Aġenda
StrasburguIt-Tnejn, 10 ta' Settembru 2018 - Il-Ħamis, 13 ta' Settembru 2018239k

  It-Tnejn, 10 ta' Settembru 2018

Dibattiti17:00 - 23:00

Tkomplija tas-sessjoni u ordni tal-ħidma

Skadenza

Korp Ewropew ta' Solidarjetà

A8-0060/2018

 ***I

CULTHelga Trüpel

Skadenza

Programm ta' Appoġġ għal Riformi Strutturali: pakkett finanzjarju u objettiv ġenerali

A8-0227/2018

 ***I

REGIRuža Tomašić

L-impatt tal-politika ta' koeżjoni tal-UE fuq l-Irlanda ta' Fuq

A8-0240/2018

REGIDerek Vaughan

Miżuri speċifiċi għall-Greċja

A8-0244/2018

REGIPascal Arimont

Skadenza

Nirien f'Lulju 2018 f'Mati fir-Reġjun tal-Attika fil-Greċja u r-reazzjoni tal-UE

Diskorsi ta' minuta (Artikolu 163 tar-Regoli ta' Proċedura)

  It-Tlieta, 11 ta' Settembru 2018

Dibattiti09:00 - 11:30

Dibattitu mal-Prim Ministru tal-Greċja, Alexis Tsipras, dwar il-Futur tal-Ewropa

Seduta solenni12:00 - 12:30

Diskors ta' Michel Aoun, President tar-Repubblika Libaniża

VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot12:30 - 14:30

Ekwivalenza tal-ispezzjonijiet fuq il-post

A8-0253/2018

 ***I

AGRICzesław Adam Siekierski

Is-sistema komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjud rigward l-iskema speċjali għall-impriżi ż-żgħar

A8-0260/2018

 *

ECONTom Vandenkendelaere

Deċiżjoni ta' implimentazzjoni li tissottoponi s-sustanzi psikoattivi l-ġodda ċiklopropilfentanil u metossiaċetilfentanil għal miżuri ta' kontroll

A8-0271/2018

 *

LIBEBranislav Škripek

Mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea biex tingħata assistenza lill-Bulgarija, lill-Greċja, lil-Litwanja u lill-Polonja

A8-0272/2018

BUDGJanusz Lewandowski

Abbozz ta' Baġit Emendatorju Nru 4/2018: mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea biex tingħata assistenza lill-Bulgarija, lill-Greċja, lil-Litwanja u lill-Polonja

A8-0273/2018

BUDGSiegfried Mureşan

L-impatt tal-politika ta' koeżjoni tal-UE fuq l-Irlanda ta' Fuq

A8-0240/2018

REGIDerek Vaughan

Miżuri speċifiċi għall-Greċja

A8-0244/2018

REGIPascal Arimont

Mezzi possibbli ta' reintegrazzjoni tal-ħaddiema li qed jirkupraw minn korriment u mard f'impjieg ta' kwalità

A8-0208/2018

EMPLJana Žitňanská

Relazzjonijiet bejn l-UE u pajjiżi terzi li jikkonċernaw ir-regolamentazzjoni u s-superviżjoni tas-servizzi finanzjarji

A8-0263/2018

ECONBrian Hayes

It-tisħiħ tat-tkabbir u tal-koeżjoni fir-reġjuni tal-fruntieri tal-UE

A8-0266/2018

REGIKrzysztof Hetman

Skadenza

Korp Ewropew ta' Solidarjetà

A8-0060/2018

 ***I

CULTHelga Trüpel

Skadenza

Programm ta' Appoġġ għal Riformi Strutturali: pakkett finanzjarju u objettiv ġenerali

A8-0227/2018

 ***I

REGIRuža Tomašić

Skadenza

Il-Programm Euratom li jikkumplimenta l-Programm Qafas Orizzont 2020

A8-0258/2018

 *

ITRERebecca Harms

Skadenza

Miżuri biex jiġu evitati u miġġielda l-mobbing u l-fastidju sesswali fil-post tax-xogħol, fl-ispazji pubbliċi, u fil-ħajja politika fl-UE

A8-0265/2018

FEMMPina Picierno

Skadenza

L-ugwaljanza tal-lingwi fl-era diġitali

A8-0228/2018

CULTJill Evans

Skadenza

Ġestjoni trasparenti u responsabbli tar-riżorsi naturali fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw: il-każ tal-foresti

A8-0249/2018

DEVEHeidi Hautala

Dibattiti15:00 - 24:00

Skadenza

Is-sitwazzjoni fl-Ungerija

A8-0250/2018

LIBEJudith Sargentini

Skadenza

Id-drittijiet tal-awtur fis-Suq Uniku Diġitali

A8-0245/2018

 ***I

JURIAxel Voss

Skadenza

Sistemi ta' armi awtonomi

Skadenza

Il-qagħda tar-relazzjonijiet UE-Stati Uniti

A8-0251/2018

AFETElmar Brok

Is-sitwazzjoni ta' emerġenza fil-Libja u fil-Mediterran

Skadenza

It-theddida ta' demolizzjoni ta' Khan al-Ahmar u ta' villaġġi Bedwini oħra

Skadenza

Il-qagħda tar-relazzjonijiet UE-Ċina

A8-0252/2018

AFETBas Belder

Skadenza

Kontrolli fir-rigward tal-flus deħlin u ħerġin mill-Unjoni

A8-0394/2017

 ***I

ECON, LIBEMady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar

Skadenza

Il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus permezz tal-liġi kriminali

A8-0405/2017

 ***I

LIBEIgnazio Corrao

  L-Erbgħa, 12 ta' Settembru 2018

DIBATTITU TA' PRIJORITÀ09:00 - 11:50

L-Istat tal-Unjoni

VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot12:30 - 14:30

Kwantitajiet nominali għat-tqegħid fis-suq tal-Unjoni tal-ispirtu ddistillat darba biss imsejjaħ "shochu"

