Program
ŠtrasburgPondelok, 2. júla 2018 - Štvrtok, 5. júla 2018250k

  Pondelok, 2. júla 2018

Rozpravy17:00 - 23:00

Pokračovanie schôdze a program práce

Termín

Program rozvoja európskeho obranného priemyslu

A8-0037/2018

 ***I

ITREFrançoise Grossetête

Termín

Integrované štatistiky fariem

A8-0300/2017

 ***I

AGRIMaria Gabriela Zoană

Termín

Porušovanie práv domorodého obyvateľstva vo svete

A8-0194/2018

AFETFrancisco Assis

Termín

Smerom k vonkajšej stratégii EÚ zameranej proti manželstvám v útlom veku a núteným manželstvám

A8-0187/2018

AFETCharles Goerens

Termín

Diplomacia v oblasti klímy

A8-0221/2018

AFET, ENVIArne Lietz, Jo Leinen

Termín

73. zasadnutie Valného zhromaždenia OSN

A8-0230/2018

AFETEugen Freund

Jednominútové vystúpenia (článok 163 rokovacieho poriadku)

  Utorok, 3. júla 2018

Rozpravy09:00 - 11:50

Bilancia bulharského predsedníctva Rady

Prezentácia programu činnosti rakúskeho predsedníctva

HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania12:00 - 14:00

Dohoda o spolupráci medzi EÚ a Agentúrou pre bezpečnosť leteckej prevádzky v Afrike a na Madagaskare

A8-0213/2018

 ***

ITREJerzy Buzek

Predĺženie platnosti Dohody o vedeckej a technickej spolupráci medzi EÚ a USA

A8-0212/2018

 ***

ITRERolandas Paksas

Spoločný európsky podnik pre vysokovýkonnú výpočtovú techniku

A8-0217/2018

 *

ITREZigmantas Balčytis

Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii – žiadosť EGF/2017/009 FR/Air France

A8-0210/2018

BUDGAlain Lamassoure

Úloha miest v inštitucionálnom rámci Únie

A8-0203/2018

AFCOKazimierz Michał Ujazdowski

Trojrozmerná tlač: práva duševného vlastníctva a občianskoprávna zodpovednosť

A8-0223/2018

JURIJoëlle Bergeron

Termín

Program rozvoja európskeho obranného priemyslu

A8-0037/2018

 ***I

ITREFrançoise Grossetête

Termín

Integrované štatistiky fariem

A8-0300/2017

 ***I

AGRIMaria Gabriela Zoană

Termín

Oznamovanie investičných projektov v oblasti energetickej infraštruktúry: zrušenie

A8-0211/2018

 ***I

ITREBarbara Kappel

Opatrenia na posilnenie administratívnej spolupráce v oblasti dane z pridanej hodnoty

A8-0215/2018

 *

ECONRoberts Zīle

Termín

Porušovanie práv domorodého obyvateľstva vo svete

A8-0194/2018

AFETFrancisco Assis

Termín

Diplomacia v oblasti klímy

A8-0221/2018

AFET, ENVIArne Lietz, Jo Leinen

Rozpravy15:00 - 23:00

Závery zo zasadnutia Európskej rady z 28. – 29. júna 2018

Termín

Migračná kríza a humanitárna situácia vo Venezuele a na jej hraniciach

Epidémia eboly v Konžskej demokratickej republike

Termín

Usmernenia pre členské štáty s cieľom zabrániť kriminalizácii humanitárnej pomoci

O-000065/2018

KomisiaLIBE

Termín

Definícia MSP

O-000050/2018

KomisiaITRE

  Streda, 4. júla 2018

Rozpravy09:00 - 11:30

Diskusia s poľským premiérom Mateuszom Morawieckým o budúcnosti Európy

HLASOVANIE11:30 - 12:00

Program na podporu štrukturálnych reforiem: finančné krytie a všeobecný cieľ

A8-0227/2018

 ***I

REGIRuža Tomašić

Reforma volebného zákona Európskej únie

A8-0248/2018

 ***

AFCOJo Leinen, Danuta Maria Hübner

Dohoda o partnerstve medzi EÚ a ESAE a Arménskom

A8-0177/2018

 ***

AFETLászló Tőkés

Termín

Dohoda o partnerstve medzi EÚ a ESAE a Arménskom

A8-0179/2018

AFETLászló Tőkés

Dohoda o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Irakom

A8-0222/2018

 ***

AFETTokia Saïfi

Dohoda o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Irakom (uznesenie)

A8-0224/2018

AFETTokia Saïfi

Dohoda medzi EÚ a Novým Zélandom, ktorá sa týka zmeny koncesií (pristúpenie Chorvátska)

A8-0220/2018

 ***

INTADaniel Caspary

Termín

Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky: zúčtovacie a platobné systémy

A8-0219/2018

 ***I

ECON, AFCOGabriel Mato, Danuta Maria Hübner

Termín

Zdaňovanie vozidiel: poplatky za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami

A8-0200/2018

 *

TRANDeirdre Clune

Termín

Návrh opravného rozpočtu č. 2/2018: pripísanie prebytku za rozpočtový rok 2017

A8-0209/2018

BUDGSiegfried Mureşan

Termín

Návrh opravného rozpočtu č. 3/2018: rozšírenie nástroja pre utečencov v Turecku

A8-0246/2018

BUDGSiegfried Mureşan

Termín

Delegované rozhodnutie Komisie, ktorým sa Európskej investičnej banke poskytuje záruka EÚ v súvislosti s investičnými projektmi mimo Únie, pokiaľ ide o Irán

