Darba kārtība
StrasbūraPirmdiena, 2018. gada 10. septembris - Ceturtdiena, 2018. gada 13. septembris236k

  Pirmdiena, 2018. gada 10. septembris

Debates17:00 - 23:00

Sesijas atsākšana un darba kārtība

Termiņi

Eiropas Solidaritātes korpuss

A8-0060/2018

 ***I

CULTHelga Trüpel

Termiņi

Strukturālo reformu atbalsta programma: finansējums un vispārīgais mērķis

A8-0227/2018

 ***I

REGIRuža Tomašić

ES kohēzijas politikas ietekme uz Ziemeļīriju

A8-0240/2018

REGIDerek Vaughan

Grieķijai paredzētie īpašie pasākumi

A8-0244/2018

REGIPascal Arimont

Termiņi

2018. gada jūlijā notikušie ugunsgrēki pie Mati Atikas reģionā (Grieķija) un ES reaģēšanas pasākumi

Vienu minūti ilgas uzstāšanās (Reglamenta 163. pants)

  Otrdiena, 2018. gada 11. septembris

Debates09:00 - 11:30

Debates ar Grieķijas premjerministru Alexis Tsipras par Eiropas nākotni

Svinīgā sēde12:00 - 12:30

Libānas Republikas prezidenta Michel Aoun uzruna

BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi12:30 - 14:30

Lauka apskašu atbilstība

A8-0253/2018

 ***I

AGRICzesław Adam Siekierski

Kopējā pievienotās vērtības nodokļa sistēma attiecībā uz īpašo režīmu mazajiem uzņēmumiem

A8-0260/2018

 *

ECONTom Vandenkendelaere

Īstenošanas lēmums par kontroles pasākumu piemērošanu jaunajām psihoaktīvajām vielām ciklopropilfentanilam un metoksiacetilfentanilam

A8-0271/2018

 *

LIBEBranislav Škripek

Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošana atbalsta sniegšanā Bulgārijai, Grieķijai, Lietuvai un Polijai

A8-0272/2018

BUDGJanusz Lewandowski

Budžeta grozījuma projekts Nr. 4/2018: Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošana atbalsta sniegšanā Bulgārijai, Grieķijai, Lietuvai un Polijai

A8-0273/2018

BUDGSiegfried Mureşan

ES kohēzijas politikas ietekme uz Ziemeļīriju

A8-0240/2018

REGIDerek Vaughan

Grieķijai paredzētie īpašie pasākumi

A8-0244/2018

REGIPascal Arimont

Risinājumi attiecībā uz darba ņēmēju reintegrāciju kvalitatīvā nodarbinātībā pēc traumas vai slimības

A8-0208/2018

EMPLJana Žitňanská

ES un trešo valstu attiecības finanšu pakalpojumu reglamentēšanas un uzraudzības jomā

A8-0263/2018

ECONBrian Hayes

Izaugsmes un kohēzijas stimulēšana ES pierobežas reģionos

A8-0266/2018

REGIKrzysztof Hetman

Termiņi

Eiropas Solidaritātes korpuss

A8-0060/2018

 ***I

CULTHelga Trüpel

Termiņi

Strukturālo reformu atbalsta programma: finansējums un vispārīgais mērķis

A8-0227/2018

 ***I

REGIRuža Tomašić

Termiņi

Euratom programma, kas papildina pamatprogrammu "Apvārsnis 2020"

A8-0258/2018

 *

ITRERebecca Harms

Termiņi

Pasākumi, ar kuriem Eiropas Savienībā novērst un apkarot personas aizskaršanu un seksuālu uzmākšanos darbavietā, sabiedriskās vietās un politiskajā dzīvē

A8-0265/2018

FEMMPina Picierno

Termiņi

Valodu līdztiesība digitālajā laikmetā

A8-0228/2018

CULTJill Evans

Termiņi

Pārredzama un atbildīga dabas resursu pārvaldība jaunattīstības valstīs: meži

A8-0249/2018

DEVEHeidi Hautala

Debates15:00 - 24:00

Termiņi

Stāvoklis Ungārijā

A8-0250/2018

LIBEJudith Sargentini

Termiņi

Autortiesības digitālajā vienotajā tirgū

A8-0245/2018

 ***I

JURIAxel Voss

Termiņi

Autonomu ieroču sistēmas

Termiņi

ES un ASV attiecību stāvoklis

A8-0251/2018

AFETElmar Brok

Ārkārtas stāvoklis Lībijā un Vidusjūrā

Termiņi

Khan al-Ahmar un citiem beduīnu ciematiem draudošā nojaukšana

Termiņi

ES un Ķīnas attiecību stāvoklis

A8-0252/2018

AFETBas Belder

Termiņi

Savienības teritorijā ievestās vai no tās izvestās naudas kontrole

A8-0394/2017

 ***I

ECON, LIBEMady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar

Termiņi

Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošana krimināltiesībās

A8-0405/2017

 ***I

LIBEIgnazio Corrao

  Trešdiena, 2018. gada 12. septembris

PRIORITĀRĀS DEBATES09:00 - 11:50

Stāvoklis Savienībā

BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi12:30 - 14:30

Nominālie daudzumi, lai Savienības tirgū laistu vienreizējas destilācijas ceļā ražotu šoču

