Dagsorden
StrasbourgMandag den 10. september 2018 - Torsdag den 13. september 2018233k

  Mandag den 10. september 2018

Forhandling17:00 - 23:00

Genoptagelse af sessionen og fastsættelse af arbejdsplanen

Frist

Det Europæiske Solidaritetskorps

A8-0060/2018

 ***I

CULTHelga Trüpel

Frist

Støtteprogrammet for strukturreformer: finansieringsramme og overordnet målsætning

A8-0227/2018

 ***I

REGIRuža Tomašić

Indvirkningen af EU's samhørighedspolitik på Nordirland

A8-0240/2018

REGIDerek Vaughan

Særlige foranstaltninger over for Grækenland

A8-0244/2018

REGIPascal Arimont

Frist

Brandene ved Mati i Attika-regionen i Grækenland i juli 2018 og EU's indsats

Indlæg af et minuts varighed (forretningsordenens artikel 163)

  Tirsdag den 11. september 2018

Forhandling09:00 - 11:30

Drøftelse med Grækenlands premierminister, Alexis Tsipras, om Europas fremtid

Højtideligt møde12:00 - 12:30

Tale ved Michel Aoun, præsident for Den Libanesiske Republik

AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer12:30 - 14:30

Ligestilling af markinspektioner

A8-0253/2018

 ***I

AGRICzesław Adam Siekierski

Det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår særordningen for små virksomheder

A8-0260/2018

 *

ECONTom Vandenkendelaere

Gennemførelsesafgørelse om at underkaste de nye psykoaktive stoffer cyclopropylfentanyl og methoxyacetylfentanyl kontrolforanstaltninger

A8-0271/2018

 *

LIBEBranislav Škripek

Anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til at yde bistand til Bulgarien, Grækenland, Litauen og Polen

A8-0272/2018

BUDGJanusz Lewandowski

Forslag til ændringsbudget nr. 4: anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til at yde bistand til Bulgarien, Grækenland, Litauen og Polen

A8-0273/2018

BUDGSiegfried Mureşan

Indvirkningen af EU's samhørighedspolitik på Nordirland

A8-0240/2018

REGIDerek Vaughan

Særlige foranstaltninger over for Grækenland

A8-0244/2018

REGIPascal Arimont

Muligheder for reintegration af arbejdstagere, der er ved at komme sig efter skader og sygdom, til beskæftigelse af høj kvalitet

A8-0208/2018

EMPLJana Žitňanská

Forholdet mellem EU og tredjelande med hensyn til regulering af og kontrol med finansielle tjenesteydelser

A8-0263/2018

ECONBrian Hayes

Fremme af vækst og samhørighed i EU's grænseområder

A8-0266/2018

REGIKrzysztof Hetman

Frist

Det Europæiske Solidaritetskorps

A8-0060/2018

 ***I

CULTHelga Trüpel

Frist

Støtteprogrammet for strukturreformer: finansieringsramme og overordnet målsætning

A8-0227/2018

 ***I

REGIRuža Tomašić

Frist

Euratomprogrammet, som komplementerer rammeprogrammet Horisont 2020

A8-0258/2018

 *

ITRERebecca Harms

Frist

Foranstaltninger til forebyggelse og bekæmpelse af mobning og seksuel chikane på arbejdspladsen, i det offentlige rum og i det politiske liv i EU

A8-0265/2018

FEMMPina Picierno

Frist

Ligebehandling af sprog i den digitale tidsalder

A8-0228/2018

CULTJill Evans

Frist

Gennemsigtig og ansvarlig forvaltning af naturressourcer i udviklingslandene: skove

A8-0249/2018

DEVEHeidi Hautala

Forhandling15:00 - 24:00

Frist

Situationen i Ungarn

A8-0250/2018

LIBEJudith Sargentini

Frist

Ophavsret på det digitale indre marked

A8-0245/2018

 ***I

JURIAxel Voss

Frist

Automatvåbensystemer

Frist

Status for forbindelserne mellem EU og USA

A8-0251/2018

AFETElmar Brok

Nødsituationen i Libyen og Middelhavet

Frist

Truslen om nedrivning af Khan al-Ahmar og andre beduinlandsbyer

Frist

Status for forbindelserne mellem EU og Kina

A8-0252/2018

AFETBas Belder

Frist

Kontrol med likvide midler, der føres ind i eller ud af Unionen

A8-0394/2017

 ***I

ECON, LIBEMady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar

Frist

Strafferetlig forfølgelse af hvidvask af penge

A8-0405/2017

 ***I

LIBEIgnazio Corrao

  Onsdag den 12. september 2018

PRIORITERET FORHANDLING09:00 - 11:50

Unionens tilstand

AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer12:30 - 14:30

Nominelle mængder til markedsføring i Unionen af destilleret shochu

A8-0255/2018

 ***I

ENVIAdina-Ioana Vălean

Ændring nr. 1 til samarbejdsmemorandum mellem EU og USA (anvendelse af lufttrafikstyringssystemer)

