Föredragningslista
StrasbourgMåndagen den 10 september 2018 - Torsdagen den 13 september 2018229k

  Måndagen den 10 september 2018

Debatt17:00 - 23:00

Återupptagande av sessionen samt arbetsplan

Tidsfrist

Den europeiska solidaritetskåren

A8-0060/2018

 ***I

CULTHelga Trüpel

Tidsfrist

Stödprogrammet för strukturreformer: finansieringsram och allmänt mål

A8-0227/2018

 ***I

REGIRuža Tomašić

Effekten av EU:s sammanhållningspolitik i Nordirland

A8-0240/2018

REGIDerek Vaughan

Särskilda åtgärder till förmån för Grekland

A8-0244/2018

REGIPascal Arimont

Tidsfrist

Bränderna i Mati i den grekiska regionen Attika i juli 2018 och EU:s reaktion

Anföranden på en minut (artikel 163 i arbetsordningen)

  Tisdagen den 11 september 2018

Debatt09:00 - 11:30

Diskussion med Greklands premiärminister Alexis Tsipras om EU:s framtid

Högtidligt möte12:00 - 12:30

Tal av Libanons president Michel Aoun

OMRÖSTNING följd av röstförklaringar12:30 - 14:30

Likvärdighet av fältbesiktningar

A8-0253/2018

 ***I

AGRICzesław Adam Siekierski

Gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller den särskilda ordningen för småföretag

A8-0260/2018

 *

ECONTom Vandenkendelaere

Genomförandebeslut om att underställa de nya psykoaktiva ämnena cyklopropylfentanyl och metoxiacetylfentanyl kontrollåtgärder

A8-0271/2018

 *

LIBEBranislav Škripek

Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Bulgarien, Grekland, Litauen och Polen

A8-0272/2018

BUDGJanusz Lewandowski

Förslag till ändringsbudget nr 4/2018: utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Bulgarien, Grekland, Litauen och Polen

A8-0273/2018

BUDGSiegfried Mureşan

Effekten av EU:s sammanhållningspolitik i Nordirland

A8-0240/2018

REGIDerek Vaughan

Särskilda åtgärder till förmån för Grekland

A8-0244/2018

REGIPascal Arimont

Olika sätt att återintegrera arbetstagare efter skada eller sjukdom i sysselsättning av hög kvalitet

A8-0208/2018

EMPLJana Žitňanská

Förbindelserna mellan EU och tredjeländer på området för reglering och tillsyn av finansiella tjänster

A8-0263/2018

ECONBrian Hayes

Att stärka tillväxt och sammanhållning i EU:s gränsområden

A8-0266/2018

REGIKrzysztof Hetman

Tidsfrist

Den europeiska solidaritetskåren

A8-0060/2018

 ***I

CULTHelga Trüpel

Tidsfrist

Stödprogrammet för strukturreformer: finansieringsram och allmänt mål

A8-0227/2018

 ***I

REGIRuža Tomašić

Tidsfrist

Euratomprogrammet som kompletterar ramprogrammet Horisont 2020

A8-0258/2018

 *

ITRERebecca Harms

Tidsfrist

Åtgärder för att förebygga och bekämpa mobbning och sexuella trakasserier på arbetsplatser, i det offentliga rummet och i politiken i EU

A8-0265/2018

FEMMPina Picierno

Tidsfrist

Likabehandling av språk i den digitala tidsåldern

A8-0228/2018

CULTJill Evans

Tidsfrist

Transparent och ansvarsfull förvaltning av naturtillgångar i utvecklingsländerna: skogarna

A8-0249/2018

DEVEHeidi Hautala

Debatt15:00 - 24:00

Tidsfrist

Situationen i Ungern

A8-0250/2018

LIBEJudith Sargentini

Tidsfrist

Upphovsrätt på den digitala inre marknaden

A8-0245/2018

 ***I

JURIAxel Voss

Tidsfrist

Autonoma vapensystem

Tidsfrist

Läget i förbindelserna mellan EU och USA

A8-0251/2018

AFETElmar Brok

Nödsituationen i Libyen och Medelhavsområdet

Tidsfrist

Hotet om rivning av Khan al-Ahmar och andra beduinbyar

Tidsfrist

Läget i förbindelserna mellan EU och Kina

A8-0252/2018

AFETBas Belder

Tidsfrist

Kontroller av kontanta medel som förs in i eller ut ur unionen

A8-0394/2017

 ***I

ECON, LIBEMady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar

Tidsfrist

Bekämpning av penningtvätt genom straffrättsliga bestämmelser

A8-0405/2017

 ***I

LIBEIgnazio Corrao

  Onsdagen den 12 september 2018

PRIORITERAD DEBATT09:00 - 11:50

Tillståndet i unionen

OMRÖSTNING följd av röstförklaringar12:30 - 14:30

Nominella mängder för utsläppande på unionsmarknaden av enkeldestillerad shochu

A8-0255/2018

 ***I

ENVIAdina-Ioana Vălean

Ändring av samarbetsmemorandum mellan Förenta staterna och EU (införande av system för flygledningstjänst)

