Darbotvarkė
StrasbūrasPirmadienis, 2018 m. spalio 1 d. - Ketvirtadienis, 2018 m. spalio 4 d.228k

  Pirmadienis, 2018 m. spalio 1 d.

Diskusijos17:00 - 23:00

Sesijos atnaujinimas ir darbo tvarka

Galutinis terminas

Sveikatos technologijų vertinimas

A8-0289/2018

 ***I

ENVISoledad Cabezón Ruiz

Tarybos LGBTI asmenų gairių įgyvendinimas, atsižvelgiant į padėtį Čečėnijoje

O-000072/2018

KomisijaiGUE/NGL, S&D, ALDE, Verts/ALE

Galutinis terminas

Tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai: 17-asis TFAS „Draudimo sutartys“

Galutinis terminas

Išsklaidytosios operacijų knygos technologijos ir blokų grandinės: pasitikėjimo įtvirtinimas atsisakant tarpininkavimo

O-000092/2018

KomisijaiITRE

Galutinis terminas

ES kaimo, kalnų ir atokių vietovių darbotvarkė

Vienos minutės kalbos (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis)

  Antradienis, 2018 m. spalio 2 d.

Diskusijos09:00 - 11:20

Pasirengimas 2018 m. spalio 18–19 d. vyksiančiam Europos Vadovų Tarybos susitikimui

Iškilmingas posėdis11:30 - 12:00

Juodkalnijos Prezidento Milo Đukanovićiaus kalba

BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo12:00 - 14:00

Prašymas atšaukti Georgioso Kyrtsoso (Georgios Kyrtsos) imunitetą

A8-0291/2018

JURILaura Ferrara

Trečiosios šalys, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiosios šalys, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas

A8-0290/2018

 ***I

JURILidia Joanna Geringer de Oedenberg

ES ir Maroko mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimas: Maroko dalyvavimo Partnerystėje mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje Viduržemio jūros regione (PRIMA) sąlygos

A8-0281/2018

 ***

ITREAldo Patriciello

ES ir Kanados oro susisiekimo susitarimas

A8-0254/2018

 ***

TRANFrancisco Assis

Italijai priklausančios Italijos Kampionės savivaldybės ir Italijai priklausančios Lugano ežero dalies įtraukimas į Sąjungos muitų teritoriją

A8-0284/2018

 *

ECONRoberto Gualtieri

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: paraiška „EGF/2018/001 NL/Finansinių paslaugų veikla“

A8-0294/2018

BUDGIvana Maletić

Galutinis terminas

Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimas

A8-0192/2017

 ***I

CULTSabine Verheyen, Petra Kammerevert

Galutinis terminas

Taisomojo biudžeto Nr. 5 projektas: rezervo, susijusio su parama Turkijai pagal Pasirengimo narystei pagalbos priemonę, panaikinimas, Europos kaimynystės priemonės sustiprinimas ir humanitarinės pagalbos kitiems skubiems veiksmams padidinimas

A8-0292/2018

BUDGSiegfried Mureşan

Diskusijos15:00 - 23:00

Galutinis terminas

ES indėlis rengiant JT teisiškai privalomą žmogaus teisių priemonę tarptautinėms bendrovėms

O-000078/2018

TarybaiDEVE, INTA, AFET

O-000074/2018

Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikaiDEVE, INTA, AFET

O-000075/2018

KomisijaiDEVE, INTA, AFET

ES parama Jungtinių Tautų pagalbos ir darbų agentūrai Palestinos pabėgėliams Artimuosiuose Rytuose (UNRWA) po to, kai JAV atšaukė savo finansinę paramą UNRWA

Galutinis terminas

Padėtis Jemene

Galutinis terminas

Naujų keleivinių automobilių ir naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamų teršalų normos

A8-0287/2018

 ***I

ENVIMiriam Dalli

Galutinis terminas

Didėjantis neofašistinis smurtas Europoje

Balsavimo teisių praradimas ES

O-000069/2018

TarybaiPETI

O-000070/2018

KomisijaiPETI

  Trečiadienis, 2018 m. spalio 3 d.