A8-0214/2018

 ***

ITRERolandas Paksas

Aftale om lufttransport mellem Canada og EU (Kroatiens tiltrædelse af EU)

A8-0256/2018

 ***

TRANFrancisco Assis

Frist

Ophavsret på det digitale indre marked

A8-0245/2018

 ***I

JURIAxel Voss

Frist

Kontrol med likvide midler, der føres ind i eller ud af Unionen

A8-0394/2017

 ***I

ECON, LIBEMady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar

Frist

Strafferetlig forfølgelse af hvidvask af penge

A8-0405/2017

 ***I

LIBEIgnazio Corrao

Frist

Situationen i Ungarn

A8-0250/2018

LIBEJudith Sargentini

Frist

Automatvåbensystemer

Frist

Status for forbindelserne mellem EU og USA

A8-0251/2018

AFETElmar Brok

Frist

Status for forbindelserne mellem EU og Kina

A8-0252/2018

AFETBas Belder

Forhandling15:00 - 23:00

Fremtiden for pensioner: bekæmpelse af privatisering og styrkelse af offentlige sociale sikringssystemer for alle

Redegørelse ved Rådet om dets holdning til forslaget til det almindelige budget for finansåret 2019

Frist

Beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i EU's institutioner, organer, kontorer og agenturer og fri udveksling af sådanne oplysninger

A8-0313/2017

 ***I

LIBECornelia Ernst

Frist

En europæisk One Health-handlingsplan mod antimikrobiel resistens

A8-0257/2018

ENVIKarin Kadenbach

Frist

En fælles digital portal

A8-0054/2018

 ***I

IMCOMarlene Mizzi

Frist

Et mobilt Europa: en dagsorden for fremtidens mobilitet i EU

A8-0241/2018

TRANIstván Ujhelyi

  Torsdag den 13. september 2018

Forhandling08:30 - 11:45

Frist

Gennemførelse af forordningen om plantebeskyttelsesmidler

A8-0268/2018

ENVIPavel Poc

Frist

To forskellige kvaliteter af produkter i det indre marked

A8-0267/2018

IMCOOlga Sehnalová

Tale ved Zoran Zaev, premierminister for den tidligere jugoslaviske republik Makedonien11:45 - 12:15

Tale ved Zoran Zaev, premierminister for den tidligere jugoslaviske republik Makedonien

AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer12:15 - 14:15

Forslag til beslutning vedrørende forhandlingen om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forretningsordenens artikel 135)

Samarbejdsaftale mellem Eurojust og Albanien

A8-0275/2018

 *

LIBELaura Ferrara

Frist

Beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i EU's institutioner, organer, kontorer og agenturer og fri udveksling af sådanne oplysninger

A8-0313/2017

 ***I

LIBECornelia Ernst

Frist

En fælles digital portal

A8-0054/2018

 ***I

IMCOMarlene Mizzi

Fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (Kosovo)

A8-0261/2016

 ***I

LIBETanja Fajon

Frist

Brandene ved Mati i Attika-regionen i Grækenland i juli 2018 og EU's indsats

Frist

Truslen om nedrivning af Khan al-Ahmar og andre beduinlandsbyer

Frist

En EU-strategi for plast i en cirkulær økonomi

A8-0262/2018

ENVIMark Demesmaeker

Frist

Løsningsmuligheder vedrørende samspillet mellem kemikalie-, produkt- og affaldslovgivningen

Frist

En europæisk One Health-handlingsplan mod antimikrobiel resistens

A8-0257/2018

ENVIKarin Kadenbach

Frist

Et mobilt Europa: en dagsorden for fremtidens mobilitet i EU

A8-0241/2018

TRANIstván Ujhelyi

Frist

Gennemførelse af forordningen om plantebeskyttelsesmidler

A8-0268/2018

ENVIPavel Poc

Frist

To forskellige kvaliteter af produkter i det indre marked

A8-0267/2018

IMCOOlga Sehnalová

Større forespørgsler15:00 - 16:00

Større forespørgsler (forreningsordenens artikel 130b)

Seneste opdatering: 12. september 2018Juridisk meddelelse