Esityslista
StrasbourgMaanantai 1. lokakuuta 2018 - Torstai 4. lokakuuta 2018223k

  Maanantai 1. lokakuuta 2018

Keskustelut17:00 - 23:00

Istuntokauden uudelleen avaaminen ja käsittelyjärjestys

Määräaika

Terveysteknologian arviointi

A8-0289/2018

 ***I

ENVISoledad Cabezón Ruiz

Hlbti-henkilöitä koskevien neuvoston suuntaviivojen täytäntöönpano ja Tšetšenian tilanne

O-000072/2018

KomissioGUE/NGL, S&D, ALDE, Verts/ALE

Määräaika

Kansainväliset tilinpäätösstandardit: IFRS 17 Vakuutussopimukset

Määräaika

Hajautetun tilikirjan teknologia ja lohkoketjut: luottamuksen lisääminen välikäsien poistamisen avulla

O-000092/2018

KomissioITRE

Määräaika

Maaseutua, vuoristoalueita ja syrjäisiä alueita koskeva EU:n toimintaohjelma

Minuutin puheenvuorot (työjärjestyksen 163 artikla)

  Tiistai 2. lokakuuta 2018

Keskustelut09:00 - 11:20

Eurooppa-neuvoston 18.–19. lokakuuta 2018 pidettävän kokouksen valmistelu

Juhlaistunto11:30 - 12:00

Montenegron presidentin Milo Đukanovićin puhe

ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset12:00 - 14:00

Georgios Kyrtsosin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö

A8-0291/2018

JURILaura Ferrara

Kolmannet maat, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja ne kolmannet maat, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske

A8-0290/2018

 ***I

JURILidia Joanna Geringer de Oedenberg

EU:n ja Marokon tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskeva sopimus: Marokon osallistumista Välimeren alueen tutkimus- ja innovointikumppanuuteen (PRIMA) koskevat ehdot ja edellytykset

A8-0281/2018

 ***

ITREAldo Patriciello

EU:n ja Kanadan välinen lentoliikennesopimus

A8-0254/2018

 ***

TRANFrancisco Assis

Italian kunnan Campione d’Italian sekä Luganonjärven Italialle kuuluvien vesialueiden sisällyttäminen unionin tullialueeseen

A8-0284/2018

 *

ECONRoberto Gualtieri

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2018/001 NL/Financial service activities

A8-0294/2018

BUDGIvana Maletić

Määräaika

Audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoaminen

A8-0192/2017

 ***I

CULTSabine Verheyen, Petra Kammerevert

Määräaika

Lisätalousarvioesitys nro 5/2018: liittymistä valmistelevasta tukivälineestä Turkille osoitettavaa tukea koskevan varauksen peruuttaminen ja Euroopan naapuruusvälineen ja humanitaarisen avun määrärahojen lisääminen kiireellisten lisätoimien toteuttamiseksi

A8-0292/2018

BUDGSiegfried Mureşan

Keskustelut15:00 - 23:00

Määräaika

EU:n osallistuminen monikansallisten yhtiöiden vastuuta ihmisoikeuksista koskevan sitovan YK:n välineen laatimiseen

O-000078/2018

NeuvostoDEVE, INTA, AFET

O-000074/2018

komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustajaDEVE, INTA, AFET

O-000075/2018

KomissioDEVE, INTA, AFET

EU:n tuki UNRWA:lle Yhdysvaltojen lopetettua järjestön rahoittaminen

Määräaika

Jemenin tilanne

Määräaika

Päästönormien asettaminen uusille henkilöautoille ja uusille kevyille kuljetusajoneuvoille

