Pořad jednání
ŠtrasburkPondělí, 1. října 2018 - Čtvrtek, 4. října 2018229k

  Pondělí, 1. října 2018

Rozpravy17:00 - 23:00

Pokračování zasedání a plán práce

Lhůta

Hodnocení zdravotnických technologií

A8-0289/2018

 ***I

ENVISoledad Cabezón Ruiz

Uplatňování pokynů Rady týkajících se osob LGBTI ve vztahu k situaci v Čečensku

O-000072/2018

KomiseGUE/NGL, S&D, ALDE, Verts/ALE

Lhůta

Mezinárodní standardy účetního výkaznictví: IFRS 17 Pojistné smlouvy

Lhůta

Technologie distribuovaných účetních knih a blockchain: budování důvěry s vynecháním zprostředkovatelů

O-000092/2018

KomiseITRE

Lhůta

Agenda EU pro venkovské, horské a odlehlé oblasti

Jednominutové projevy (článek 163 jednacího řádu)

  Úterý, 2. října 2018

Rozpravy09:00 - 11:20

Příprava zasedání Evropské rady ve dnech 18.–19. října 2018

Slavnostní zasedání11:30 - 12:00

Projev prezidenta Černé Hory Mila Đukanoviće

HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování12:00 - 14:00

Žádost, aby byl Georgios Kyrtsos zbaven poslanecké imunity

A8-0291/2018

JURILaura Ferrara

Seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni

A8-0290/2018

 ***I

JURILidia Joanna Geringer de Oedenberg

Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi EU a Marokem, kterou se stanoví podmínky pro účast Maroka na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA)

A8-0281/2018

 ***

ITREAldo Patriciello

Dohoda mezi EU a Kanadou o letecké dopravě

A8-0254/2018

 ***

TRANFrancisco Assis

Zahrnutí italské obce Campione d’Italia a italských vod jezera Lugano do celního území Unie

A8-0284/2018

 *

ECONRoberto Gualtieri

Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2018/001 NL/Finanční služby

A8-0294/2018

BUDGIvana Maletić

Lhůta

Poskytování audiovizuálních mediálních služeb

A8-0192/2017

 ***I

CULTSabine Verheyen, Petra Kammerevert

Lhůta

Návrh opravného rozpočtu Evropské unie č. 5/2018 na rozpočtový rok 2018, oddíl III – Komise: zrušení rezervy související s podporou pro Turecko z nástroje předvstupní pomoci (NPP II), posílení evropského nástroje sousedství a humanitární pomoci pro další naléhavou činnost a změny plánu pracovních míst Výkonné agentury pro inovace a sítě (INEA) v souvislosti s iniciativou WiFi4EU

A8-0292/2018

BUDGSiegfried Mureşan

Rozpravy15:00 - 23:00

Lhůta

Příspěvek EU k závaznému nástroji OSN upravujícímu činnost nadnárodních společností s ohledem na lidská práva

O-000078/2018

RadaDEVE, INTA, AFET

O-000074/2018

VP/HRDEVE, INTA, AFET

O-000075/2018

KomiseDEVE, INTA, AFET

Podpora EU organizaci UNRWA poté, co jí USA přestaly poskytovat finanční podporu

Lhůta

Situace v Jemenu

Lhůta

Výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily a pro nová lehká užitková vozidla

A8-0287/2018

 ***I

ENVIMiriam Dalli

Lhůta

Vzestup neofašistického násilí v Evropě

Nemožnost občanů uplatňovat své volební právo v EU

O-000070/2018

KomisePETI

  Středa, 3. října 2018

Rozpravy09:00 - 10:00

Lhůta

Právní stát v Rumunsku

Rozpravy10:00 - 12:30

Diskuse s premiérem Estonska Jürim Ratasem o budoucnosti Evropy

HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování12:30 - 14:30

Harmonizace a zjednodušení určitých pravidel v systému DPH

A8-0280/2018

 *

ECONJeppe Kofod

DPH: doba použití mechanismu přenesení daňové povinnosti a mechanismu rychlé reakce

A8-0283/2018

 *

ECONSirpa Pietikäinen

Správní spolupráce v oblasti spotřebních daní, pokud jde o obsah elektronického registru

A8-0285/2018

 *

ECONIvana Maletić

Lhůta

Hodnocení zdravotnických technologií

A8-0289/2018

 ***I

ENVISoledad Cabezón Ruiz

Lhůta

Výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily a pro nová lehká užitková vozidla

A8-0287/2018

 ***I

ENVIMiriam Dalli

Lhůta

Sazby daně z přidané hodnoty

A8-0279/2018

 *

ECONTibor Szanyi

Lhůta

Mezinárodní standardy účetního výkaznictví: IFRS 17 Pojistné smlouvy

Lhůta

Technologie distribuovaných účetních knih a blockchain: budování důvěry s vynecháním zprostředkovatelů

Lhůta

Agenda EU pro venkovské, horské a odlehlé oblasti

Rozpravy15:00 - 23:00

Minimální příjem pro spravedlivou Evropu: právo pro občany

Lhůta

Agentura EU pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust)

A8-0320/2017

 ***I

LIBEAxel Voss

Lhůta

Vzájemné uznávání příkazů k zajištění a konfiskaci

A8-0001/2018

 ***I

LIBENathalie Griesbeck

Lhůta

Volný pohyb neosobních údajů v Evropské unii

A8-0201/2018

 ***I

IMCOAnna Maria Corazza Bildt

Riziko praní peněz v bankovním sektoru EU

Humanitární krize ve Středomoří: podpora místních a regionálních orgánů

Lhůta

Boj proti celním podvodům a ochrana vlastních zdrojů EU

  Čtvrtek, 4. října 2018

Rozpravy09:00 - 11:50

Balíček v oblasti strategie pro zadávání veřejných zakázek

A8-0229/2018

IMCOCarlos Coelho

HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování12:00 - 14:00

Návrhy usnesení týkající se rozprav o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 135 jednacího řádu)

Balíček v oblasti strategie pro zadávání veřejných zakázek

A8-0229/2018

IMCOCarlos Coelho

Lhůta

Agentura EU pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust)

A8-0320/2017

 ***I

LIBEAxel Voss

Lhůta

Vzájemné uznávání příkazů k zajištění a konfiskaci

A8-0001/2018

 ***I

LIBENathalie Griesbeck

Lhůta

Volný pohyb neosobních údajů v Evropské unii

A8-0201/2018

 ***I

IMCOAnna Maria Corazza Bildt

Lhůta

Příspěvek EU k závaznému nástroji OSN upravujícímu činnost nadnárodních společností s ohledem na lidská práva

Lhůta

Situace v Jemenu

Lhůta

Boj proti celním podvodům a ochrana vlastních zdrojů EU

Rozpravy15:00 - 16:00

Lhůta

Životní podmínky zvířat, používání antimikrobiálních látek a dopad průmyslového chovu kuřat na životní prostředí

Poslední aktualizace: 3. října 2018Právní upozornění