Porządek obrad
StrasburgPoniedziałek, 2 lipca 2018 r. - Czwartek, 5 lipca 2018 r.249k

  Poniedziałek, 2 lipca 2018 r.

Debaty17:00 - 23:00

Wznowienie sesji i porządek prac

Termin

Europejski program rozwoju przemysłu obronnego

A8-0037/2018

 ***I

ITREFrançoise Grossetête

Termin

Zintegrowane statystyki rolne

A8-0300/2017

 ***I

AGRIMaria Gabriela Zoană

Termin

Łamanie praw rdzennej ludności na świecie

A8-0194/2018

AFETFrancisco Assis

Termin

W kierunku strategii zewnętrznej UE na rzecz zwalczania wczesnego i przymusowego małżeństwa

A8-0187/2018

AFETCharles Goerens

Termin

Dyplomacja klimatyczna

A8-0221/2018

AFET, ENVIArne Lietz, Jo Leinen

Termin

73. sesja Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych

A8-0230/2018

AFETEugen Freund

Wystąpienia jednominutowe (art. 163 Regulaminu PE)

  Wtorek, 3 lipca 2018 r.

Debaty09:00 - 11:50

Podsumowanie bułgarskiej prezydencji Rady

Przedstawienie programu działań austriackiej prezydencji Rady

GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania12:00 - 14:00

Umowa o współpracy między Unią Europejską a Agencją Bezpieczeństwa Lotniczego w Afryce i na Madagaskarze (ASECNA)

A8-0213/2018

 ***

ITREJerzy Buzek

Przedłużenie Umowy o współpracy naukowej i technicznej między Unią Europejską a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki

A8-0212/2018

 ***

ITRERolandas Paksas

Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie w dziedzinie Obliczeń Wielkiej Skali

A8-0217/2018

 *

ITREZigmantas Balčytis

Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji - wniosek EGF/2017/009 FR/Air France

A8-0210/2018

BUDGAlain Lamassoure

Rola miast w ramach instytucjonalnych Unii

A8-0203/2018

AFCOKazimierz Michał Ujazdowski

Drukowanie przestrzenne, wyzwanie w dziedzinach praw własności intelektualnej oraz odpowiedzialności cywilnej

A8-0223/2018

JURIJoëlle Bergeron

Termin

Europejski program rozwoju przemysłu obronnego

A8-0037/2018

 ***I

ITREFrançoise Grossetête

Termin

Zintegrowane statystyki rolne

A8-0300/2017

 ***I

AGRIMaria Gabriela Zoană

Termin

Zgłaszanie projektów inwestycyjnych dotyczących infrastruktury energetycznej: uchylenie

A8-0211/2018

 ***I

ITREBarbara Kappel

Środki wzmacniania współpracy administracyjnej w dziedzinie podatku od wartości dodanej

A8-0215/2018

 *

ECONRoberts Zīle

Termin

Łamanie praw rdzennej ludności na świecie

A8-0194/2018

AFETFrancisco Assis

Termin

Dyplomacja klimatyczna

A8-0221/2018

AFET, ENVIArne Lietz, Jo Leinen

Debaty15:00 - 23:00

Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 28–29 czerwca

Termin

Kryzys migracyjny oraz sytuacja humanitarna w Wenezueli i na jej granicach

Epidemia Eboli w Demokratycznej Republice Konga

Termin

Wytyczne dla państw członkowskich mające na celu zapobieganie kryminalizacji pomocy humanitarnej

O-000065/2018

KomisjaLIBE

Termin

Definicja MŚP

O-000050/2018

KomisjaITRE

  Środa, 4 lipca 2018 r.

Debaty09:00 - 11:30

Debata z premierem Polski Mateuszem Morawieckim na temat przyszłości Europy

GŁOSOWANIE11:30 - 12:00

Program wspierania reform strukturalnych: pula środków finansowych i cel ogólny

A8-0227/2018

 ***I

REGIRuža Tomašić

Reforma prawa wyborczego Unii Europejskiej

A8-0248/2018

 ***

AFCOJo Leinen, Danuta Maria Hübner

Umowa o partnerstwie między UE i EWEA a Armenią

A8-0177/2018

 ***

AFETLászló Tőkés

Termin

Umowa o partnerstwie między UE i EWEA a Armenią (rezolucja)

A8-0179/2018

AFETLászló Tőkés

Umowa o partnerstwie i współpracy między UE a Irakiem

A8-0222/2018

 ***

AFETTokia Saïfi

Umowa o partnerstwie i współpracy między UE a Irakiem (rezolucja)

A8-0224/2018

AFETTokia Saïfi

Porozumienie między UE a Nową Zelandią odnoszące się do zmian list koncesyjnych (w związku z przystąpieniem Republiki Chorwacji do UE)

A8-0220/2018

 ***

INTADaniel Caspary

Termin

Zmiana art. 22 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego

A8-0219/2018

 ***I

ECON, AFCOGabriel Mato, Danuta Maria Hübner

Termin

Opodatkowanie pojazdów: pobieranie opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe

A8-0200/2018

 *

TRANDeirdre Clune

Termin

Projekt budżetu korygującego nr 2 do budżetu ogólnego na 2018 r.: zapisanie nadwyżki za rok budżetowy 2017

A8-0209/2018

BUDGSiegfried Mureşan

Termin

Projekt budżetu korygującego nr 3 do budżetu ogólnego na rok 2018: rozszerzenie Instrumentu Pomocy dla Uchodźców w Turcji

A8-0246/2018

BUDGSiegfried Mureşan

Termin

Udzielenie gwarancji UE dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego w związku z projektami inwestycyjnymi poza granicami Unii, w odniesieniu do Iranu

