Pořad jednání
ŠtrasburkPondělí, 10. září 2018 - Čtvrtek, 13. září 2018236k

  Pondělí, 10. září 2018

Rozpravy17:00 - 23:00

Pokračování zasedání a plán práce

Lhůta

Evropský sbor solidarity

A8-0060/2018

 ***I

CULTHelga Trüpel

Lhůta

Program na podporu strukturálních reforem: finanční krytí a obecný cíl

A8-0227/2018

 ***I

REGIRuža Tomašić

Dopad politiky soudržnosti EU na Severní Irsko

A8-0240/2018

REGIDerek Vaughan

Zvláštní opatření pro Řecko

A8-0244/2018

REGIPascal Arimont

Lhůta

Požáry ve městě Máti (Attika, Řecko) v červenci 2018 a reakce EU

Jednominutové projevy (článek 163 jednacího řádu)

  Úterý, 11. září 2018

Rozpravy09:00 - 11:30

Diskuse s premiérem Řecka Alexisem Tsiprasem o budoucnosti Evropy

Slavnostní zasedání12:00 - 12:30

Vystoupení prezidenta Libanonské republiky Michela Aouna

HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování12:30 - 14:30

Rovnocennost přehlídek porostu

A8-0253/2018

 ***I

AGRICzesław Adam Siekierski

Společný systém daně z přidané hodnoty, pokud jde o zvláštní režim pro malé podniky

A8-0260/2018

 *

ECONTom Vandenkendelaere

Prováděcí rozhodnutí o podrobení nových psychoaktivních látek cyklopropylfentanyl a methoxyacetylfentanyl kontrolním opatřením

A8-0271/2018

 *

LIBEBranislav Škripek

Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Bulharsku, Řecku, Litvě a Polsku

A8-0272/2018

BUDGJanusz Lewandowski

Návrh opravného rozpočtu č. 4/2018: uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout pomoc Bulharsku, Řecku, Litvě a Polsku

A8-0273/2018

BUDGSiegfried Mureşan

Dopad politiky soudržnosti EU na Severní Irsko

A8-0240/2018

REGIDerek Vaughan

Zvláštní opatření pro Řecko

A8-0244/2018

REGIPascal Arimont

Možnosti opětovného začlenění pracovníků, kteří se zotavují z úrazu a nemoci, do kvalitních zaměstnání

A8-0208/2018

EMPLJana Žitňanská

Vztahy mezi EU a třetími zeměmi v oblasti regulace a dohledu nad finančními službami

A8-0263/2018

ECONBrian Hayes

Podpora růstu a soudržnosti v příhraničních regionech EU

A8-0266/2018

REGIKrzysztof Hetman

Lhůta

Evropský sbor solidarity

A8-0060/2018

 ***I

CULTHelga Trüpel

Lhůta

Program na podporu strukturálních reforem: finanční krytí a obecný cíl

A8-0227/2018

 ***I

REGIRuža Tomašić

Lhůta

Evropský program doplňující rámcový program Horizont 2020

A8-0258/2018

 *

ITRERebecca Harms

Lhůta

Opatření pro předcházení a boj proti psychickému a sexuálnímu obtěžování na pracovišti, ve veřejném prostoru a v politickém životě v EU

A8-0265/2018

FEMMPina Picierno

Lhůta

Rovnost jazyků v digitálním věku

A8-0228/2018

CULTJill Evans

Lhůta

Transparentní a zodpovědné využívání přírodních zdrojů v rozvojových zemích: případ lesů

A8-0249/2018

DEVEHeidi Hautala

Rozpravy15:00 - 24:00

Lhůta

Situace v Maďarsku

A8-0250/2018

LIBEJudith Sargentini

Lhůta

Autorské právo na jednotném digitálním trhu

A8-0245/2018

 ***I

JURIAxel Voss

Lhůta

Autonomní zbraňové systémy

Lhůta

Stav vztahů mezi EU a USA

A8-0251/2018

AFETElmar Brok

Nouzová situace v Libyii a ve Středomoří

Lhůta

Hrozba demolice Chán al-Ahmaru a dalších beduínských vesnic

Lhůta

Situace v oblasti vztahů mezi EU a Čínou

A8-0252/2018

AFETBas Belder

Lhůta

Kontrola peněžní hotovosti vstupující do Unie nebo ji opouštějící

A8-0394/2017

 ***I

ECON, LIBEMady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar

Lhůta

Boj proti praní peněz prostřednictvím trestního práva

A8-0405/2017

 ***I

LIBEIgnazio Corrao

  Středa, 12. září 2018

PŘEDNOSTNÍ ROZPRAVA09:00 - 11:50

Stav Unie

HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování12:30 - 14:30

Jmenovitá množství pro účely uvádění jednou destilovaného šóčú na trh Unie

A8-0255/2018

 ***I

ENVIAdina-Ioana Vălean

Změna memoranda o spolupráci mezi USA a EU (zavedení systémů uspořádání letového provozu)

