Päevakord
StrasbourgEsmaspäev, 1. oktoober 2018 - Neljapäev, 4. oktoober 2018223k

  Esmaspäev, 1. oktoober 2018

Arutelud17:00 - 23:00

Istungjärgu jätkamine ja tööplaani arutamine

Tähtaeg

Tervisetehnoloogia hindamine

A8-0289/2018

 ***I

ENVISoledad Cabezón Ruiz

Lesbisid, geisid, biseksuaale, trans- ja intersoolisi inimesi (LGBTI-inimesi) käsitlevate nõukogu suuniste rakendamine seoses olukorraga Tšetšeenias

O-000072/2018

KomisjonGUE/NGL, S&D, ALDE, Verts/ALE

Tähtaeg

Rahvusvahelised finantsaruandluse standardid: IFRS 17 (kindlustuslepingud)

Tähtaeg

Hajusraamatu tehnoloogiad ja plokiahelad: usalduse suurendamine vahendajatest loobumise abil

O-000092/2018

KomisjonITRE

Tähtaeg

ELi maa-, mägi- ja äärepoolseimate piirkondade tegevuskava

Üheminutilised sõnavõtud (kodukorra artikkel 163)

  Teisipäev, 2. oktoober 2018

Arutelud09:00 - 11:20

Euroopa Ülemkogu 18.–19. oktoobri 2018. aasta kohtumise ettevalmistamine

Pidulik istung11:30 - 12:00

Montenegro presidendi Milo Đukanovići kõne

HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused12:00 - 14:00

Georgios Kyrtsose puutumatuse äravõtmise taotlus

A8-0291/2018

JURILaura Ferrara

Kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud

A8-0290/2018

 ***I

JURILidia Joanna Geringer de Oedenberg

ELi ja Maroko vaheline teadus- ja tehnoloogiakoostöö kokkulepe: Maroko osalemise tingimused partnerluses Vahemere piirkonna riikidega teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas (PRIMA)

A8-0281/2018

 ***

ITREAldo Patriciello

ELi ja Kanada lennutranspordileping

A8-0254/2018

 ***

TRANFrancisco Assis

Itaalia Campione d’Italia haldusüksuse ja Itaaliale kuuluva Lugano järve osa arvamine liidu tolliterritooriumi hulka

A8-0284/2018

 *

ECONRoberto Gualtieri

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus – EGF/2018/001 NL/Financial service activities

A8-0294/2018

BUDGIvana Maletić

Tähtaeg

Audiovisuaalmeedia teenuste osutamine

A8-0192/2017

 ***I

CULTSabine Verheyen, Petra Kammerevert

Tähtaeg

Paranduseelarve projekt nr 5/2018: ühinemiseelse abi rahastamisvahendist (IPA II) Türgile ette nähtud toetuse reservi kantud assigneeringute tühistamine, Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahendi (ENI) ja humanitaarabi assigneeringute suurendamine seoses muude kiireloomuliste meetmetega

A8-0292/2018

BUDGSiegfried Mureşan

Arutelud15:00 - 23:00

Tähtaeg

ELi panus seoses siduva ÜRO vahendi loomisega rahvusvaheliste korporatsioonide tegevuse reguleerimiseks inimõiguste osas

O-000078/2018

NõukoguDEVE, INTA, AFET

O-000074/2018

Komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindajaDEVE, INTA, AFET

O-000075/2018

KomisjonDEVE, INTA, AFET

ELi toetus ÜRO Palestiina Põgenike Abi- ja Tööorganisatsioonile Lähis-Idas (UNRWA) pärast USA rahalise abi lõpetamist

Tähtaeg

Olukord Jeemenis

Tähtaeg

Uute sõiduautode ja uute väikeste tarbesõidukite heitenormid

A8-0287/2018

 ***I

ENVIMiriam Dalli

Tähtaeg

Neofašistliku vägivalla sagenemine Euroopas

Valimisõigusest ilmajätmine ELis

O-000069/2018

NõukoguPETI

O-000070/2018

KomisjonPETI

  Kolmapäev, 3. oktoober 2018

Arutelud09:00 - 10:00

Tähtaeg

Õigusriigi põhimõtete järgimine Rumeenias

Arutelud10:00 - 12:30

Euroopa tulevikku käsitlev arutelu Eesti peaministri Jüri Ratasega

HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused12:30 - 14:30

Käibemaksusüsteemi teatavate eeskirjade ühtlustamine ja lihtsustamine

A8-0280/2018

 *

ECONJeppe Kofod

Käibemaksusüsteem: pöördmaksustamismehhanismi ja kiirreageerimismehhanismi kohaldamisaeg

A8-0283/2018

 *

ECONSirpa Pietikäinen

Halduskoostöö aktsiisimaksude valdkonnas seoses elektroonilise registri sisuga

A8-0285/2018

 *

ECONIvana Maletić

Tähtaeg

Tervisetehnoloogia hindamine

A8-0289/2018

 ***I

ENVISoledad Cabezón Ruiz

Tähtaeg

Uute sõiduautode ja uute väikeste tarbesõidukite heitenormid

A8-0287/2018

 ***I

ENVIMiriam Dalli

Tähtaeg

Käibemaksumäärad

A8-0279/2018

 *

ECONTibor Szanyi

Tähtaeg

Rahvusvahelised finantsaruandluse standardid: IFRS 17 (kindlustuslepingud)

Tähtaeg

Hajusraamatu tehnoloogiad ja plokiahelad: usalduse suurendamine vahendajatest loobumise abil

Tähtaeg

ELi maa-, mägi- ja äärepoolseimate piirkondade tegevuskava

Arutelud15:00 - 23:00

Miinimumsissetulek õiglase Euroopa jaoks: kodanike õigus

Tähtaeg

ELi Kriminaalõigusalase Koostöö Amet (Eurojust)

A8-0320/2017

 ***I

LIBEAxel Voss

Tähtaeg

Arestimis- ja konfiskeerimisotsuste vastastikune tunnustamine

A8-0001/2018

 ***I

LIBENathalie Griesbeck

Tähtaeg

Isikustamata andmete vaba liikumine Euroopa Liidus

A8-0201/2018

 ***I

IMCOAnna Maria Corazza Bildt

Rahapesuriskid ELi pangandussektoris

Humanitaarkriis Vahemerel ning kohalike ja piirkondlike ametiasutuste toetamine

Tähtaeg

Tollipettuste vastane võitlus ning ELi omavahendite kaitse

  Neljapäev, 4. oktoober 2018

Arutelud09:00 - 11:50

Riigihangete strateegia pakett

A8-0229/2018

IMCOCarlos Coelho

HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused12:00 - 14:00

Resolutsiooni ettepanekud, mis puudutavad inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamist (kodukorra artikkel 135)

Riigihangete strateegia pakett

A8-0229/2018

IMCOCarlos Coelho

Tähtaeg

ELi Kriminaalõigusalase Koostöö Amet (Eurojust)

A8-0320/2017

 ***I

LIBEAxel Voss

Tähtaeg

Arestimis- ja konfiskeerimisotsuste vastastikune tunnustamine

A8-0001/2018

 ***I

LIBENathalie Griesbeck

Tähtaeg

Isikustamata andmete vaba liikumine Euroopa Liidus

A8-0201/2018

 ***I

IMCOAnna Maria Corazza Bildt

Tähtaeg

ELi panus seoses siduva ÜRO vahendi loomisega rahvusvaheliste korporatsioonide tegevuse reguleerimiseks inimõiguste osas

Tähtaeg

Olukord Jeemenis

Tähtaeg

Tollipettuste vastane võitlus ning ELi omavahendite kaitse

Arutelud15:00 - 16:00

Tähtaeg

Loomade heaolu, antimikroobikumide kasutamine ja broilerite tööstusliku kasvatamise keskkonnamõju

Viimane päevakajastamine: 3. oktoober 2018Õigusalane teave