Dnevni red
StrasbourgPonedjeljak, 10. rujna 2018. - Četvrtak, 13. rujna 2018.232k

  Ponedjeljak, 10. rujna 2018.

Rasprave17:00 - 23:00

Nastavak zasjedanja i plan rada

Rok

Europske snage solidarnosti

A8-0060/2018

 ***I

CULTHelga Trüpel

Rok

Program potpore strukturnim reformama: financijska omotnica i opći cilj

A8-0227/2018

 ***I

REGIRuža Tomašić

Utjecaj kohezijske politike EU-a na Sjevernu Irsku

A8-0240/2018

REGIDerek Vaughan

Posebne mjere za Grčku

A8-0244/2018

REGIPascal Arimont

Rok

Odgovor EU-a na požare iz srpnja 2018. u Matiju u grčkoj regiji Atici

Jednominutni govori (članak 163. Poslovnika)

  Utorak, 11. rujna 2018.

Rasprave09:00 - 11:30

Rasprava s grčkim premijerom Aleksisom Ciprasom o budućnosti Europe

Svečana sjednica12:00 - 12:30

Govor Michela Aouna, predsjednika Libanonske Republike

GLASOVANJE nakon kojeg slijede obrazloženja glasovanja12:30 - 14:30

Jednakovrijednost pregleda na terenu

A8-0253/2018

 ***I

AGRICzesław Adam Siekierski

Zajednički sustav poreza na dodanu vrijednost u pogledu posebne odredbe za mala poduzeća

A8-0260/2018

 *

ECONTom Vandenkendelaere

Provedbena odluka o podvrgavanju novih psihoaktivnih tvari ciklopropil-fentanila i metoksiacetil-fentanila kontrolnim mjerama

A8-0271/2018

 *

LIBEBranislav Škripek

Mobilizacija Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Bugarskoj, Grčkoj, Litvi i Poljskoj

A8-0272/2018

BUDGJanusz Lewandowski

Nacrt izmjene proračuna br. 4/2018: mobilizacija Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Bugarskoj, Grčkoj, Litvi i Poljskoj

A8-0273/2018

BUDGSiegfried Mureşan

Utjecaj kohezijske politike EU-a na Sjevernu Irsku

A8-0240/2018

REGIDerek Vaughan

Posebne mjere za Grčku

A8-0244/2018

REGIPascal Arimont

Načini reintegracije radnika koji se oporavljaju od ozljede ili bolesti na kvalitetna radna mjesta

A8-0208/2018

EMPLJana Žitňanská

Odnosi između EU-a i trećih zemalja u pogledu regulacije i nadzora financijskih usluga

A8-0263/2018

ECONBrian Hayes

Poticanje rasta i kohezije u graničnim regijama EU-a

A8-0266/2018

REGIKrzysztof Hetman

Rok

Europske snage solidarnosti

A8-0060/2018

 ***I

CULTHelga Trüpel

Rok

Program potpore strukturnim reformama: financijska omotnica i opći cilj

A8-0227/2018

 ***I

REGIRuža Tomašić

Rok

Program Euratoma koji nadopunjuje Okvirni program Obzor 2020.

A8-0258/2018

 *

ITRERebecca Harms

Rok

Mjere za sprječavanje i borbu protiv zlostavljanja i spolnog uznemiravanja na radnom mjestu, na javnim mjestima i u političkom životu u EU-u

A8-0265/2018

FEMMPina Picierno

Rok

Jezična ravnopravnost u digitalnom dobu

A8-0228/2018

CULTJill Evans

Rok

Transparentno i odgovorno upravljanje prirodnim resursima u zemljama u razvoju: šume

A8-0249/2018

DEVEHeidi Hautala

Rasprave15:00 - 24:00

Rok

Stanje u Mađarskoj

A8-0250/2018

LIBEJudith Sargentini

Rok

Autorska prava na jedinstvenom digitalnom tržištu

A8-0245/2018

 ***I

JURIAxel Voss

Rok

Sustavi autonomnog oružja

Rok

Stanje odnosa između EU-a i SAD-a

A8-0251/2018

AFETElmar Brok

Krizna situacija u Libiji i na Sredozemlju

Rok

Prijetnja rušenja Khan al-Ahmara i drugih beduinskih naselja

Rok

Stanje odnosa između EU-a i Kine

A8-0252/2018

AFETBas Belder

Rok

Kontrole gotovine koja se unosi u Uniju ili iznosi iz Unije

A8-0394/2017

 ***I

ECON, LIBEMady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar

Rok

Suzbijanje pranja novca sredstvima kaznenog prava

A8-0405/2017

 ***I

LIBEIgnazio Corrao

  Srijeda, 12. rujna 2018.