Diskusijos09:00 - 10:00

Galutinis terminas

Teisės viršenybė Rumunijoje

Diskusijos10:00 - 12:30

Diskusijos su Estijos Ministru Pirmininku Jüri Ratasu Europos ateities tema

BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo12:30 - 14:30

Tam tikrų PVM sistemos taisyklių suderinimas ir supaprastinimas

A8-0280/2018

 *

ECONJeppe Kofod

PVM: atvirkštinio apmokestinimo mechanizmo taikymo laikotarpis ir greitojo reagavimo mechanizmo taikymo laikotarpis

A8-0283/2018

 *

ECONSirpa Pietikäinen

Administracinis bendradarbiavimas akcizų srityje, susijęs su elektroninio registro turiniu

A8-0285/2018

 *

ECONIvana Maletić

Galutinis terminas

Sveikatos technologijų vertinimas

A8-0289/2018

 ***I

ENVISoledad Cabezón Ruiz

Galutinis terminas

Naujų keleivinių automobilių ir naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamų teršalų normos

A8-0287/2018

 ***I

ENVIMiriam Dalli

Galutinis terminas

Pridėtinės vertės mokesčio tarifai

A8-0279/2018

 *

ECONTibor Szanyi

Galutinis terminas

Tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai: 17-asis TFAS „Draudimo sutartys“

Galutinis terminas

Išsklaidytosios operacijų knygos technologijos ir blokų grandinės: pasitikėjimo įtvirtinimas atsisakant tarpininkavimo

Galutinis terminas

ES kaimo, kalnų ir atokių vietovių darbotvarkė

Diskusijos15:00 - 23:00

Minimalios pajamos siekiant sąžiningos Europos: piliečių teisė

Galutinis terminas

ES bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūra (Eurojustas)

A8-0320/2017

 ***I

LIBEAxel Voss

Galutinis terminas

Nutarimų įšaldyti ir konfiskuoti turtą tarpusavio pripažinimas

A8-0001/2018

 ***I

LIBENathalie Griesbeck

Galutinis terminas

Laisvas ne asmens duomenų judėjimas Europos Sąjungoje

A8-0201/2018

 ***I

IMCOAnna Maria Corazza Bildt

Pinigų plovimo pavojus ES bankų sektoriuje

Ekstremalioji humanitarinė situacija Viduržemio jūroje: parama vietos ir regionų valdžios institucijoms

Galutinis terminas

Kova su sukčiavimu muitų srityje ir nuosavų ES išteklių apsauga

  Ketvirtadienis, 2018 m. spalio 4 d.

Diskusijos09:00 - 11:50

Viešųjų pirkimų strategijos dokumentų rinkinys

A8-0229/2018

IMCOCarlos Coelho

BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo12:00 - 14:00

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, susijusių su diskusijomis dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)

Viešųjų pirkimų strategijos dokumentų rinkinys

A8-0229/2018

IMCOCarlos Coelho

Galutinis terminas

ES bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūra (Eurojustas)

A8-0320/2017

 ***I

LIBEAxel Voss

Galutinis terminas

Nutarimų įšaldyti ir konfiskuoti turtą tarpusavio pripažinimas

A8-0001/2018

 ***I

LIBENathalie Griesbeck

Galutinis terminas

Laisvas ne asmens duomenų judėjimas Europos Sąjungoje

A8-0201/2018

 ***I

IMCOAnna Maria Corazza Bildt

Galutinis terminas

ES indėlis rengiant JT teisiškai privalomą žmogaus teisių priemonę tarptautinėms bendrovėms

Galutinis terminas

Padėtis Jemene

Galutinis terminas

Kova su sukčiavimu muitų srityje ir nuosavų ES išteklių apsauga

Diskusijos15:00 - 16:00

Galutinis terminas

Gyvūnų gerovė, antimikrobinių medžiagų naudojimas ir pramoninio broilerių auginimo poveikis aplinkai

O-000095/2018

Komisijai

Atnaujinta: 2018 m. spalio 3 d.Teisinis pranešimas