Päevakord
StrasbourgEsmaspäev, 10. september 2018 - Neljapäev, 13. september 2018230k

  Esmaspäev, 10. september 2018

Arutelud17:00 - 23:00

Istungjärgu jätkamine ja tööplaani arutamine

Tähtaeg

Euroopa solidaarsuskorpus

A8-0060/2018

 ***I

CULTHelga Trüpel

Tähtaeg

Struktuurireformi tugiprogramm: rahastamispakett ja üldeesmärk

A8-0227/2018

 ***I

REGIRuža Tomašić

ELi ühtekuuluvuspoliitika mõju Põhja-Iirimaale

A8-0240/2018

REGIDerek Vaughan

Kreeka erimeetmed

A8-0244/2018

REGIPascal Arimont

Tähtaeg

ELi reaktsioon 2018. aasta juulis Atika piirkonnas Matis (Kreeka) toimunud põlengutele

Üheminutilised sõnavõtud (kodukorra artikkel 163)

  Teisipäev, 11. september 2018

Arutelud09:00 - 11:30

Euroopa tulevikku käsitlev arutelu Kreeka peaministri Alexis Tsiprasega

Pidulik istung12:00 - 12:30

Liibanoni Vabariigi presidendi Michel Aouni kõne

HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused12:30 - 14:30

Põldtunnustamise samaväärsus

A8-0253/2018

 ***I

AGRICzesław Adam Siekierski

Ühine käibemaksusüsteem ja väikeettevõtjate suhtes kohaldatav erikord

A8-0260/2018

 *

ECONTom Vandenkendelaere

Rakendusotsus uute psühhoaktiivsete ainete tsüklopropüülfentanüüli ja metoksüatsetüülfentanüüli suhtes kontrollimeetmete kehtestamise kohta

A8-0271/2018

 *

LIBEBranislav Škripek

Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine toetuse maksmiseks Bulgaariale, Kreekale, Leedule ja Poolale

A8-0272/2018

BUDGJanusz Lewandowski

Paranduseelarve projekt nr 4/2018: Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine abi andmiseks Bulgaariale, Kreekale, Leedule ja Poolale

A8-0273/2018

BUDGSiegfried Mureşan

ELi ühtekuuluvuspoliitika mõju Põhja-Iirimaale

A8-0240/2018

REGIDerek Vaughan

Kreeka erimeetmed

A8-0244/2018

REGIPascal Arimont

Võimalused töötajatele kvaliteetsete töökohtade leidmiseks vigastuse või haiguse järel

A8-0208/2018

EMPLJana Žitňanská

ELi ja kolmandate riikide vahelised suhted seoses finantsteenuste reguleerimise ja järelevalvega

A8-0263/2018

ECONBrian Hayes

Majanduskasvu ja ühtekuuluvuse edendamine ELi piirialadel

A8-0266/2018

REGIKrzysztof Hetman

Tähtaeg

Euroopa solidaarsuskorpus

A8-0060/2018

 ***I

CULTHelga Trüpel

Tähtaeg

Struktuurireformi tugiprogramm: rahastamispakett ja üldeesmärk

A8-0227/2018

 ***I

REGIRuža Tomašić

Tähtaeg

Euratomi programm, millega täiendatakse raamprogrammi „Horisont 2020“

A8-0258/2018

 *

ITRERebecca Harms

Tähtaeg

Meetmed töökohal, avalikes kohtades ja poliitilises elus toimuva kiusamise ja seksuaalse ahistamise ennetamiseks ja selle vastu võitlemiseks ELis

A8-0265/2018

FEMMPina Picierno

Tähtaeg

Keeleline võrdõiguslikkus digitaalajastul

A8-0228/2018

CULTJill Evans

Tähtaeg

Loodusvarade läbipaistev ja vastutustundlik majandamine ning metsad arenguriikides

A8-0249/2018

DEVEHeidi Hautala

Arutelud15:00 - 24:00

Tähtaeg

Olukord Ungaris

A8-0250/2018

LIBEJudith Sargentini

Tähtaeg

Autoriõigused digitaalsel ühtsel turul

A8-0245/2018

 ***I

JURIAxel Voss

Tähtaeg

Autonoomsed relvasüsteemid

Tähtaeg

ELi ja USA suhete seis

A8-0251/2018

AFETElmar Brok

Hädaolukord Liibüas ja Vahemere piirkonnas

Tähtaeg

Khan al-Ahmari ja muude beduiinide külade lõhkumise oht

Tähtaeg

ELi ja Hiina suhete seis

A8-0252/2018

AFETBas Belder

Tähtaeg

Liitu siseneva või liidust väljuva sularaha kontroll

A8-0394/2017

 ***I

ECON, LIBEMady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar

Tähtaeg

Rahapesu vastu võitlemine kriminaalõiguse abil

A8-0405/2017

 ***I

LIBEIgnazio Corrao

  Kolmapäev, 12. september 2018

ESMATÄHTIS ARUTELU09:00 - 11:50

Euroopa Liidu olukord

HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused12:30 - 14:30

Liidu turule lastava ühekordselt destilleeritud shochu nimikogused

A8-0255/2018

 ***I

ENVIAdina-Ioana Vălean

USA ja ELi vahelise koostöömemorandumi muudatus (lennuliikluse korraldamise süsteemi kasutuselevõtmine)