KLJUČNA RASPRAVA09:00 - 11:50

Stanje Unije

GLASOVANJE nakon kojeg slijede obrazloženja glasovanja12:30 - 14:30

Nominalne količine za stavljanje na tržište Unije jednom destiliranog shochua

A8-0255/2018

 ***I

ENVIAdina-Ioana Vălean

Izmjena Memoranduma o suradnji između SAD-a i EU-a (uvođenje sustava za upravljanje zračnim prometom)

A8-0214/2018

 ***

ITRERolandas Paksas

Sporazum o zračnom prometu između Kanade i EU-a (pristupanje Hrvatske)

A8-0256/2018

 ***

TRANFrancisco Assis

Rok

Autorska prava na jedinstvenom digitalnom tržištu

A8-0245/2018

 ***I

JURIAxel Voss

Rok

Kontrole gotovine koja se unosi u Uniju ili iznosi iz Unije

A8-0394/2017

 ***I

ECON, LIBEMady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar

Rok

Suzbijanje pranja novca sredstvima kaznenog prava

A8-0405/2017

 ***I

LIBEIgnazio Corrao

Rok

Stanje u Mađarskoj

A8-0250/2018

LIBEJudith Sargentini

Rok

Sustavi autonomnog oružja

Rok

Stanje odnosa između EU-a i SAD-a

A8-0251/2018

AFETElmar Brok

Rok

Stanje odnosa između EU-a i Kine

A8-0252/2018

AFETBas Belder

Rasprave15:00 - 23:00

Budućnost mirovina: borba protiv privatizacije i jačanje javnih univerzalnih sustava socijalne sigurnosti

Izlaganje stajališta Vijeća o nacrtu općeg proračuna za financijsku godinu 2019.

Rok

Zaštita pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i slobodno kretanje takvih podataka

A8-0313/2017

 ***I

LIBECornelia Ernst

Rok

Europski akcijski plan „Jedno zdravlje” za borbu protiv antimikrobne otpornosti

A8-0257/2018

ENVIKarin Kadenbach

Rok

Jedinstveni digitalni pristupnik

A8-0054/2018

 ***I

IMCOMarlene Mizzi

Rok

Europa u pokretu: program za budućnost mobilnosti u EU-u

A8-0241/2018

TRANIstván Ujhelyi

  Četvrtak, 13. rujna 2018.

Rasprave08:30 - 11:45

Rok

Provedba Uredbe o sredstvima za zaštitu bilja

A8-0268/2018

ENVIPavel Poc

Rok

Dvojna kvaliteta proizvoda na jedinstvenom tržištu

A8-0267/2018

IMCOOlga Sehnalová

Govor Zorana Zaeva, premijera bivše jugoslavenske republike Makedonije11:45 - 12:15

Govor Zorana Zaeva, premijera bivše jugoslavenske republike Makedonije

GLASOVANJE nakon kojeg slijede obrazloženja glasovanja12:15 - 14:15

Prijedlozi rezolucija u vezi s raspravama o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (članak 135. Poslovnika)

Sporazum o suradnji između Eurojusta i Albanije

A8-0275/2018

 *

LIBELaura Ferrara

Rok

Zaštita pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i slobodno kretanje takvih podataka

A8-0313/2017

 ***I

LIBECornelia Ernst

Rok

Jedinstveni digitalni pristupnik

A8-0054/2018

 ***I

IMCOMarlene Mizzi

Popis trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva (Kosovo*)

A8-0261/2016

 ***I

LIBETanja Fajon

Rok

Odgovor EU-a na požare iz srpnja 2018. u Matiju u grčkoj regiji Atici

Rok

Prijetnja rušenja Khan al-Ahmara i drugih beduinskih naselja

Rok

Europska strategija za plastiku u kružnom gospodarstvu

A8-0262/2018

ENVIMark Demesmaeker

Rok

Mogućnosti za poboljšanje povezanosti zakonodavstva o kemikalijama, proizvodima i otpadu

Rok

Europski akcijski plan „Jedno zdravlje” za borbu protiv antimikrobne otpornosti

A8-0257/2018

ENVIKarin Kadenbach

Rok

Europa u pokretu: program za budućnost mobilnosti u EU-u

A8-0241/2018

TRANIstván Ujhelyi

Rok

Provedba Uredbe o sredstvima za zaštitu bilja

A8-0268/2018

ENVIPavel Poc

Rok

Dvojna kvaliteta proizvoda na jedinstvenom tržištu

A8-0267/2018

IMCOOlga Sehnalová

Dulja zastupnička pitanja15:00 - 16:00

Dulja zastupnička pitanja (članak 130.b Poslovnika)

Posljednje ažuriranje: 12. rujna 2018.Pravna napomena