Program
ŠtrasburgPondelok, 10. septembra 2018 - Štvrtok, 13. septembra 2018239k

  Pondelok, 10. septembra 2018

Rozpravy17:00 - 23:00

Pokračovanie schôdze a program práce

Termín

Európsky zbor solidarity

A8-0060/2018

 ***I

CULTHelga Trüpel

Termín

Program na podporu štrukturálnych reforiem: finančné krytie a všeobecný cieľ

A8-0227/2018

 ***I

REGIRuža Tomašić

Dosah politiky súdržnosti EÚ na Severné Írsko

A8-0240/2018

REGIDerek Vaughan

Osobitné opatrenia pre Grécko

A8-0244/2018

REGIPascal Arimont

Termín

Požiare v meste Mati v regióne Atika (Grécko) v júli 2018 a reakcia EÚ

Jednominútové vystúpenia (článok 163 rokovacieho poriadku)

  Utorok, 11. septembra 2018

Rozpravy09:00 - 11:30

Diskusia s gréckym premiérom Alexisom Tsiprasom o budúcnosti Európy

Slávnostná schôdza12:00 - 12:30

Prejav libanonského prezidenta Michela Aúna

HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania12:30 - 14:30

Rovnocennosť inšpekcií v teréne

A8-0253/2018

 ***I

AGRICzesław Adam Siekierski

Spoločný systém dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o osobitnú úpravu pre malé podniky

A8-0260/2018

 *

ECONTom Vandenkendelaere

Vykonávacie rozhodnutie o vystavení nových psychoaktívnych látok cyklopropylfentanyl a metoxyacetylfentanyl kontrolným opatreniam

A8-0271/2018

 *

LIBEBranislav Škripek

Mobilizácia Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Bulharsku, Grécku, Litve a Poľsku

A8-0272/2018

BUDGJanusz Lewandowski

Návrh opravného rozpočtu č. 4/2018: mobilizácia Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Bulharsku, Grécku, Litve a Poľsku

A8-0273/2018

BUDGSiegfried Mureşan

Dosah politiky súdržnosti EÚ na Severné Írsko

A8-0240/2018

REGIDerek Vaughan

Osobitné opatrenia pre Grécko

A8-0244/2018

REGIPascal Arimont

Spôsoby znovuzačlenenia pracovníkov zotavujúcich sa po zranení a chorobe do kvalitného zamestnania

A8-0208/2018

EMPLJana Žitňanská

Vzťahy medzi EÚ a tretími krajinami v oblasti regulácie finančných služieb a dohľadu nad nimi

A8-0263/2018

ECONBrian Hayes

Podpora rastu a súdržnosti v pohraničných regiónoch EÚ

A8-0266/2018

REGIKrzysztof Hetman

Termín

Európsky zbor solidarity

A8-0060/2018

 ***I

CULTHelga Trüpel

Termín

Program na podporu štrukturálnych reforiem: finančné krytie a všeobecný cieľ

A8-0227/2018

 ***I

REGIRuža Tomašić

Termín

Program Euratomu, ktorý dopĺňa rámcový program Horizont 2020

A8-0258/2018

 *

ITRERebecca Harms

Termín

Opatrenia na predchádzanie šikanovaniu a sexuálnemu obťažovaniu na pracovisku, vo verejných priestoroch a v politickom živote v EÚ a boj proti týmto javom

A8-0265/2018

FEMMPina Picierno

Termín

Rovnosť jazykov v digitálnom veku

A8-0228/2018

CULTJill Evans

Termín

Transparentné a zodpovedné hospodárenie s prírodnými zdrojmi v rozvojových krajinách: prípad lesov

A8-0249/2018

DEVEHeidi Hautala

Rozpravy15:00 - 24:00

Termín

Situácia v Maďarsku

A8-0250/2018

LIBEJudith Sargentini

Termín

Autorské právo na digitálnom jednotnom trhu

A8-0245/2018

 ***I

JURIAxel Voss

Termín

Autonómne zbraňové systémy

Termín

Stav vzťahov medzi EÚ a USA

A8-0251/2018

AFETElmar Brok

Núdzová situácia v Líbyi a Stredozemí

Termín

Riziko zbúrania al-Chán al-Ahmar a ďalších beduínskych dedín

Termín

Stav vzťahov medzi EÚ a Čínou

A8-0252/2018

AFETBas Belder

Termín

Kontroly peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré vstupujú do Únie, resp. opúšťajú Úniu

