Richard Ashworth

Galutinis terminas

ES ir JAV „privatumo skydo“ užtikrinamos apsaugos tinkamumas

Galutinis terminas

Neigiamas Užsienio sąskaitoms taikomų mokestinių prievolių vykdymo akto poveikis ES piliečiams

O-000052/2018

TarybaiPETI

O-000053/2018

KomisijaiPETI

  Ketvirtadienis, 2018 m. liepos 5 d.

Diskusijos09:00 - 11:50

Neįgaliųjų dalyvavimas Europos rinkimuose

BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo12:00 - 14:00

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, susijusių su diskusijomis dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)

Autorių teisės bendrojoje skaitmeninėje rinkoje

A8-0245/2018

 ***I

JURIAxel Voss

Europos piliečių iniciatyva

A8-0226/2018

 ***I

AFCOGyörgy Schöpflin

Automatinio keitimosi DNR duomenimis Kroatijoje pradžia

A8-0225/2018

 *

LIBEJaromír Štětina

Galutinis terminas

Europos kelionių informacijos ir leidimų sistema (ETIAS)

A8-0322/2017

 ***I

LIBEKinga Gál

Galutinis terminas

Europos kelionių informacijos ir leidimų sistema (ETIAS): Europolo užduotys

A8-0323/2017

 ***I

LIBEKinga Gál

Galutinis terminas

Sąjungos bendrajam biudžetui taikomos finansinės taisyklės

A8-0211/2017

 ***I

BUDG, CONTIngeborg Gräßle, Richard Ashworth

Galutinis terminas

Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra

A8-0404/2017

 ***I

LIBEMonica Macovei

Galutinis terminas

2019 m. biudžetas. Trišalio dialogo įgaliojimai

A8-0247/2018

BUDGDaniele Viotti

Galutinis terminas

JT Generalinės Asamblėjos 73-oji sesija

A8-0230/2018

AFETEugen Freund

Galutinis terminas

Migracijos krizė ir humanitarinė padėtis Venesueloje ir jos pasienyje

Galutinis terminas

Gairės valstybėms narėms, kaip užkirsti kelią humanitarinės pagalbos kriminalizavimui

Galutinis terminas

ES ir JAV „privatumo skydo“ užtikrinamos apsaugos tinkamumas

Galutinis terminas

Neigiamas Užsienio sąskaitoms taikomų mokestinių prievolių vykdymo akto poveikis ES piliečiams

Galutinis terminas

Socialinės ir solidariosios ekonomikos įmonių statutas

A8-0231/2018

JURIJiří Maštálka

Platesnės apimties klausimai15:00 - 16:00

Platesnės apimties klausimai (Darbo tvarkos taisyklių 130b straipsnis)

Atnaujinta: 2018 m. liepos 4 d.Teisinis pranešimas