Agenda
StraatsburgMaandag 1 oktober 2018 - Donderdag 4 oktober 2018226k

  Maandag 1 oktober 2018

Debatten17:00 - 23:00

Hervatting van de zitting en regeling van de werkzaamheden

Deadline

Evaluatie van gezondheidstechnologie

A8-0289/2018

 ***I

ENVISoledad Cabezón Ruiz

Tenuitvoerlegging van de LGBTI-richtsnoeren van de Raad met betrekking tot de situatie in Tsjetsjenië

O-000072/2018

CommissieGUE/NGL, S&D, ALDE, Verts/ALE

Deadline

Internationale standaarden voor financiële verslaglegging: IFRS 17 Verzekeringscontracten

Deadline

"Distributed ledger"-technologieën en blockchains: vertrouwen opbouwen met desintermediatie

O-000092/2018

CommissieITRE

Deadline

EU-agenda voor landelijke, bergachtige en afgelegen gebieden

Spreektijd van één minuut (artikel 163 van het Reglement)

  Dinsdag 2 oktober 2018

Debatten09:00 - 11:20

Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad van 18-19 oktober 2018

Plechtige vergadering11:30 - 12:00

Toespraak van Milo Đukanović, President van Montenegro

STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen12:00 - 14:00

Verzoek om opheffing van de immuniteit van Georgios Kyrtsos

A8-0291/2018

JURILaura Ferrara

Derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld

A8-0290/2018

 ***I

JURILidia Joanna Geringer de Oedenberg

Overeenkomst EU-Marokko inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking: voorwaarden voor de deelname van Marokko aan het partnerschap voor onderzoek en innovatie in het Middellandse Zeegebied (het Prima-initiatief)

A8-0281/2018

 ***

ITREAldo Patriciello

Luchtvervoersovereenkomst EU-Canada

A8-0254/2018

 ***

TRANFrancisco Assis

Opname van de Italiaanse gemeente Campione d'Italia en de Italiaanse wateren van het meer van Lugano in het douanegebied van de Unie

A8-0284/2018

 *

ECONRoberto Gualtieri

Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering – EGF/2018/001 NL/Financiële dienstverlening

A8-0294/2018

BUDGIvana Maletić

Deadline

Het aanbieden van audiovisuele mediadiensten

A8-0192/2017

 ***I

CULTSabine Verheyen, Petra Kammerevert

Deadline

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2018: Annulering van de reserve in verband met de steun voor Turkije uit het instrument voor pretoetredingssteun en versterking van het Europees nabuurschapsinstrument en van de humanitaire hulp voor dringende andere maatregelen

A8-0292/2018

BUDGSiegfried Mureşan

Debatten15:00 - 23:00

Deadline

De bijdrage van de EU aan een bindend VN-instrument inzake transnationale bedrijven met betrekking tot de mensenrechten

O-000078/2018

RaadDEVE, INTA, AFET

O-000074/2018

vv/hvDEVE, INTA, AFET

O-000075/2018

CommissieDEVE, INTA, AFET

EU-steun aan UNRWA na de intrekking van de financiële steun van de VS aan UNRWA

Deadline

De situatie in Jemen

Deadline

Emissienormen voor nieuwe personenauto's en nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen

A8-0287/2018

 ***I

ENVIMiriam Dalli

Deadline

De opkomst van neofascistisch geweld in Europa

Ontnemen van het stemrecht in de EU

O-000070/2018

CommissiePETI

  Woensdag 3 oktober 2018

Debatten09:00 - 10:00

Deadline

De rechtsstaat in Roemenië

Debatten10:00 - 12:30

Debat met de minister-president van Estland, Jüri Ratas, over de toekomst van Europa

STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen12:30 - 14:30

Harmonisatie en vereenvoudiging van bepaalde regels in het btw-stelsel

A8-0280/2018

 *

ECONJeppe Kofod

Btw: toepassing van de verleggingsregeling en van het snellereactiemechanisme

A8-0283/2018

 *

ECONSirpa Pietikäinen

Administratieve samenwerking op het gebied van de accijnzen wat betreft de inhoud van het elektronische register

A8-0285/2018

 *

ECONIvana Maletić

Deadline

Evaluatie van gezondheidstechnologie

A8-0289/2018

 ***I

ENVISoledad Cabezón Ruiz

Deadline

Emissienormen voor nieuwe personenauto's en nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen

A8-0287/2018

 ***I

ENVIMiriam Dalli

Deadline

Btw-tarieven

A8-0279/2018

 *

ECONTibor Szanyi

Deadline

Internationale standaarden voor financiële verslaglegging: IFRS 17 Verzekeringscontracten

Deadline

"Distributed ledger"-technologieën en blockchains: vertrouwen opbouwen met desintermediatie

Deadline

EU-agenda voor landelijke, bergachtige en afgelegen gebieden

Debatten15:00 - 23:00

Een minimuminkomen voor een eerlijk Europa: een burgerrecht

Deadline

EU-Agentschap voor justitiële samenwerking in strafzaken (Eurojust)

A8-0320/2017

 ***I

LIBEAxel Voss

Deadline

Wederzijdse erkenning van bevelen tot bevriezing en confiscatie

A8-0001/2018

 ***I

LIBENathalie Griesbeck

Deadline

Vrij verkeer van niet-persoonsgebonden gegevens in de Europese Unie

A8-0201/2018

 ***I

IMCOAnna Maria Corazza Bildt

De risico's van witwassen van geld in de EU-bankensector

Humanitaire noodsituatie in het Middellandse Zeegebied: ondersteuning van lokale en regionale overheden

Deadline

Bestrijding van douanefraude en bescherming van de eigen middelen van de EU

  Donderdag 4 oktober 2018

Debatten09:00 - 11:50

Pakket strategie inzake overheidsopdrachten

A8-0229/2018

IMCOCarlos Coelho

STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen12:00 - 14:00

Ontwerpresoluties over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 135 van het Reglement)

Pakket strategie inzake overheidsopdrachten

A8-0229/2018

IMCOCarlos Coelho

Deadline

EU-Agentschap voor justitiële samenwerking in strafzaken (Eurojust)

A8-0320/2017

 ***I

LIBEAxel Voss

Deadline

Wederzijdse erkenning van bevelen tot bevriezing en confiscatie

A8-0001/2018

 ***I

LIBENathalie Griesbeck

Deadline

Vrij verkeer van niet-persoonsgebonden gegevens in de Europese Unie

A8-0201/2018

 ***I

IMCOAnna Maria Corazza Bildt

Deadline

De bijdrage van de EU aan een bindend VN-instrument inzake transnationale bedrijven met betrekking tot de mensenrechten

Deadline

De situatie in Jemen

Deadline

Bestrijding van douanefraude en bescherming van de eigen middelen van de EU

Debatten15:00 - 16:00

Deadline

Dierenwelzijn, het gebruik van antimicrobiële stoffen en de milieueffecten van de industriële vleeskippenhouderij

O-000095/2018

Commissie

Laatst bijgewerkt op: 3 oktober 2018Juridische mededeling