Termin

W kierunku strategii zewnętrznej UE na rzecz zwalczania wczesnego i przymusowego małżeństwa

A8-0187/2018

AFETCharles Goerens

Termin

Definicja MŚP

Termin

Negocjacje w sprawie kompleksowej umowy między UE a Azerbejdżanem

A8-0185/2018

AFETNorica Nicolai

Termin

Wymogi w zakresie egzekwowania prawa oraz szczegółowe zasady dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego

A8-0206/2018

 ***I

TRANMerja Kyllönen

Termin

Maksymalny dzienny i tygodniowy czas prowadzenia pojazdu, minimalne przerwy oraz dzienny i tygodniowy czas odpoczynku oraz określanie położenia za pomocą tachografów

A8-0205/2018

 ***I

TRANWim van de Camp

Termin

Dostosowanie do zmian w sektorze transportu drogowego

A8-0204/2018

 ***I

TRANIsmail Ertug

Termin

Rozpoczęcie negocjacji w sprawie umowy między UE a Jordanią dotyczącej wymiany danych osobowych w celu zwalczania poważnej przestępczości i terroryzmu

A8-0232/2018

LIBEClaude Moraes

Termin

Rozpoczęcie negocjacji w sprawie umowy między UE a Turcją dotyczącej wymiany danych osobowych w celu zwalczania poważnej przestępczości i terroryzmu

A8-0233/2018

LIBEClaude Moraes

Termin

Rozpoczęcie negocjacji w sprawie umowy między UE a Izraelem dotyczącej wymiany danych osobowych w celu zwalczania poważnej przestępczości i terroryzmu

A8-0235/2018

LIBEClaude Moraes

Termin

Rozpoczęcie negocjacji w sprawie umowy między UE a Tunezją dotyczącej wymiany danych osobowych w celu zwalczania poważnej przestępczości i terroryzmu

A8-0237/2018

LIBEClaude Moraes

Termin

Rozpoczęcie negocjacji w sprawie umowy między UE a Marokiem dotyczącej wymiany danych osobowych w celu zwalczania poważnej przestępczości i terroryzmu

A8-0238/2018

LIBEClaude Moraes

Termin

Rozpoczęcie negocjacji w sprawie umowy między UE a Libanem dotyczącej wymiany danych osobowych w celu zwalczania poważnej przestępczości i terroryzmu

A8-0234/2018

LIBEClaude Moraes

Termin

Rozpoczęcie negocjacji w sprawie umowy między UE a Egiptem dotyczącej wymiany danych osobowych w celu zwalczania poważnej przestępczości i terroryzmu

A8-0236/2018

LIBEClaude Moraes

Termin

Rozpoczęcie negocjacji w sprawie umowy między UE a Algierią dotyczącej wymiany danych osobowych w celu zwalczania poważnej przestępczości i terroryzmu

A8-0239/2018

LIBEClaude Moraes

Uroczyste posiedzenie12:00 - 12:30

Wystąpienie João Manuela Gonçalvesa Lourenço, prezydenta Republiki Angoli

Kontynuowanie głosowania, a następnie wyjaśnienia do głosowania12:30 - 14:00

Debaty15:00 - 23:00

Zakończenie 3. programu dostosowań gospodarczych dla Grecji

Niedawne oświadczenie włoskiego ministra spraw wewnętrznych w sprawie Sinti, Romów i praw mniejszości w UE

Termin

Budżet na 2019 r. – mandat do rozmów trójstronnych

A8-0247/2018

BUDGDaniele Viotti

Termin

Zasady finansowe mające zastosowanie do budżetu ogólnego Unii

A8-0211/2017

 ***I

BUDG, CONTIngeborg Gräßle, Richard Ashworth

Termin

Adekwatność ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA

Termin

Szkodliwe skutki FATCA dla obywateli UE

O-000053/2018

KomisjaPETI

  Czwartek, 5 lipca 2018 r.

Debaty09:00 - 11:50

Udział osób niepełnosprawnych w wyborach europejskich

GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania12:00 - 14:00

Projekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 135 Regulaminu PE)

Prawo autorskie na jednolitym rynku cyfrowym

A8-0245/2018

 ***I

JURIAxel Voss

Europejska inicjatywa obywatelska

A8-0226/2018

 ***I

AFCOGyörgy Schöpflin

Uruchomienie w Chorwacji zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych DNA

A8-0225/2018

 *

LIBEJaromír Štětina

Termin

Europejski system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS)

A8-0322/2017

 ***I

LIBEKinga Gál

Termin

Europejski system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS): zadania Europolu

A8-0323/2017

 ***I

LIBEKinga Gál

Termin

Zasady finansowe mające zastosowanie do budżetu ogólnego Unii

A8-0211/2017

 ***I

BUDG, CONTIngeborg Gräßle, Richard Ashworth

Termin

Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości

A8-0404/2017

 ***I

LIBEMonica Macovei

Termin

Budżet na 2019 r. – mandat do rozmów trójstronnych

A8-0247/2018

BUDGDaniele Viotti

Termin

73. sesja Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych

A8-0230/2018

AFETEugen Freund

Termin

Kryzys migracyjny oraz sytuacja humanitarna w Wenezueli i na jej granicach

Termin

Wytyczne dla państw członkowskich mające na celu zapobieganie kryminalizacji pomocy humanitarnej

Termin

Adekwatność ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA

Termin

Szkodliwe skutki FATCA dla obywateli UE

Termin

Statut przedsiębiorstw społecznych i przedsiębiorstw gospodarki solidarnej

A8-0231/2018

JURIJiří Maštálka

Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych 15:00 - 16:00

Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (art. 130b)

Ostatnia aktualizacja: 4 lipca 2018Informacja prawna