A8-0255/2018

 ***I

ENVIAdina-Ioana Vălean

ASV un ES Sadarbības memoranda NAT-I-9406 1. grozījuma noslēgšana (gaisa satiksmes vadības sistēmu ieviešana)

A8-0214/2018

 ***

ITRERolandas Paksas

Gaisa transporta nolīgums starp Kanādu un ES (Horvātijas pievienošanās)

A8-0256/2018

 ***

TRANFrancisco Assis

Termiņi

Autortiesības digitālajā vienotajā tirgū

A8-0245/2018

 ***I

JURIAxel Voss

Termiņi

Savienības teritorijā ievestās vai no tās izvestās naudas kontrole

A8-0394/2017

 ***I

ECON, LIBEMady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar

Termiņi

Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošana krimināltiesībās

A8-0405/2017

 ***I

LIBEIgnazio Corrao

Termiņi

Stāvoklis Ungārijā

A8-0250/2018

LIBEJudith Sargentini

Termiņi

Autonomu ieroču sistēmas

Termiņi

ES un ASV attiecību stāvoklis

A8-0251/2018

AFETElmar Brok

Termiņi

ES un Ķīnas attiecību stāvoklis

A8-0252/2018

AFETBas Belder

Debates15:00 - 23:00

Turpmākā situācija pensiju jomā: cīņa pret privatizāciju un publiskas, universālas sociālās drošības sistēmas stiprināšana

Padomes izklāsts par tās nostāju attiecībā uz 2019. finanšu gada vispārējā budžeta projektu

Termiņi

Personu aizsardzība attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un šādu datu brīva aprite

A8-0313/2017

 ***I

LIBECornelia Ernst

Termiņi

Eiropas "Viena veselība" rīcības plāns pret antimikrobiālajiem līdzekļiem izveidojušās rezistences (AMR) apkarošanai

A8-0257/2018

ENVIKarin Kadenbach

Termiņi

Vienota digitālā vārteja

A8-0054/2018

 ***I

IMCOMarlene Mizzi

Termiņi

Eiropa kustībā: ES nākotnes mobilitātes programma

A8-0241/2018

TRANIstván Ujhelyi

  Ceturtdiena, 2018. gada 13. septembris

Debates08:30 - 11:45

Termiņi

Augu aizsardzības līdzekļu regulas īstenošana

A8-0268/2018

ENVIPavel Poc

Termiņi

Divējādas kvalitātes produkti vienotajā tirgū

A8-0267/2018

IMCOOlga Sehnalová

Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas premjerministra Zoran Zaev uzruna11:45 - 12:15

Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas premjerministra Zoran Zaev uzruna

BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi12:15 - 14:15

Rezolūciju priekšlikumi debatēm par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (Reglamenta 135. pants)

Eurojust un Albānijas sadarbības nolīgums

A8-0275/2018

 *

LIBELaura Ferrara

Termiņi

Personu aizsardzība attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un šādu datu brīva aprite

A8-0313/2017

 ***I

LIBECornelia Ernst

Termiņi

Vienota digitālā vārteja

A8-0054/2018

 ***I

IMCOMarlene Mizzi

To trešo valstu saraksta izveide, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu saraksta izveide, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas (Kosova*)

A8-0261/2016

 ***I

LIBETanja Fajon

Termiņi

2018. gada jūlijā notikušie ugunsgrēki pie Mati Atikas reģionā (Grieķija) un ES reaģēšanas pasākumi

Termiņi

Khan al-Ahmar un citiem beduīnu ciematiem draudošā nojaukšana

Termiņi

Eiropas stratēģija attiecībā uz plastmasu aprites ekonomikā

A8-0262/2018

ENVIMark Demesmaeker

Termiņi

Iespējas novērst ķīmisko vielu, produktu un atkritumu jomas tiesību aktu saskarē konstatētās problēmas

Termiņi

Eiropas "Viena veselība" rīcības plāns pret antimikrobiālajiem līdzekļiem izveidojušās rezistences (AMR) apkarošanai

A8-0257/2018

ENVIKarin Kadenbach

Termiņi

Eiropa kustībā: ES nākotnes mobilitātes programma

A8-0241/2018

TRANIstván Ujhelyi

Termiņi

Augu aizsardzības līdzekļu regulas īstenošana

A8-0268/2018

ENVIPavel Poc

Termiņi

Divējādas kvalitātes produkti vienotajā tirgū

A8-0267/2018

IMCOOlga Sehnalová

Plašas interpelācijas15:00 - 16:00

Plašas interpelācijas (Reglamenta 130.b pants)

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 12. septembrisJuridisks paziņojums