A8-0287/2018

 ***I

ENVIMiriam Dalli

Määräaika

Uusfasistisen väkivallan lisääntyminen Euroopassa

Äänioikeuden riistäminen EU:ssa

O-000069/2018

NeuvostoPETI

O-000070/2018

KomissioPETI

  Keskiviikko 3. lokakuuta 2018

Keskustelut09:00 - 10:00

Määräaika

Oikeusvaltio Romaniassa

Keskustelut10:00 - 12:30

Keskustelu Viron pääministerin Jüri Ratasin kanssa Euroopan tulevaisuudesta

ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset12:30 - 14:30

Arvonlisäverojärjestelmän tiettyjen sääntöjen yhdenmukaistaminen ja yksinkertaistaminen

A8-0280/2018

 *

ECONJeppe Kofod

ALV: käännetyn verovelvollisuuden mekanismin ja nopean reagoinnin mekanismin soveltamisaika

A8-0283/2018

 *

ECONSirpa Pietikäinen

Hallinnollinen yhteistyö valmisteverotuksen alalla sähköisen rekisterin sisällön osalta

A8-0285/2018

 *

ECONIvana Maletić

Määräaika

Terveysteknologian arviointi

A8-0289/2018

 ***I

ENVISoledad Cabezón Ruiz

Määräaika

Päästönormien asettaminen uusille henkilöautoille ja uusille kevyille kuljetusajoneuvoille

A8-0287/2018

 ***I

ENVIMiriam Dalli

Määräaika

Arvonlisäverokannat

A8-0279/2018

 *

ECONTibor Szanyi

Määräaika

Kansainväliset tilinpäätösstandardit: IFRS 17 Vakuutussopimukset

Määräaika

Hajautetun tilikirjan teknologia ja lohkoketjut: luottamuksen lisääminen välikäsien poistamisen avulla

Määräaika

Maaseutua, vuoristoalueita ja syrjäisiä alueita koskeva EU:n toimintaohjelma

Keskustelut15:00 - 23:00

Vähimmäistulo: kansalaisten oikeus oikeudenmukaisessa Euroopassa

Määräaika

EU:n rikosoikeudellisen yhteistyön virasto (Eurojust)

A8-0320/2017

 ***I

LIBEAxel Voss

Määräaika

Jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten vastavuoroinen tunnustaminen

A8-0001/2018

 ***I

LIBENathalie Griesbeck

Määräaika

Muiden kuin henkilötietojen vapaa liikkuvuus Euroopan unionissa

A8-0201/2018

 ***I

IMCOAnna Maria Corazza Bildt

Rahanpesuriskit EU:n pankkialalla

Humanitaarinen hätätilanne Välimerellä: alue- ja paikallisviranomaisten tukeminen

Määräaika

Tullipetosten torjunta ja EU:n omien varojen suojelu

  Torstai 4. lokakuuta 2018

Keskustelut09:00 - 11:50

Julkisia hankintoja koskeva strategiapaketti

A8-0229/2018

IMCOCarlos Coelho

ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset12:00 - 14:00

Päätöslauselmaesitykset ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista käytävää keskustelua varten (työjärjestyksen 135 artikla)

Julkisia hankintoja koskeva strategiapaketti

A8-0229/2018

IMCOCarlos Coelho

Määräaika

EU:n rikosoikeudellisen yhteistyön virasto (Eurojust)

A8-0320/2017

 ***I

LIBEAxel Voss

Määräaika

Jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten vastavuoroinen tunnustaminen

A8-0001/2018

 ***I

LIBENathalie Griesbeck

Määräaika

Muiden kuin henkilötietojen vapaa liikkuvuus Euroopan unionissa

A8-0201/2018

 ***I

IMCOAnna Maria Corazza Bildt

Määräaika

EU:n osallistuminen monikansallisten yhtiöiden vastuuta ihmisoikeuksista koskevan sitovan YK:n välineen laatimiseen

Määräaika

Jemenin tilanne

Määräaika

Tullipetosten torjunta ja EU:n omien varojen suojelu

Keskustelut15:00 - 16:00

Määräaika

Eläinten hyvinvointi, mikrobilääkkeiden käyttö ja teollisen broilerituotannon ympäristövaikutukset

Päivitetty viimeksi: 3. lokakuuta 2018Oikeudellinen huomautus