Agenda
StraatsburgMaandag 10 september 2018 - Donderdag 13 september 2018232k

  Maandag 10 september 2018

Debatten17:00 - 23:00

Hervatting van de zitting en regeling van de werkzaamheden

Deadline

Europees Solidariteitskorps

A8-0060/2018

 ***I

CULTHelga Trüpel

Deadline

Steunprogramma voor structurele hervormingen: financiële middelen en algemene doelstelling

A8-0227/2018

 ***I

REGIRuža Tomašić

De impact van het EU-cohesiebeleid op Noord-Ierland

A8-0240/2018

REGIDerek Vaughan

Specifieke maatregelen voor Griekenland

A8-0244/2018

REGIPascal Arimont

Deadline

De branden in Mati in de regio Attica, Griekenland, in juli 2018 en de reactie van de EU daarop

Spreektijd van één minuut (artikel 163 van het Reglement)

  Dinsdag 11 september 2018

Debatten09:00 - 11:30

Debat met de premier van Griekenland, Alexis Tsipras, over de toekomst van Europa

Plechtige vergadering12:00 - 12:30

Toespraak van Michel Aoun, president van de Libanese Republiek

STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen12:30 - 14:30

De gelijkwaardigheid van veldkeuringen

A8-0253/2018

 ***I

AGRICzesław Adam Siekierski

Gemeenschappelijk btw-stelsel met betrekking tot de speciale regeling voor kleine ondernemingen

A8-0260/2018

 *

ECONTom Vandenkendelaere

Uitvoeringsbesluit betreffende het onderwerpen van de nieuwe psychoactieve stoffen cyclopropylfentanyl en methoxyacetylfentanyl aan controlemaatregelen

A8-0271/2018

 *

LIBEBranislav Škripek

Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Bulgarije, Griekenland, Litouwen en Polen

A8-0272/2018

BUDGJanusz Lewandowski

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2018: beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor steun aan Bulgarije, Griekenland, Litouwen en Polen

A8-0273/2018

BUDGSiegfried Mureşan

De impact van het EU-cohesiebeleid op Noord-Ierland

A8-0240/2018

REGIDerek Vaughan

Specifieke maatregelen voor Griekenland

A8-0244/2018

REGIPascal Arimont

Trajecten voor de re-integratie van werknemers die herstellen van een letsel of ziekte in een hoogwaardige baan

A8-0208/2018

EMPLJana Žitňanská

Betrekkingen tussen de EU en derde landen inzake de regeling van en het toezicht op financiële diensten

A8-0263/2018

ECONBrian Hayes

Het stimuleren van groei en cohesie in grensregio's van de EU

A8-0266/2018

REGIKrzysztof Hetman

Deadline

Europees Solidariteitskorps

A8-0060/2018

 ***I

CULTHelga Trüpel

Deadline

Steunprogramma voor structurele hervormingen: financiële middelen en algemene doelstelling

A8-0227/2018

 ***I

REGIRuža Tomašić

Deadline

Euratom-programma ter aanvulling van het "Horizon 2020"-kaderprogramma

A8-0258/2018

 *

ITRERebecca Harms

Deadline

Maatregelen ter voorkoming en bestrijding van pesterijen en seksuele intimidatie op het werk, in openbare ruimten en in het politieke leven in de EU

A8-0265/2018

FEMMPina Picierno

Deadline

Taalgelijkheid in het digitale tijdperk

A8-0228/2018

CULTJill Evans

Deadline

Transparant en verantwoord beheer van natuurlijke hulpbronnen in ontwikkelingslanden: bossen

A8-0249/2018

DEVEHeidi Hautala

Debatten15:00 - 24:00

Deadline

De situatie in Hongarije

A8-0250/2018

LIBEJudith Sargentini

Deadline

Auteursrechten in de digitale eengemaakte markt

A8-0245/2018

 ***I

JURIAxel Voss

Deadline

Autonome wapensystemen

Deadline

Stand van de betrekkingen tussen de EU en de VS

A8-0251/2018

AFETElmar Brok

De noodsituatie in Libië en het Middellandse- Zeegebied

Deadline

Khan al-Ahmar en andere bedoeïenendorpen die met sloop bedreigd worden

Deadline

Stand van de betrekkingen tussen de EU en China

A8-0252/2018

AFETBas Belder

Deadline

Controle van liquide middelen die de Unie binnenkomen of verlaten

A8-0394/2017

 ***I

ECON, LIBEMady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar

Deadline

Strafrechtelijke bestrijding van het witwassen van geld

A8-0405/2017

 ***I

LIBEIgnazio Corrao

  Woensdag 12 september 2018

DEBAT VAN PRIORITAIR BELANG09:00 - 11:50

Staat van de Unie

STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen12:30 - 14:30

In de Unie in de handel te brengen nominale hoeveelheden van éénmaal gedistilleerde shochu

