Ημερήσια διάταξη
ΣτρασβούργοΔευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018 - Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2018266k

  Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018

Συζητήσεις17:00 - 23:00

Επανάληψη της συνόδου και διάταξη των εργασιών

Προθεσμία

Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης

A8-0060/2018

 ***I

CULTHelga Trüpel

Προθεσμία

Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων: χρηματοδοτικό κονδύλιο και γενικός στόχος

A8-0227/2018

 ***I

REGIRuža Tomašić

Ο αντίκτυπος της πολιτικής συνοχής της ΕΕ στη Βόρεια Ιρλανδία

A8-0240/2018

REGIDerek Vaughan

Ειδικά μέτρα για την Ελλάδα

A8-0244/2018

REGIPascal Arimont

Προθεσμία

Οι πυρκαγιές στο Μάτι (Περιφέρεια Αττικής, Ελλάδα) τον Ιούλιο του 2018 και η αντίδραση της ΕΕ

Παρεμβάσεις διάρκειας ενός λεπτού (άρθρο 163 του Κανονισμού)

  Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2018

Συζητήσεις09:00 - 11:30

Συζήτηση με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, Αλέξη Τσίπρα, σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης

Πανηγυρική συνεδρίαση12:00 - 12:30

Ομιλία του Michel Aoun, Προέδρου της Δημοκρατίας του Λιβάνου

ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου12:30 - 14:30

Ισοδυναμία των καλλιεργητικών ελέγχων

A8-0253/2018

 ***I

AGRICzesław Adam Siekierski

Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά το ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων

A8-0260/2018

 *

ECONTom Vandenkendelaere

Εκτελεστική απόφαση για την υπαγωγή των νέων ψυχοτρόπων ουσιών κυκλοπροπυλοφεντανύλης και μεθοξυακετυλοφεντανύλης σε μέτρα ελέγχου

A8-0271/2018

 *

LIBEBranislav Škripek

Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς τη Βουλγαρία, την Ελλάδα, τη Λιθουανία και την Πολωνία

A8-0272/2018

BUDGJanusz Lewandowski

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2018: κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς τη Βουλγαρία, την Ελλάδα, τη Λιθουανία και την Πολωνία

A8-0273/2018

BUDGSiegfried Mureşan

Ο αντίκτυπος της πολιτικής συνοχής της ΕΕ στη Βόρεια Ιρλανδία

A8-0240/2018

REGIDerek Vaughan

Ειδικά μέτρα για την Ελλάδα

A8-0244/2018

REGIPascal Arimont

Οδοί επανένταξης εργαζομένων στην ποιοτική απασχόληση μετά την ανάρρωσή τους από τραυματισμό και ασθένεια

A8-0208/2018

EMPLJana Žitňanská

Σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών όσον αφορά τη ρύθμιση και εποπτεία των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

A8-0263/2018

ECONBrian Hayes

Ώθηση της ανάπτυξης και της συνοχής σε παραμεθόριες περιφέρειες της ΕΕ

A8-0266/2018

REGIKrzysztof Hetman

Προθεσμία

Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης

A8-0060/2018

 ***I

CULTHelga Trüpel

Προθεσμία

Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων: χρηματοδοτικό κονδύλιο και γενικός στόχος

A8-0227/2018

 ***I

REGIRuža Tomašić

Προθεσμία

Πρόγραμμα της Ευρατόμ για τη συμπλήρωση του προγράμματος-πλαίσιο «Ορίζοντας 2020»

A8-0258/2018

 *

ITRERebecca Harms

Προθεσμία

Μέτρα για την πρόληψη και καταπολέμηση της ηθικής και σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας, στους δημόσιους χώρους και στην πολιτική ζωή της ΕΕ

A8-0265/2018

FEMMPina Picierno

Προθεσμία

Γλωσσική ισότητα στην ψηφιακή εποχή

A8-0228/2018

CULTJill Evans

Προθεσμία

Διαφανής και υπεύθυνη διαχείριση των φυσικών πόρων στις αναπτυσσόμενες χώρες: η περίπτωση των δασών

A8-0249/2018

DEVEHeidi Hautala

Συζητήσεις15:00 - 24:00

Προθεσμία

Η κατάσταση στην Ουγγαρία

A8-0250/2018

LIBEJudith Sargentini

Προθεσμία

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά

A8-0245/2018

 ***I

JURIAxel Voss

Προθεσμία

Αυτόνομα οπλικά συστήματα

Προθεσμία

Η κατάσταση των σχέσεων ΕΕ-ΗΠΑ

A8-0251/2018

AFETElmar Brok

Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Λιβύη και στη Μεσόγειο

Προθεσμία

Απειλούμενη κατεδάφιση του Khan al-Ahmar και άλλων χωριών Βεδουίνων

Προθεσμία

Η κατάσταση των σχέσεων ΕΕ-Κίνας

A8-0252/2018

AFETBas Belder

Προθεσμία

Έλεγχοι ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Ένωση

A8-0394/2017

 ***I

ECON, LIBEMady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar

Προθεσμία

Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου

A8-0405/2017

 ***I

LIBEIgnazio Corrao

  Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ09:00 - 11:50

H κατάσταση της Ένωσης

ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου12:30 - 14:30

Ονομαστικές ποσότητες για τη διάθεση στην αγορά της Ένωσης shochu μονής απόσταξης

