Föredragningslista
StrasbourgMåndagen den 2 juli 2018 - Torsdagen den 5 juli 2018245k

  Måndagen den 2 juli 2018

Debatt17:00 - 23:00

Återupptagande av sessionen samt arbetsplan

Tidsfrist

Inrättande av ett europeiskt försvarsindustriellt utvecklingsprogram

A8-0037/2018

 ***I

ITREFrançoise Grossetête

Tidsfrist

Integrerad statistik över jordbruksföretag

A8-0300/2017

 ***I

AGRIMaria Gabriela Zoană

Tidsfrist

Kränkningar av urbefolkningarnas rättigheter i världen

A8-0194/2018

AFETFrancisco Assis

Tidsfrist

De nästa stegen mot en extern EU-strategi för bekämpning av tidiga äktenskap och tvångsäktenskap

A8-0187/2018

AFETCharles Goerens

Tidsfrist

Klimatdiplomati

A8-0221/2018

AFET, ENVIArne Lietz, Jo Leinen

Tidsfrist

FN:s generalförsamlings 73:e session

A8-0230/2018

AFETEugen Freund

Anföranden på en minut (artikel 163 i arbetsordningen)

  Tisdagen den 3 juli 2018

Debatt09:00 - 11:50

Återblick på det bulgariska rådsordförandeskapet

Redogörelse för det österrikiska ordförandeskapets verksamhetsprogram

OMRÖSTNING följd av röstförklaringar12:00 - 14:00

Samarbetsavtal mellan Europeiska unionen och byrån för flygtrafiksäkerhet i Afrika och Madagaskar

A8-0213/2018

 ***

ITREJerzy Buzek

Förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska unionen och Förenta staterna

A8-0212/2018

 ***

ITRERolandas Paksas

Det gemensamma företaget för europeiska högpresterande datorsystem

A8-0217/2018

 *

ITREZigmantas Balčytis

Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – EGF/2017/009 FR/Air France

A8-0210/2018

BUDGAlain Lamassoure

Städernas roll inom unionens institutionella ramar

A8-0203/2018

AFCOKazimierz Michał Ujazdowski

Friformsframställning, en utmaning på områdena immateriella rättigheter och skadeståndsansvar

A8-0223/2018

JURIJoëlle Bergeron

Tidsfrist

Inrättande av ett europeiskt försvarsindustriellt utvecklingsprogram

A8-0037/2018

 ***I

ITREFrançoise Grossetête

Tidsfrist

Integrerad statistik över jordbruksföretag

A8-0300/2017

 ***I

AGRIMaria Gabriela Zoană

Tidsfrist

Meddelande om projekt för investeringar i energiinfrastruktur inom Europeiska unionen

A8-0211/2018

 ***I

ITREBarbara Kappel

Åtgärder för att stärka det administrativa samarbetet på mervärdesskatteområdet

A8-0215/2018

 *

ECONRoberts Zīle

Tidsfrist

Kränkningar av urbefolkningarnas rättigheter i världen

A8-0194/2018

AFETFrancisco Assis

Tidsfrist

Klimatdiplomati

A8-0221/2018

AFET, ENVIArne Lietz, Jo Leinen

Debatt15:00 - 23:00

Slutsatser från Europeiska rådets möte den 28–29 juni 2018

Tidsfrist

Migrationskrisen och den humanitära situationen i Venezuela och vid dess gränser

Ebolautbrott i Demokratiska republiken Kongo

Tidsfrist

Riktlinjer för medlemsstaterna för att förhindra att det humanitära biståndet kriminaliseras

O-000065/2018

KommissionenLIBE

Tidsfrist

Definitionen av små och medelstora företag

O-000050/2018

KommissionenITRE

  Onsdagen den 4 juli 2018

Debatt09:00 - 11:30

Diskussion med Polens premiärminister Mateusz Morawiecki om EU:s framtid

OMRÖSTNING11:30 - 12:00

Ökning av finansieringsramen för stödprogrammet för strukturreformer och anpassning av det allmänna målet