A8-0214/2018

 ***

ITRERolandas Paksas

Lennutranspordileping Kanada ja ELi vahel (Horvaatia ühinemine)

A8-0256/2018

 ***

TRANFrancisco Assis

Tähtaeg

Autoriõigused digitaalsel ühtsel turul

A8-0245/2018

 ***I

JURIAxel Voss

Tähtaeg

Liitu siseneva või liidust väljuva sularaha kontroll

A8-0394/2017

 ***I

ECON, LIBEMady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar

Tähtaeg

Rahapesu vastu võitlemine kriminaalõiguse abil

A8-0405/2017

 ***I

LIBEIgnazio Corrao

Tähtaeg

Olukord Ungaris

A8-0250/2018

LIBEJudith Sargentini

Tähtaeg

Autonoomsed relvasüsteemid

Tähtaeg

ELi ja USA suhete seis

A8-0251/2018

AFETElmar Brok

Tähtaeg

ELi ja Hiina suhete seis

A8-0252/2018

AFETBas Belder

Arutelud15:00 - 23:00

Pensionide tulevik ning võitlus erastamise vastu ja avalike üldiste sotsiaalkindlustussüsteemide tugevdamine

Nõukogu seisukoha tutvustamine üldeelarve projekti kohta – eelarveaasta 2019

Tähtaeg

Füüsiliste isikute kaitse isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumine

A8-0313/2017

 ***I

LIBECornelia Ernst

Tähtaeg

Antimikroobikumiresistentsuse vastu võitlemiseks ette nähtud Euroopa terviseühtsuse tegevuskava

A8-0257/2018

ENVIKarin Kadenbach

Tähtaeg

Ühtne digivärav

A8-0054/2018

 ***I

IMCOMarlene Mizzi

Tähtaeg

Liikuv Euroopa ja ELi liikuvuse tuleviku tegevuskava

A8-0241/2018

TRANIstván Ujhelyi

  Neljapäev, 13. september 2018

Arutelud08:30 - 11:45

Tähtaeg

Taimekaitsevahendite määruse rakendamine

A8-0268/2018

ENVIPavel Poc

Tähtaeg

Kahetise kvaliteediga tooted ühtsel turul

A8-0267/2018

IMCOOlga Sehnalová

Endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi peaministri Zoran Zaevi kõne11:45 - 12:15

Endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi peaministri Zoran Zaevi kõne

HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused12:15 - 14:15

Resolutsiooni ettepanekud, mis puudutavad inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamist (kodukorra artikkel 135)

Eurojusti ja Albaania vaheline koostööleping

A8-0275/2018

 *

LIBELaura Ferrara

Tähtaeg

Füüsiliste isikute kaitse isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumine

A8-0313/2017

 ***I

LIBECornelia Ernst

Tähtaeg

Ühtne digivärav

A8-0054/2018

 ***I

IMCOMarlene Mizzi

Kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (Kosovo*)

A8-0261/2016

 ***I

LIBETanja Fajon

Tähtaeg

ELi reaktsioon 2018. aasta juulis Atika piirkonnas Matis (Kreeka) toimunud põlengutele

Tähtaeg

Khan al-Ahmari ja muude beduiinide külade lõhkumise oht

Tähtaeg

Euroopa strateegia plasti kohta ringmajanduses

A8-0262/2018

ENVIMark Demesmaeker

Tähtaeg

Võimalused kemikaale, tooteid ja jäätmeid käsitlevate õigusaktide vahelise seose tugevdamiseks

Tähtaeg

Antimikroobikumiresistentsuse vastu võitlemiseks ette nähtud Euroopa terviseühtsuse tegevuskava

A8-0257/2018

ENVIKarin Kadenbach

Tähtaeg

Liikuv Euroopa ja ELi liikuvuse tuleviku tegevuskava

A8-0241/2018

TRANIstván Ujhelyi

Tähtaeg

Taimekaitsevahendite määruse rakendamine

A8-0268/2018

ENVIPavel Poc

Tähtaeg

Kahetise kvaliteediga tooted ühtsel turul

A8-0267/2018

IMCOOlga Sehnalová

Põhjalikumad arupärimised15:00 - 16:00

Põhjalikumad arupärimised (kodukorra artikkel 130b)

Viimane päevakajastamine: 12. september 2018Õigusalane teave