A8-0214/2018

 ***

ITRERolandas Paksas

Dohoda o letecké dopravě mezi Kanadou a EU (přistoupení Chorvatska)

A8-0256/2018

 ***

TRANFrancisco Assis

Lhůta

Autorské právo na jednotném digitálním trhu

A8-0245/2018

 ***I

JURIAxel Voss

Lhůta

Kontrola peněžní hotovosti vstupující do Unie nebo ji opouštějící

A8-0394/2017

 ***I

ECON, LIBEMady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar

Lhůta

Boj proti praní peněz prostřednictvím trestního práva

A8-0405/2017

 ***I

LIBEIgnazio Corrao

Lhůta

Situace v Maďarsku

A8-0250/2018

LIBEJudith Sargentini

Lhůta

Autonomní zbraňové systémy

Lhůta

Stav vztahů mezi EU a USA

A8-0251/2018

AFETElmar Brok

Lhůta

Situace v oblasti vztahů mezi EU a Čínou

A8-0252/2018

AFETBas Belder

Rozpravy15:00 - 23:00

Budoucnost důchodů: boj s privatizací a posilování veřejných univerzálních systémů sociálního zabezpečení

Prezentace postoje Rady k návrhu souhrnného rozpočtu – rozpočtový rok 2019

Lhůta

Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a volný pohyb těchto údajů

A8-0313/2017

 ***I

LIBECornelia Ernst

Lhůta

Evropský akční plán „Jedno zdraví“ proti antimikrobiální rezistenci

A8-0257/2018

ENVIKarin Kadenbach

Lhůta

Jednotná digitální brána

A8-0054/2018

 ***I

IMCOMarlene Mizzi

Lhůta

Evropa v pohybu: agenda pro budoucnost mobility v EU

A8-0241/2018

TRANIstván Ujhelyi

  Čtvrtek, 13. září 2018

Rozpravy08:30 - 11:45

Lhůta

Provádění nařízení o přípravcích na ochranu rostlin

A8-0268/2018

ENVIPavel Poc

Lhůta

Dvojí kvalita výrobků na jednotném trhu

A8-0267/2018

IMCOOlga Sehnalová

Vystoupení předsedy vlády Bývalé jugoslávské republiky Makedonie Zorana Zaeva11:45 - 12:15

Vystoupení předsedy vlády Bývalé jugoslávské republiky Makedonie Zorava Zaeva

HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování12:15 - 14:15

Návrhy usnesení týkající se rozprav o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 135 jednacího řádu)

Dohoda o spolupráci mezi Eurojustem a Albánií

A8-0275/2018

 *

LIBELaura Ferrara

Lhůta

Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a volný pohyb těchto údajů

A8-0313/2017

 ***I

LIBECornelia Ernst

Lhůta

Jednotná digitální brána

A8-0054/2018

 ***I

IMCOMarlene Mizzi

Seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Kosovo*)

A8-0261/2016

 ***I

LIBETanja Fajon

Lhůta

Požáry ve městě Máti (Attika, Řecko) v červenci 2018 a reakce EU

Lhůta

Hrozba demolice Chán al-Ahmaru a dalších beduínských vesnic

Lhůta

Evropská strategie pro plasty v oběhovém hospodářství

A8-0262/2018

ENVIMark Demesmaeker

Lhůta

Možnosti řešení otázek na pomezí právních předpisů týkajících se chemických látek, výrobků a odpadů

Lhůta

Evropský akční plán „Jedno zdraví“ proti antimikrobiální rezistenci

A8-0257/2018

ENVIKarin Kadenbach

Lhůta

Evropa v pohybu: agenda pro budoucnost mobility v EU

A8-0241/2018

TRANIstván Ujhelyi

Lhůta

Provádění nařízení o přípravcích na ochranu rostlin

A8-0268/2018

ENVIPavel Poc

Lhůta

Dvojí kvalita výrobků na jednotném trhu

A8-0267/2018

IMCOOlga Sehnalová

Závažné interpelace15:00 - 16:00

Závažné interpelace (článek 130b jednacího řádu)

Poslední aktualizace: 12. září 2018Právní upozornění