A8-0255/2018

 ***I

ENVIAdina-Ioana Vălean

Τροποποίηση του μνημονίου συνεργασίας ΗΠΑ-ΕΕ (εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας)

A8-0214/2018

 ***

ITRERolandas Paksas

Συμφωνία αεροπορικών μεταφορών μεταξύ του Καναδά και της ΕΕ (προσχώρηση της Κροατίας)

A8-0256/2018

 ***

TRANFrancisco Assis

Προθεσμία

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά

A8-0245/2018

 ***I

JURIAxel Voss

Προθεσμία

Έλεγχοι ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Ένωση

A8-0394/2017

 ***I

ECON, LIBEMady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar

Προθεσμία

Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου

A8-0405/2017

 ***I

LIBEIgnazio Corrao

Προθεσμία

Η κατάσταση στην Ουγγαρία

A8-0250/2018

LIBEJudith Sargentini

Προθεσμία

Αυτόνομα οπλικά συστήματα

Προθεσμία

Η κατάσταση των σχέσεων ΕΕ-ΗΠΑ

A8-0251/2018

AFETElmar Brok

Προθεσμία

Η κατάσταση των σχέσεων ΕΕ-Κίνας

A8-0252/2018

AFETBas Belder

Συζητήσεις15:00 - 23:00

Το μέλλον των συντάξεων: καταπολέμηση της ιδιωτικοποίησης και ενίσχυση των δημόσιων, καθολικών συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης

Παρουσίαση από το Συμβουλίου της θέσης του επί του σχεδίου γενικού προϋπολογισμού - οικονομικό έτος 2019

Προθεσμία

Προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών

A8-0313/2017

 ***I

LIBECornelia Ernst

Προθεσμία

Το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης κατά της μικροβιακής αντοχής (ΜΑ) στο πλαίσιο της προσέγγισης «Μία υγεία»

A8-0257/2018

ENVIKarin Kadenbach

Προθεσμία

Δημιουργία ενιαίας ψηφιακής πύλης

A8-0054/2018

 ***I

IMCOMarlene Mizzi

Προθεσμία

Η Ευρώπη σε κίνηση: Θεματολόγιο για τη μελλοντική κινητικότητα στην ΕΕ

A8-0241/2018

TRANIstván Ujhelyi

  Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2018

Συζητήσεις08:30 - 11:45

Προθεσμία

Εφαρμογή του κανονισμού για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα

A8-0268/2018

ENVIPavel Poc

Προθεσμία

Προϊόντα δύο ποιοτήτων στην ενιαία αγορά

A8-0267/2018

IMCOOlga Sehnalová

Ομιλία του Zoran Zaev, Πρωθυπουργού της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας11:45 - 12:15

Ομιλία του Zoran Zaev, Πρωθυπουργού της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας

ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου12:15 - 14:15

Προτάσεις ψηφίσματος επί των συζητήσεων σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (άρθρο 135 του Κανονισμού)

Συμφωνία συνεργασίας μεταξύ Eurojust και Αλβανίας

A8-0275/2018

 *

LIBELaura Ferrara

Προθεσμία

Προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών

A8-0313/2017

 ***I

LIBECornelia Ernst

Προθεσμία

Δημιουργία ενιαίας ψηφιακής πύλης

A8-0054/2018

 ***I

IMCOMarlene Mizzi

Κατάλογος τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών και τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (Κοσσυφοπέδιο*)

A8-0261/2016

 ***I

LIBETanja Fajon

Προθεσμία

Οι πυρκαγιές στο Μάτι (Περιφέρεια Αττικής, Ελλάδα) τον Ιούλιο του 2018 και η αντίδραση της ΕΕ

Προθεσμία

Απειλούμενη κατεδάφιση του Khan al-Ahmar και άλλων χωριών Βεδουίνων

Προθεσμία

Η ευρωπαϊκή στρατηγική για τις πλαστικές ύλες σε μια κυκλική οικονομία

A8-0262/2018

ENVIMark Demesmaeker

Προθεσμία

Επιλογές σχετικά με τα θέματα διεπαφής μεταξύ της νομοθεσίας για τα χημικά, τα προϊόντα και τα απόβλητα

Προθεσμία

Το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης κατά της μικροβιακής αντοχής (ΜΑ) στο πλαίσιο της προσέγγισης «Μία υγεία»

A8-0257/2018

ENVIKarin Kadenbach

Προθεσμία

Η Ευρώπη σε κίνηση: Θεματολόγιο για τη μελλοντική κινητικότητα στην ΕΕ

A8-0241/2018

TRANIstván Ujhelyi

Προθεσμία

Εφαρμογή του κανονισμού για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα

A8-0268/2018

ENVIPavel Poc

Προθεσμία

Προϊόντα δύο ποιοτήτων στην ενιαία αγορά

A8-0267/2018

IMCOOlga Sehnalová

Μείζονος σημασίας επερωτήσεις15:00 - 16:00

Μείζονος σημασίας επερωτήσεις (άρθρο 130β του Κανονισμού)

Τελευταία ενημέρωση: 12 Σεπτεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου