Darbotvarkė
StrasbūrasPirmadienis, 2018 m. rugsėjo 10 d. - Ketvirtadienis, 2018 m. rugsėjo 13 d.236k

  Pirmadienis, 2018 m. rugsėjo 10 d.

Diskusijos17:00 - 23:00

Sesijos atnaujinimas ir darbo tvarka

Galutinis terminas

Europos solidarumo korpusas

A8-0060/2018

 ***I

CULTHelga Trüpel

Galutinis terminas

Struktūrinių reformų rėmimo programa: finansinis paketas ir bendrasis tikslas

A8-0227/2018

 ***I

REGIRuža Tomašić

ES sanglaudos politikos poveikis Šiaurės Airijai

A8-0240/2018

REGIDerek Vaughan

Graikijai skirtos specialios priemonės

A8-0244/2018

REGIPascal Arimont

Galutinis terminas

2018 m. liepos mėn. Matyje (Graikijos Atikos regionas) įvykę gaisrai ir ES atsakas

Vienos minutės kalbos (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis)

  Antradienis, 2018 m. rugsėjo 11 d.

Diskusijos09:00 - 11:30

Diskusijos su Graikijos Ministru Pirmininku Alexiu Tsipru Europos ateities tema

Iškilmingas posėdis12:00 - 12:30

Libano Respublikos Prezidento Michelio Aouno kalba

BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo12:30 - 14:30

Aprobavimo lygiavertiškumas

A8-0253/2018

 ***I

AGRICzesław Adam Siekierski

Pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos nuostatos, susijusios su specialia mažosioms įmonėms skirta schema

A8-0260/2018

 *

ECONTom Vandenkendelaere

Įgyvendinimo sprendimas dėl kontrolės priemonių taikymo naujoms psichoaktyviosioms medžiagoms ciklopropilfentaniliui ir metoksiacetilfentaniliui

A8-0271/2018

 *

LIBEBranislav Škripek

Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimas siekiant suteikti pagalbą Bulgarijai, Graikijai, Lietuvai ir Lenkijai

A8-0272/2018

BUDGJanusz Lewandowski

Taisomojo biudžeto Nr. 4/2018 projektas: Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimas siekiant suteikti pagalbą Bulgarijai, Graikijai, Lietuvai ir Lenkijai

A8-0273/2018

BUDGSiegfried Mureşan

ES sanglaudos politikos poveikis Šiaurės Airijai

A8-0240/2018

REGIDerek Vaughan

Graikijai skirtos specialios priemonės

A8-0244/2018

REGIPascal Arimont

Po sužalojimo ir ligos sveikstančių darbuotojų reintegracijos į kokybiškas darbo vietas būdai

A8-0208/2018

EMPLJana Žitňanská

ES ir trečiųjų valstybių santykiai, susiję su finansinių paslaugų reguliavimu ir priežiūra

A8-0263/2018

ECONBrian Hayes

Ekonomikos augimo ir sanglaudos skatinimas ES pasienio regionuose

A8-0266/2018

REGIKrzysztof Hetman

Galutinis terminas

Europos solidarumo korpusas

A8-0060/2018

 ***I

CULTHelga Trüpel

Galutinis terminas

Struktūrinių reformų rėmimo programa: finansinis paketas ir bendrasis tikslas

A8-0227/2018

 ***I

REGIRuža Tomašić

Galutinis terminas

Euratomo programa, kuria papildoma bendroji programa „Horizontas 2020“

A8-0258/2018

 *

ITRERebecca Harms

Galutinis terminas

Bauginimo ir seksualinio priekabiavimo darbe, viešose vietose ir politiniame gyvenime ES prevencijos ir kovos su jais priemonės

A8-0265/2018

FEMMPina Picierno

Galutinis terminas

Kalbų lygybė skaitmeniniame amžiuje

A8-0228/2018

CULTJill Evans

Galutinis terminas

Skaidrus ir atsakingas gamtos išteklių valdymas besivystančiose šalyse. Miškai

A8-0249/2018

DEVEHeidi Hautala

Diskusijos15:00 - 24:00

Galutinis terminas

Padėtis Vengrijoje

A8-0250/2018

LIBEJudith Sargentini

Galutinis terminas

Autorių teisės bendrojoje skaitmeninėje rinkoje

A8-0245/2018

 ***I

JURIAxel Voss

Galutinis terminas

Autonominių ginklų sistemos

Galutinis terminas

ES ir JAV santykių padėtis

A8-0251/2018

AFETElmar Brok

Kritiška padėtis Libijoje ir Viduržemio jūros regione

Galutinis terminas

Grėsmė, kad bus sugriautas Khan al-Ahmaras ir kiti beduinų kaimai

Galutinis terminas

ES ir Kinijos santykių padėtis

A8-0252/2018

AFETBas Belder

Galutinis terminas

Į Sąjungą įvežamų arba iš jos išvežamų grynųjų pinigų kontrolė

A8-0394/2017

 ***I

ECON, LIBEMady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar

Galutinis terminas

Kova su pinigų plovimu baudžiamosios teisės priemonėmis

A8-0405/2017

 ***I

LIBEIgnazio Corrao

  Trečiadienis, 2018 m. rugsėjo 12 d.

PRIORITETINĖS DISKUSIJOS09:00 - 11:50

Sąjungos padėtis

BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo12:30 - 14:30

Sąjungos rinkai pateikiamo vieno distiliavimo šiočiu vardiniai kiekiai

A8-0255/2018

 ***I

ENVIAdina-Ioana Vălean

JAV ir ES bendradarbiavimo memorandumas (oro eismo valdymo sistemų diegimas)

A8-0214/2018

 ***

ITRERolandas Paksas

Kanados ir ES oro susisiekimo susitarimas (Kroatijos įstojimas į ES)

A8-0256/2018

 ***

TRANFrancisco Assis

Galutinis terminas

Autorių teisės bendrojoje skaitmeninėje rinkoje

A8-0245/2018

 ***I

JURIAxel Voss

Galutinis terminas

Į Sąjungą įvežamų arba iš jos išvežamų grynųjų pinigų kontrolė

A8-0394/2017

 ***I

ECON, LIBEMady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar

Galutinis terminas

Kova su pinigų plovimu baudžiamosios teisės priemonėmis

A8-0405/2017

 ***I

LIBEIgnazio Corrao

Galutinis terminas

Padėtis Vengrijoje

A8-0250/2018

LIBEJudith Sargentini

Galutinis terminas

Autonominių ginklų sistemos

Galutinis terminas

ES ir JAV santykių padėtis

A8-0251/2018

AFETElmar Brok

Galutinis terminas

ES ir Kinijos santykių padėtis

A8-0252/2018

AFETBas Belder

Diskusijos15:00 - 23:00

Pensijų ateitis: kova su privatizavimu ir visuotinių valstybinių socialinės apsaugos sistemų stiprinimas

Taryba pristato savo poziciją dėl 2019 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto

Galutinis terminas

Asmenų apsauga Sąjungos institucijoms, įstaigoms, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir laisvas tokių duomenų judėjimas

A8-0313/2017

 ***I

LIBECornelia Ernst

Galutinis terminas

Bendros sveikatos koncepcija grindžiamas Europos kovos su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms veiksmų planas

A8-0257/2018

ENVIKarin Kadenbach

Galutinis terminas

Bendrieji skaitmeniniai vartai

A8-0054/2018

 ***I

IMCOMarlene Mizzi

Galutinis terminas

Europa kelyje. Judumo ateities ES darbotvarkė

A8-0241/2018

TRANIstván Ujhelyi

  Ketvirtadienis, 2018 m. rugsėjo 13 d.

Diskusijos08:30 - 11:45

Galutinis terminas

Augalų apsaugos produktų reglamento įgyvendinimas

A8-0268/2018

ENVIPavel Poc

Galutinis terminas

Dvejopa produktų kokybė bendrojoje rinkoje

A8-0267/2018

IMCOOlga Sehnalová

Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos Ministro Pirmininko Zorano Zaevo kalba11:45 - 12:15

Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos Ministro Pirmininko Zorano Zaevo kalba

BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo12:15 - 14:15

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, susijusių su diskusijomis dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)

Eurojusto ir Albanijos bendradarbiavimo susitarimas

A8-0275/2018

 *

LIBELaura Ferrara

Galutinis terminas

Asmenų apsauga Sąjungos institucijoms, įstaigoms, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir laisvas tokių duomenų judėjimas

A8-0313/2017

 ***I

LIBECornelia Ernst

Galutinis terminas

Bendrieji skaitmeniniai vartai

A8-0054/2018

 ***I

IMCOMarlene Mizzi

Trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašų nustatymas (Kosovas*)

A8-0261/2016

 ***I

LIBETanja Fajon

Galutinis terminas

2018 m. liepos mėn. Matyje (Graikijos Atikos regionas) įvykę gaisrai ir ES atsakas

Galutinis terminas

Grėsmė, kad bus sugriautas Khan al-Ahmaras ir kiti beduinų kaimai

Galutinis terminas

Europinė plastikų žiedinėje ekonomikoje strategija

A8-0262/2018

ENVIMark Demesmaeker

Galutinis terminas

Cheminių medžiagų, produktų ir atliekų teisės aktų sąlyčio gerinimo variantai

Galutinis terminas

Bendros sveikatos koncepcija grindžiamas Europos kovos su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms veiksmų planas

A8-0257/2018

ENVIKarin Kadenbach

Galutinis terminas

Europa kelyje. Judumo ateities ES darbotvarkė

A8-0241/2018

TRANIstván Ujhelyi

Galutinis terminas

Augalų apsaugos produktų reglamento įgyvendinimas

A8-0268/2018

ENVIPavel Poc

Galutinis terminas

Dvejopa produktų kokybė bendrojoje rinkoje

A8-0267/2018

IMCOOlga Sehnalová

Platesnės apimties klausimai15:00 - 16:00

Platesnės apimties klausimai (Darbo tvarkos taisyklių 130b straipsnis)

Atnaujinta: 2018 m. rugsėjo 12 d.Teisinis pranešimas