A8-0227/2018

 ***I

REGIRuža Tomašić

Reform av Europeiska unionens vallagstiftning

A8-0248/2018

 ***

AFCOJo Leinen, Danuta Maria Hübner

Partnerskapsavtal mellan EU, Europeiska atomenergigemenskapen och Armenien

A8-0177/2018

 ***

AFETLászló Tőkés

Tidsfrist

Partnerskapsavtal mellan EU, Europeiska atomenergigemenskapen och Armenien (resolution)

A8-0179/2018

AFETLászló Tőkés

Avtal om partnerskap och samarbete mellan EU och Irak

A8-0222/2018

 ***

AFETTokia Saïfi

Avtal om partnerskap och samarbete mellan EU och Irak (resolution)

A8-0224/2018

AFETTokia Saïfi

Avtal mellan Europeiska unionen och Nya Zeeland om ändring av medgivanden (Kroatiens anslutning)

A8-0220/2018

 ***

INTADaniel Caspary

Tidsfrist

Stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken: clearingsystem och betalningssystem

A8-0219/2018

 ***I

ECON, AFCOGabriel Mato, Danuta Maria Hübner

Tidsfrist

Avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer vad gäller vissa bestämmelser om fordonsbeskattning

A8-0200/2018

 *

TRANDeirdre Clune

Tidsfrist

Förslag till ändringsbudget nr 2 till 2018 om införande av överskottet från budgetåret 2017

A8-0209/2018

BUDGSiegfried Mureşan

Tidsfrist

Förslag till ändringsbudget nr 3 till 2018: Utvidgning av faciliteten för flyktingar i Turkiet

A8-0246/2018

BUDGSiegfried Mureşan

Tidsfrist

Kommissionens delegerade beslut om beviljande av en EU-garanti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån och lånegarantier till projekt utanför EU, vad gäller Iran

Tidsfrist

De nästa stegen mot en extern EU-strategi för bekämpning av tidiga äktenskap och tvångsäktenskap

A8-0187/2018

AFETCharles Goerens

Tidsfrist

Definitionen av små och medelstora företag

Tidsfrist

Förhandlingarna om ett övergripande avtal mellan EU och Azerbajdzjan

A8-0185/2018

AFETNorica Nicolai

Tidsfrist

Tillsynskrav och särskilda bestämmelser när det gäller utstationering av förare i vägtransportsektorn

A8-0206/2018

 ***I

TRANMerja Kyllönen

Tidsfrist

Daglig körtid och körtid per vecka, minimigränser för raster och minsta vila samt positionsbestämning med hjälp av färdskrivare

A8-0205/2018

 ***I

TRANWim van de Camp

Tidsfrist

Anpassning till utvecklingen inom vägtransportsektorn

A8-0204/2018

 ***I

TRANIsmail Ertug

Tidsfrist

Inledning av förhandlingar om ett avtal mellan EU och Jordanien om utbyte av personuppgifter för bekämpning av grov brottslighet och terrorism

A8-0232/2018

LIBEClaude Moraes

Tidsfrist

Inledning av förhandlingar om ett avtal mellan EU och Turkiet om utbyte av personuppgifter för bekämpning av grov brottslighet och terrorism

A8-0233/2018

LIBEClaude Moraes

Tidsfrist

Inledning av förhandlingar om ett avtal mellan EU och Israel om utbyte av personuppgifter för bekämpning av grov brottslighet och terrorism

A8-0235/2018

LIBEClaude Moraes

Tidsfrist

Inledning av förhandlingar om ett avtal mellan EU och Tunisien om utbyte av personuppgifter för bekämpning av grov brottslighet och terrorism

A8-0237/2018

LIBEClaude Moraes

Tidsfrist

Inledning av förhandlingar om ett avtal mellan EU och Marocko om utbyte av personuppgifter för bekämpning av grov brottslighet och terrorism