A8-0255/2018

 ***I

ENVIAdina-Ioana Vălean

Amendement op het Memorandum van samenwerking tussen de VS en de EU (inzet van luchtverkeersbeveiligingssystemen)

A8-0214/2018

 ***

ITRERolandas Paksas

Luchtvervoersovereenkomst tussen Canada en de EU (toetreding van Kroatië)

A8-0256/2018

 ***

TRANFrancisco Assis

Deadline

Auteursrechten in de digitale eengemaakte markt

A8-0245/2018

 ***I

JURIAxel Voss

Deadline

Controle van liquide middelen die de Unie binnenkomen of verlaten

A8-0394/2017

 ***I

ECON, LIBEMady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar

Deadline

Strafrechtelijke bestrijding van het witwassen van geld

A8-0405/2017

 ***I

LIBEIgnazio Corrao

Deadline

De situatie in Hongarije

A8-0250/2018

LIBEJudith Sargentini

Deadline

Autonome wapensystemen

Deadline

Stand van de betrekkingen tussen de EU en de VS

A8-0251/2018

AFETElmar Brok

Deadline

Stand van de betrekkingen tussen de EU en China

A8-0252/2018

AFETBas Belder

Debatten15:00 - 23:00

De toekomst van de pensioenen: tegengaan van privatisering en versterking van openbare universele socialezekerheidsstelsels

Presentatie door de Raad van zijn standpunt inzake het ontwerp van algemene begroting – begrotingsjaar 2019

Deadline

De bescherming van personen ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie, alsmede het vrije verkeer van die gegevens

A8-0313/2017

 ***I

LIBECornelia Ernst

Deadline

Een Europees "één gezondheid"-actieplan tegen antimicrobiële resistentie

A8-0257/2018

ENVIKarin Kadenbach

Deadline

Eén digitale toegangspoort

A8-0054/2018

 ***I

IMCOMarlene Mizzi

Deadline

Europa in beweging: agenda voor de toekomst van de mobiliteit in de EU

A8-0241/2018

TRANIstván Ujhelyi

  Donderdag 13 september 2018

Debatten08:30 - 11:45

Deadline

Tenuitvoerlegging van de verordening gewasbeschermingsmiddelen

A8-0268/2018

ENVIPavel Poc

Deadline

Uiteenlopende kwaliteit van producten op de interne markt

A8-0267/2018

IMCOOlga Sehnalová

Toespraak van Zoran Zaev, premier van de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië11:45 - 12:15

Toespraak van Zoran Zaev, premier van de voormalige Joegoslavische Republek Macedonië

STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen12:15 - 14:15

Ontwerpresoluties over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 135 van het Reglement)

Overeenkomst betreffende samenwerking tussen Eurojust en Albanië

A8-0275/2018

 *

LIBELaura Ferrara

Deadline

De bescherming van personen ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie, alsmede het vrije verkeer van die gegevens

A8-0313/2017

 ***I

LIBECornelia Ernst

Deadline

Eén digitale toegangspoort

A8-0054/2018

 ***I

IMCOMarlene Mizzi

Lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (Kosovo*)

A8-0261/2016

 ***I

LIBETanja Fajon

Deadline

De branden in Mati in de regio Attica, Griekenland, in juli 2018 en de reactie van de EU daarop

Deadline

Khan al-Ahmar en andere bedoeïenendorpen die met sloop bedreigd worden

Deadline

Een Europese strategie voor kunststoffen in een circulaire economie

A8-0262/2018

ENVIMark Demesmaeker

Deadline

Opties om te werken aan het snijvlak van chemicaliën-, product- en afvalwetgeving

Deadline

Een Europees "één gezondheid"-actieplan tegen antimicrobiële resistentie

A8-0257/2018

ENVIKarin Kadenbach

Deadline

Europa in beweging: agenda voor de toekomst van de mobiliteit in de EU

A8-0241/2018

TRANIstván Ujhelyi

Deadline

Tenuitvoerlegging van de verordening gewasbeschermingsmiddelen

A8-0268/2018

ENVIPavel Poc

Deadline

Uiteenlopende kwaliteit van producten op de interne markt

A8-0267/2018

IMCOOlga Sehnalová

Uitgebreide interpellaties15:00 - 16:00

Uitgebreide interpellaties (artikel 130 ter van het Reglement)

Laatst bijgewerkt op: 12 september 2018Juridische mededeling