A8-0394/2017

 ***I

ECON, LIBEMady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar

Termín

Boj proti praniu špinavých peňazí prostredníctvom trestného práva

A8-0405/2017

 ***I

LIBEIgnazio Corrao

  Streda, 12. septembra 2018

PREDNOSTNÁ ROZPRAVA09:00 - 11:50

Stav Únie

HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania12:30 - 14:30

Menovité množstvá na účel uvádzania jedenkrát destilovaného šóčú na trh Únie

A8-0255/2018

 ***I

ENVIAdina-Ioana Vălean

Zmena č. 1 memoranda o spolupráci medzi USA a EÚ (zavádzanie systémov riadenia letovej prevádzky)

A8-0214/2018

 ***

ITRERolandas Paksas

Dohoda o leteckej doprave medzi Kanadou a EÚ (pristúpenie Chorvátska)

A8-0256/2018

 ***

TRANFrancisco Assis

Termín

Autorské právo na digitálnom jednotnom trhu

A8-0245/2018

 ***I

JURIAxel Voss

Termín

Kontroly peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré vstupujú do Únie, resp. opúšťajú Úniu

A8-0394/2017

 ***I

ECON, LIBEMady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar

Termín

Boj proti praniu špinavých peňazí prostredníctvom trestného práva

A8-0405/2017

 ***I

LIBEIgnazio Corrao

Termín

Situácia v Maďarsku

A8-0250/2018

LIBEJudith Sargentini

Termín

Autonómne zbraňové systémy

Termín

Stav vzťahov medzi EÚ a USA

A8-0251/2018

AFETElmar Brok

Termín

Stav vzťahov medzi EÚ a Čínou

A8-0252/2018

AFETBas Belder

Rozpravy15:00 - 23:00

Budúcnosť dôchodkov: boj proti privatizácii a posilnenie verejných univerzálnych systémov sociálneho zabezpečenia

Prezentácia Rady týkajúca sa jej pozície k návrhu všeobecného rozpočtu – rozpočtový rok 2019

Termín

Ochrana fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a voľný pohyb takýchto údajov

A8-0313/2017

 ***I

LIBECornelia Ernst

Termín

Európsky akčný plán „jedno zdravie“ proti antimikrobiálnej rezistencii

A8-0257/2018

ENVIKarin Kadenbach

Termín

Jednotná digitálna brána

A8-0054/2018

 ***I

IMCOMarlene Mizzi

Termín

Európa v pohybe: program pre budúcnosť mobility v EÚ

A8-0241/2018

TRANIstván Ujhelyi

  Štvrtok, 13. septembra 2018

Rozpravy08:30 - 11:45

Termín

Vykonávanie nariadenia o prípravkoch na ochranu rastlín

A8-0268/2018

ENVIPavel Poc

Termín

Dvojaká kvalita výrobkov na jednotnom trhu

A8-0267/2018

IMCOOlga Sehnalová

Prejav predsedu vlády Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko Zorana Zaeva11:45 - 12:15

Prejav predsedu vlády Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko Zorana Zaeva

HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania12:15 - 14:15

Návrhy uznesení týkajúce sa rozpráv o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (článok 135 rokovacieho poriadku)

Dohoda o spolupráci medzi Eurojustom a Albánskom

A8-0275/2018

 *

LIBELaura Ferrara

Termín

Ochrana fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a voľný pohyb takýchto údajov

A8-0313/2017

 ***I

LIBECornelia Ernst

Termín

Jednotná digitálna brána

A8-0054/2018

 ***I

IMCOMarlene Mizzi

Zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Kosovo*)

A8-0261/2016

 ***I

LIBETanja Fajon

Termín

Požiare v meste Mati v regióne Atika (Grécko) v júli 2018 a reakcia EÚ

Termín

Riziko zbúrania al-Chán al-Ahmar a ďalších beduínskych dedín

Termín

Európska stratégia pre plasty v obehovom hospodárstve

A8-0262/2018

ENVIMark Demesmaeker

Termín

Možnosti na riešenie prepojenia medzi právnymi predpismi týkajúcimi sa chemických látok, výrobkov a odpadu

Termín

Európsky akčný plán „jedno zdravie“ proti antimikrobiálnej rezistencii

A8-0257/2018

ENVIKarin Kadenbach

Termín

Európa v pohybe: program pre budúcnosť mobility v EÚ

A8-0241/2018

TRANIstván Ujhelyi

Termín

Vykonávanie nariadenia o prípravkoch na ochranu rastlín

A8-0268/2018

ENVIPavel Poc

Termín

Dvojaká kvalita výrobkov na jednotnom trhu

A8-0267/2018

IMCOOlga Sehnalová

Veľké interpelácie15:00 - 16:00

Väčšie interpelácie (článok 130b)

Posledná úprava: 12. septembra 2018Právne oznámenie