Porządek obrad
StrasburgPoniedziałek, 1 października 2018 r. - Czwartek, 4 października 2018 r.230k

  Poniedziałek, 1 października 2018 r.

Debaty17:00 - 23:00

Wznowienie sesji i porządek prac

Termin

Ocena technologii medycznych

A8-0289/2018

 ***I

ENVISoledad Cabezón Ruiz

Wdrożenie wytycznych Rady dotyczących osób LGBTI w związku z sytuacją w Czeczenii

O-000072/2018

KomisjaGUE/NGL, S&D, ALDE, Verts/ALE

Termin

Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej: MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe

Termin

Technologie rozproszonego rejestru i łańcuchy bloków: budowanie zaufania do przepływów funduszy z pominięciem pośrednictwa bankowego

O-000092/2018

KomisjaITRE

Termin

Plan działania UE na rzecz obszarów wiejskich, górskich i oddalonych

Wystąpienia jednominutowe (art. 163 Regulaminu PE)

  Wtorek, 2 października 2018 r.

Debaty09:00 - 11:20

Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 18–19 października

Uroczyste posiedzenie11:30 - 12:00

Przemówienie prezydenta Czarnogóry Mila Đukanovića

GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania12:00 - 14:00

Wniosek o uchylenie immunitetu Georgiosa Kyrtsosa

A8-0291/2018

JURILaura Ferrara

Wykaz państw trzecich, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz tych, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu

A8-0290/2018

 ***I

JURILidia Joanna Geringer de Oedenberg

Umowa o współpracy naukowo-technicznej określająca warunki uczestnictwa Królestwa Marokańskiego w partnerstwie w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego (PRIMA)

A8-0281/2018

 ***

ITREAldo Patriciello

Umowa o transporcie lotniczym między UE a Kanadą

A8-0254/2018

 ***

TRANFrancisco Assis

Włączenie włoskiej gminy Campione d’Italia oraz włoskich wód jeziora Lugano do obszaru celnego Unii

A8-0284/2018

 *

ECONRoberto Gualtieri

Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji – EGF/2018/001 NL/Financial service activities – Niderlandy

A8-0294/2018

BUDGIvana Maletić

Termin

Świadczenie audiowizualnych usług medialnych

A8-0192/2017

 ***I

CULTSabine Verheyen, Petra Kammerevert

Termin

Projekt budżetu korygującego nr 5 /2018 r.: Anulowanie rezerwy dotyczącej wsparcia dla Turcji z Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej i zwiększenie środków w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i w ramach pomocy humanitarnej na inne pilne działania

A8-0292/2018

BUDGSiegfried Mureşan

Debaty15:00 - 23:00

Termin

Wkład UE do wiążącego instrumentu ONZ dotyczącego spółek międzynarodowych w odniesieniu do przestrzegania praw człowieka

O-000078/2018

RadaDEVE, INTA, AFET

O-000074/2018

Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej / wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwaDEVE, INTA, AFET

O-000075/2018

KomisjaDEVE, INTA, AFET

Wsparcie unijne dla UNRWA po wycofaniu wsparcia finansowego dla UNRWA przez USA

Termin

Sytuacja w Jemenie

Termin

Normy emisji dla nowych samochodów osobowych i nowych lekkich samochodów użytkowych

A8-0287/2018

 ***I

ENVIMiriam Dalli

Termin

Fala przemocy neofaszystowskiej w Europie

Pozbawienie prawa do głosowania w UE

O-000070/2018

KomisjaPETI

  Środa, 3 października 2018 r.

Debaty09:00 - 10:00

Termin

Praworządność w Rumunii

Debaty10:00 - 12:30

Debata z premierem Estonii Jürim Ratasem na temat przyszłości Europy

GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania12:30 - 14:30

Harmonizacja i uproszczenie niektórych przepisów w systemie podatku od wartości dodanej

A8-0280/2018

 *

ECONJeppe Kofod

Wspólny system podatku od wartości dodanej w odniesieniu do okresu stosowania fakultatywnego mechanizmu odwrotnego obciążenia oraz mechanizmu szybkiego reagowania

A8-0283/2018

 *

ECONSirpa Pietikäinen

Współpraca administracyjna w dziedzinie podatków akcyzowych w odniesieniu do zawartości rejestru elektronicznego

A8-0285/2018

 *

ECONIvana Maletić

Termin

Ocena technologii medycznych

A8-0289/2018

 ***I

ENVISoledad Cabezón Ruiz

Termin

Normy emisji dla nowych samochodów osobowych i nowych lekkich samochodów użytkowych

A8-0287/2018

 ***I

ENVIMiriam Dalli

Termin

Stawki podatku od wartości dodanej

A8-0279/2018

 *

ECONTibor Szanyi

Termin

Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej: MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe

Termin

Technologie rozproszonego rejestru i łańcuchy bloków: budowanie zaufania do przepływów funduszy z pominięciem pośrednictwa bankowego

Termin

Plan działania UE na rzecz obszarów wiejskich, górskich i oddalonych

Debaty15:00 - 23:00

Dochód minimalny w sprawiedliwej Europie: prawo obywateli

Termin

Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust)

A8-0320/2017

 ***I

LIBEAxel Voss

Termin

Wzajemne uznawanie nakazów zabezpieczenia i nakazów konfiskaty

A8-0001/2018

 ***I

LIBENathalie Griesbeck

Termin

Swobodny przepływ danych nieosobowych w Unii Europejskiej

A8-0201/2018

 ***I

IMCOAnna Maria Corazza Bildt

Ryzyko prania pieniędzy w sektorze bankowym UE

Nadzwyczajna sytuacja humanitarna w regionie Morza Śródziemnego: wspieranie władz lokalnych i regionalnych

Termin

Zwalczanie oszustw celnych i ochrona zasobów własnych UE

  Czwartek, 4 października 2018 r.

Debaty09:00 - 11:50

Pakiet dotyczący strategii udzielania zamówień publicznych

A8-0229/2018

IMCOCarlos Coelho

GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania12:00 - 14:00

Projekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 135 Regulaminu PE)

Pakiet dotyczący strategii udzielania zamówień publicznych

A8-0229/2018

IMCOCarlos Coelho

Termin

Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust)

A8-0320/2017

 ***I

LIBEAxel Voss

Termin

Wzajemne uznawanie nakazów zabezpieczenia i nakazów konfiskaty

A8-0001/2018

 ***I

LIBENathalie Griesbeck

Termin

Swobodny przepływ danych nieosobowych w Unii Europejskiej

A8-0201/2018

 ***I

IMCOAnna Maria Corazza Bildt

Termin

Wkład UE do wiążącego instrumentu ONZ dotyczącego spółek międzynarodowych w odniesieniu do przestrzegania praw człowieka

Termin

Sytuacja w Jemenie

Termin

Zwalczanie oszustw celnych i ochrona zasobów własnych UE

Debaty15:00 - 16:00

Termin

Dobrostan zwierząt, stosowanie środków przeciwdrobnoustrojowych i wpływ przemysłowego chowu brojlerów na środowisko

Ostatnia aktualizacja: 3 października 2018Informacja prawna