A8-0238/2018

LIBEClaude Moraes

Tidsfrist

Inledning av förhandlingar om ett avtal mellan EU och Libanon om utbyte av personuppgifter för bekämpning av grov brottslighet och terrorism

A8-0234/2018

LIBEClaude Moraes

Tidsfrist

Inledning av förhandlingar om ett avtal mellan EU och Egypten om utbyte av personuppgifter för bekämpning av grov brottslighet och terrorism

A8-0236/2018

LIBEClaude Moraes

Tidsfrist

Inledning av förhandlingar om ett avtal mellan EU och Algeriet om utbyte av personuppgifter för bekämpning av grov brottslighet och terrorism

A8-0239/2018

LIBEClaude Moraes

Högtidligt möte12:00 - 12:30

Anförande av João Manuel Gonçalves Lourenço, Republiken Angolas president

Återupptagande av omröstningen följt av röstförklaringar12:30 - 14:00

Debatt15:00 - 23:00

Ingående av det tredje makroekonomiska anpassningsprogrammet för Grekland

Uttalandet nyligen av Italiens inrikesminister on sinti och romer och minoriteters rättigheter i EU

Tidsfrist

Budgeten för 2019 – mandat för trepartsmötet

A8-0247/2018

BUDGDaniele Viotti

Tidsfrist

Finansiella regler för unionens allmänna budget

A8-0211/2017

 ***I

BUDG, CONTIngeborg Gräßle, Richard Ashworth

Tidsfrist

Tillräckligheten avseende det skydd som säkerställs genom skölden för skydd av privatlivet i EU och USA

Tidsfrist

De negativa effekterna av Förenta staternas Foreign Account Tax Compliance Act för EU-medborgare

O-000052/2018

RådetPETI

O-000053/2018

KommissionenPETI

  Torsdagen den 5 juli 2018

Debatt09:00 - 11:50

Deltagandet av personer med funktionsnedsättning i val till Europaparlamentet

OMRÖSTNING följd av röstförklaringar12:00 - 14:00

Resolutionsförslag knutna till debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 135 i arbetsordningen)

Upphovsrätt på den digitala inre marknaden

A8-0245/2018

 ***I

JURIAxel Voss

Det europeiska medborgarinitiativet

A8-0226/2018

 ***I

AFCOGyörgy Schöpflin

Genomförandebeslut om inledande av automatiskt utbyte av DNA-uppgifter i Kroatien

A8-0225/2018

 *

LIBEJaromír Štětina

Tidsfrist

EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd (Etias)

A8-0322/2017

 ***I

LIBEKinga Gál

Tidsfrist

EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd (Etias): Europols uppgifter

A8-0323/2017

 ***I

LIBEKinga Gál

Tidsfrist

Finansiella regler för unionens allmänna budget

A8-0211/2017

 ***I

BUDG, CONTIngeborg Gräßle, Richard Ashworth

Tidsfrist

Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa

A8-0404/2017

 ***I

LIBEMonica Macovei

Tidsfrist

Budgeten för 2019 – mandat för trepartsmötet

A8-0247/2018

BUDGDaniele Viotti

Tidsfrist

FN:s generalförsamlings 73:e session

A8-0230/2018

AFETEugen Freund

Tidsfrist

Migrationskrisen och den humanitära situationen i Venezuela och vid dess gränser

Tidsfrist

Riktlinjer för medlemsstaterna för att förhindra att det humanitära biståndet kriminaliseras

Tidsfrist

Tillräckligheten avseende det skydd som säkerställs genom skölden för skydd av privatlivet i EU och USA

Tidsfrist

De negativa effekterna av Förenta staternas Foreign Account Tax Compliance Act för EU-medborgare

Tidsfrist

Stadga för sociala och solidariska företag

A8-0231/2018

JURIJiří Maštálka

Större interpellationer15:00 - 16:00

Större interpellationer (artikel 130b i arbetsordningen)

Senaste uppdatering: 4 juli 2018Rättsligt meddelande