Termín

Smerom k vonkajšej stratégii EÚ zameranej proti manželstvám v útlom veku a núteným manželstvám

A8-0187/2018

AFETCharles Goerens

Termín

Definícia MSP

Termín

Rokovania o komplexnej dohode medzi EÚ a Azerbajdžanom

A8-0185/2018

AFETNorica Nicolai

Termín

Požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov a konkrétne pravidlá v oblasti vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy

A8-0206/2018

 ***I

TRANMerja Kyllönen

Termín

Maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy odpočinku a určovanie polohy prostredníctvom tachografov

A8-0205/2018

 ***I

TRANWim van de Camp

Termín

Prispôsobenie vývoju v odvetví cestnej dopravy

A8-0204/2018

 ***I

TRANIsmail Ertug

Termín

Začatie rokovaní o dohode medzi EÚ a Jordánskom o výmene osobných údajov na boj proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu

A8-0232/2018

LIBEClaude Moraes

Termín

Začatie rokovaní o dohode medzi EÚ a Tureckom o výmene osobných údajov na boj proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu

A8-0233/2018

LIBEClaude Moraes

Termín

Začatie rokovaní o dohode medzi EÚ a Izraelom o výmene osobných údajov na boj proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu

A8-0235/2018

LIBEClaude Moraes

Termín

Začatie rokovaní o dohode medzi EÚ a Tuniskom o výmene osobných údajov na boj proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu

A8-0237/2018

LIBEClaude Moraes

Termín

Začatie rokovaní o dohode medzi EÚ a Marokom o výmene osobných údajov na boj proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu

A8-0238/2018

LIBEClaude Moraes

Termín

Začatie rokovaní o dohode medzi EÚ a Libanonom o výmene osobných údajov na boj proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu

A8-0234/2018

LIBEClaude Moraes

Termín

Začatie rokovaní o dohode medzi EÚ a Egyptom o výmene osobných údajov na boj proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu

A8-0236/2018

LIBEClaude Moraes

Termín

Začatie rokovaní o dohode medzi EÚ a Alžírskom o výmene osobných údajov na boj proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu

A8-0239/2018

LIBEClaude Moraes

Slávnostná schôdza12:00 - 12:30

Prejav prezidenta Angolskej republiky Joãa Manuela Gonçalvesa Lourença

Pokračovanie hlasovania, následne vysvetlenia hlasovania12:30 - 14:00

Rozpravy15:00 - 23:00

Dokončenie tretieho programu makroekonomických úprav pre Grécko

Nedávne vyhlásenie talianskeho ministra vnútra o Sintoch a Rómoch a menšinových právach v EÚ

Termín

Rozpočet na rok 2019 – mandát na trialóg

A8-0247/2018

BUDGDaniele Viotti

Termín

Rozpočtové pravidlá, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie

A8-0211/2017

 ***I

BUDG, CONTIngeborg Gräßle, Richard Ashworth

Termín

Primeranosť ochrany poskytovanej štítom na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA

Termín

Nepriaznivé účinky zákona o dodržiavaní daňových predpisov v prípade zahraničných účtov na občanov EÚ

O-000053/2018

KomisiaPETI

  Štvrtok, 5. júla 2018

Rozpravy09:00 - 11:50

Účasť osôb so zdravotným postihnutím na európskych voľbách

HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania12:00 - 14:00

Návrhy uznesení týkajúce sa rozpráv o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (článok 135 rokovacieho poriadku)

Autorské právo na digitálnom jednotnom trhu

A8-0245/2018

 ***I

JURIAxel Voss

Európska iniciatíva občanov

A8-0226/2018

 ***I

AFCOGyörgy Schöpflin

Začatie automatizovanej výmeny údajov o DNA v Chorvátsku

A8-0225/2018

 *

LIBEJaromír Štětina

Termín

Európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS)

A8-0322/2017

 ***I

LIBEKinga Gál

Termín

Európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS): úlohy Europolu

A8-0323/2017

 ***I

LIBEKinga Gál

Termín

Rozpočtové pravidlá, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie

A8-0211/2017

 ***I

BUDG, CONTIngeborg Gräßle, Richard Ashworth

Termín

Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti

A8-0404/2017

 ***I

LIBEMonica Macovei

Termín

Rozpočet na rok 2019 – mandát na trialóg

A8-0247/2018

BUDGDaniele Viotti

Termín

73. zasadnutie Valného zhromaždenia OSN

A8-0230/2018

AFETEugen Freund

Termín

Migračná kríza a humanitárna situácia vo Venezuele a na jej hraniciach

Termín

Usmernenia pre členské štáty s cieľom zabrániť kriminalizácii humanitárnej pomoci

Termín

Primeranosť ochrany poskytovanej štítom na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA

Termín

Nepriaznivé účinky zákona o dodržiavaní daňových predpisov v prípade zahraničných účtov na občanov EÚ

Termín

Štatút sociálnych a solidárnych podnikov

A8-0231/2018

JURIJiří Maštálka

Veľké interpelácie15:00 - 16:00

Väčšie interpelácie (článok 130b)

Posledná úprava: 4. júla 2018Právne oznámenie