A8-0214/2018

 ***

ITRERolandas Paksas

Luftfartsavtal mellan Kanada och EU (Kroatiens anslutning)

A8-0256/2018

 ***

TRANFrancisco Assis

Tidsfrist

Upphovsrätt på den digitala inre marknaden

A8-0245/2018

 ***I

JURIAxel Voss

Tidsfrist

Kontroller av kontanta medel som förs in i eller ut ur unionen

A8-0394/2017

 ***I

ECON, LIBEMady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar

Tidsfrist

Bekämpning av penningtvätt genom straffrättsliga bestämmelser

A8-0405/2017

 ***I

LIBEIgnazio Corrao

Tidsfrist

Situationen i Ungern

A8-0250/2018

LIBEJudith Sargentini

Tidsfrist

Autonoma vapensystem

Tidsfrist

Läget i förbindelserna mellan EU och USA

A8-0251/2018

AFETElmar Brok

Tidsfrist

Läget i förbindelserna mellan EU och Kina

A8-0252/2018

AFETBas Belder

Debatt15:00 - 23:00

Framtidens pensioner: bekämpa privatisering och stärka offentliga och allmänna system för social trygghet

Rådets presentation av sin ståndpunkt om förslaget till allmän budget – budgetåret 2019

Tidsfrist

Skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ, kontor och byråer och det fria flödet av sådana uppgifter

A8-0313/2017

 ***I

LIBECornelia Ernst

Tidsfrist

En europeisk One Health-handlingsplan mot antimikrobiell resistens

A8-0257/2018

ENVIKarin Kadenbach

Tidsfrist

Gemensam digital ingång

A8-0054/2018

 ***I

IMCOMarlene Mizzi

Tidsfrist

Europa på väg: en agenda för framtidens rörlighet i EU

A8-0241/2018

TRANIstván Ujhelyi

  Torsdagen den 13 september 2018

Debatt08:30 - 11:45

Tidsfrist

Genomförandet av förordningen om växtskyddsmedel

A8-0268/2018

ENVIPavel Poc

Tidsfrist

Olika kvalitet på produkter på den inre marknaden

A8-0267/2018

IMCOOlga Sehnalová

Tal av Zoran Zaev, f.d. jugoslaviska republiken Makedoniens premiärminister11:45 - 12:15

Tal av Zoran Zaev, f.d. jugoslaviska republiken Makedoniens premiärminister

OMRÖSTNING följd av röstförklaringar12:15 - 14:15

Resolutionsförslag knutna till debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 135 i arbetsordningen)

Avtal om samarbete mellan Eurojust och Albanien

A8-0275/2018

 *

LIBELaura Ferrara

Tidsfrist

Skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ, kontor och byråer och det fria flödet av sådana uppgifter

A8-0313/2017

 ***I

LIBECornelia Ernst

Tidsfrist

Gemensam digital ingång

A8-0054/2018

 ***I

IMCOMarlene Mizzi

Fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (Kosovo)

A8-0261/2016

 ***I

LIBETanja Fajon

Tidsfrist

Bränderna i Mati i den grekiska regionen Attika i juli 2018 och EU:s reaktion

Tidsfrist

Hotet om rivning av Khan al-Ahmar och andra beduinbyar

Tidsfrist

En europeisk strategi för plast i en cirkulär ekonomi

A8-0262/2018

ENVIMark Demesmaeker

Tidsfrist

Åtgärder i gränssnittet mellan lagstiftningen om kemikalier, produkter och avfall

Tidsfrist

En europeisk One Health-handlingsplan mot antimikrobiell resistens

A8-0257/2018

ENVIKarin Kadenbach

Tidsfrist

Europa på väg: en agenda för framtidens rörlighet i EU

A8-0241/2018

TRANIstván Ujhelyi

Tidsfrist

Genomförandet av förordningen om växtskyddsmedel

A8-0268/2018

ENVIPavel Poc

Tidsfrist

Olika kvalitet på produkter på den inre marknaden

A8-0267/2018

IMCOOlga Sehnalová

Större interpellationer15:00 - 16:00

Större interpellationer (artikel 130b i arbetsordningen)

Senaste uppdatering: 12 september 2018Rättsligt meddelande