A8-0255/2018

 ***I

ENVIAdina-Ioana Vălean

Emenda għall-Memorandum ta' Kooperazzjoni bejn l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea (mobilizzazzjoni tas-sistemi tal-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru)

A8-0214/2018

 ***

ITRERolandas Paksas

Ftehim dwar it-Trasport bl-Ajru bejn il-Kanada u l-UE (adeżjoni tal-Kroazja)

A8-0256/2018

 ***

TRANFrancisco Assis

Skadenza

Id-drittijiet tal-awtur fis-Suq Uniku Diġitali

A8-0245/2018

 ***I

JURIAxel Voss

Skadenza

Kontrolli fir-rigward tal-flus deħlin u ħerġin mill-Unjoni

A8-0394/2017

 ***I

ECON, LIBEMady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar

Skadenza

Il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus permezz tal-liġi kriminali

A8-0405/2017

 ***I

LIBEIgnazio Corrao

Skadenza

Is-sitwazzjoni fl-Ungerija

A8-0250/2018

LIBEJudith Sargentini

Skadenza

Sistemi ta' armi awtonomi

Skadenza

Il-qagħda tar-relazzjonijiet UE-Stati Uniti

A8-0251/2018

AFETElmar Brok

Skadenza

Il-qagħda tar-relazzjonijiet UE-Ċina

A8-0252/2018

AFETBas Belder

Dibattiti15:00 - 23:00

Il-futur tal-pensjonijiet: il-ġlieda kontra l-privatizzazzjoni u t-tisħiħ tas-sistemi ta' sigurtà soċjali universali u pubbliċi

Preżentazzjoni mill-Kunsill tal-pożizzjoni tiegħu dwar l-abbozz ta' baġit ġenerali - sena finanzjarja 2019

Skadenza

Il-protezzjoni ta' individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali mill-istituzzjonijiet, mill-korpi, mill-uffiċċji u mill-aġenziji tal-Unjoni u dwar il-moviment liberu tat-tali data

A8-0313/2017

 ***I

LIBECornelia Ernst

Skadenza

Pjan ta' Azzjoni Ewropew "Saħħa Waħda" kontra r-Reżistenza għall-Antimikrobiċi

A8-0257/2018

ENVIKarin Kadenbach

Skadenza

Portal Diġitali Uniku

A8-0054/2018

 ***I

IMCOMarlene Mizzi

Skadenza

Ewropa f'Moviment: aġenda għall-futur tal-mobilità fl-UE

A8-0241/2018

TRANIstván Ujhelyi

  Il-Ħamis, 13 ta' Settembru 2018

Dibattiti08:30 - 11:45

Skadenza

Implimentazzjoni tar-Regolament dwar Prodotti għall-Protezzjoni tal-Pjanti

A8-0268/2018

ENVIPavel Poc

Skadenza

Il-kwalità dupliċi tal-prodotti fis-Suq Uniku

A8-0267/2018

IMCOOlga Sehnalová

Diskors ta' Zoran Zaev, Prim Ministru tal-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja11:45 - 12:15

Diskors ta' Zoran Zaev, Prim Ministru tal-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja

VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot12:15 - 14:15

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni fuq każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (Artikolu 135 tar-Regoli ta' Proċedura)

Ftehim dwar il-Kooperazzjoni bejn il-Eurojust u l-Albanija

A8-0275/2018

 *

LIBELaura Ferrara

Skadenza

Il-protezzjoni ta' individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali mill-istituzzjonijiet, mill-korpi, mill-uffiċċji u mill-aġenziji tal-Unjoni u dwar il-moviment liberu tat-tali data

A8-0313/2017

 ***I

LIBECornelia Ernst

Skadenza

Portal Diġitali Uniku

A8-0054/2018

 ***I

IMCOMarlene Mizzi

Elenkar tal-pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom għandu jkollhom viża fil-pussess tagħhom meta jaqsmu l-fruntieri esterni u dawk iċ-ċittadini li huma eżentati minn dik il-ħtieġa (Kosovo*)

A8-0261/2016

 ***I

LIBETanja Fajon

Skadenza

Nirien f'Lulju 2018 f'Mati fir-Reġjun tal-Attika fil-Greċja u r-reazzjoni tal-UE

Skadenza

It-theddida ta' demolizzjoni ta' Khan al-Ahmar u ta' villaġġi Bedwini oħra

Skadenza

Strateġija Ewropea għall-Plastik f'ekonomija ċirkolari

A8-0262/2018

ENVIMark Demesmaeker

Skadenza

Alternattivi li jindirizzaw l-interazzjoni bejn il-leġiżlazzjoni dwar is-sustanzi kimiċi, dwar il-prodotti u dwar l-iskart

Skadenza

Pjan ta' Azzjoni Ewropew "Saħħa Waħda" kontra r-Reżistenza għall-Antimikrobiċi

A8-0257/2018

ENVIKarin Kadenbach

Skadenza

Ewropa f'Moviment: aġenda għall-futur tal-mobilità fl-UE

A8-0241/2018

TRANIstván Ujhelyi

Skadenza

Implimentazzjoni tar-Regolament dwar Prodotti għall-Protezzjoni tal-Pjanti

A8-0268/2018

ENVIPavel Poc

Skadenza

Il-kwalità dupliċi tal-prodotti fis-Suq Uniku

A8-0267/2018

IMCOOlga Sehnalová

Interpellanzi maġġuri15:00 - 16:00

Interpellanzi maġġuri (Artikolu 130b tar-Regoli ta' Proċedura)

Aġġornata l-aħħar: 12 ta' Settembru 2018Avviż legali