Ordinea de zi
StrasbourgLuni, 1 octombrie 2018 - Joi, 4 octombrie 2018229k

  Luni, 1 octombrie 2018

Dezbateri17:00 - 23:00

Reluarea sesiunii şi ordinea lucrărilor

Termen

Evaluarea tehnologiilor medicale

A8-0289/2018

 ***I

ENVISoledad Cabezón Ruiz

Punerea în aplicare a Orientărilor Consiliului privind persoanele LGBTI, în legătură cu situația din Cecenia

O-000072/2018

ComisiaGUE/NGL, S&D, ALDE, Verts/ALE

Termen

Standardele internaționale de raportare financiară: IFRS 17 - Contracte de asigurare

Termen

Tehnologiile registrelor distribuite și tehnologiile blockchain: consolidarea încrederii prin eliminarea intermedierii

O-000092/2018

ComisiaITRE

Termen

Agenda UE pentru zonele rurale, montane și îndepărtate

Intervenţii cu durata de un minut (articolul 163 din Regulamentul de procedură)

  Marţi, 2 octombrie 2018

Dezbateri09:00 - 11:20

Pregătirea reuniunii Consiliului European din 18-19 octombrie 2018

Şedinţă solemnă11:30 - 12:00

Discursul susținut de Milo Đukanović, președintele Muntenegrului

VOT urmat de explicarea voturilor12:00 - 14:00

Cerere de ridicare a imunității lui Georgios Kyrtsos

A8-0291/2018

JURILaura Ferrara

Stabilirea listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație

A8-0290/2018

 ***I

JURILidia Joanna Geringer de Oedenberg

Decizia Consiliului privind încheierea Acordului de cooperare științifică și tehnologică dintre Uniunea Europeană și Regatul Maroc de stabilire a termenelor și condițiilor privind participarea Marocului la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA)

A8-0281/2018

 ***

ITREAldo Patriciello

Acordul privind transportul aerian dintre UE şi Canada

A8-0254/2018

 ***

TRANFrancisco Assis

Includerea comunei italiene Campione d’Italia și a apelor italiene ale lacului Lugano în teritoriul vamal al Uniunii

A8-0284/2018

 *

ECONRoberto Gualtieri

Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare — EGF/2018/001 NL/Activități de servicii financiare

A8-0294/2018

BUDGIvana Maletić

Termen

Furnizarea de servicii mass-media audiovizuale

A8-0192/2017

 ***I

CULTSabine Verheyen, Petra Kammerevert

Termen

Proiectul de buget rectificativ nr. 5 la bugetul general pentru 2018 - Anularea rezervei legate de sprijinirea Turciei din Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA II), consolidarea Instrumentului european de vecinătate (IEV) și a ajutorului umanitar pentru alte acțiuni urgente

A8-0292/2018

BUDGSiegfried Mureşan

Dezbateri15:00 - 23:00

Termen

Contribuția UE la un instrument obligatoriu al ONU privind corporațiile transnaționale în ceea ce privește drepturile omului

O-000078/2018

ConsiliulDEVE, INTA, AFET

O-000074/2018

ÎR/VPDEVE, INTA, AFET

O-000075/2018

ComisiaDEVE, INTA, AFET

Sprijinul UE acordat UNRWA ca urmare a retragerii sprijinului financiar al SUA pentru UNRWA

Termen

Situația din Yemen

Termen

Standardele de performanță privind emisiile pentru autoturismele noi și pentru vehiculele comerciale ușoare noi

A8-0287/2018

 ***I

ENVIMiriam Dalli

Termen

Ascensiunea violenței cu caracter neofascist în Europa

Privarea de drepturi de vot în UE

O-000069/2018

ConsiliulPETI

O-000070/2018

ComisiaPETI

  Miercuri, 3 octombrie 2018

Dezbateri09:00 - 10:00

Termen

Statul de drept în România

Dezbateri10:00 - 12:30

Dezbatere cu prim-ministrul Estoniei, Jüri Ratas, despre viitorul Europei

VOT urmat de explicarea voturilor12:30 - 14:30

Armonizarea și simplificarea anumitor norme din sistemul taxei pe valoarea adăugată

A8-0280/2018

 *

ECONJeppe Kofod

TVA: perioada de aplicare a mecanismului de taxare inversă și a mecanismului de reacție rapidă

A8-0283/2018

 *

ECONSirpa Pietikäinen

Cooperarea administrativă în domeniul accizelor în ceea ce privește conținutul registrului electronic

A8-0285/2018

 *

ECONIvana Maletić

Termen

Evaluarea tehnologiilor medicale

A8-0289/2018

 ***I

ENVISoledad Cabezón Ruiz

Termen

Standardele de performanță privind emisiile pentru autoturismele noi și pentru vehiculele comerciale ușoare noi

A8-0287/2018

 ***I

ENVIMiriam Dalli

Termen

Cotele taxei pe valoarea adăugată

A8-0279/2018

 *

ECONTibor Szanyi

Termen

Standardele internaționale de raportare financiară: IFRS 17 - Contracte de asigurare

Termen

Tehnologiile registrelor distribuite și tehnologiile blockchain: consolidarea încrederii prin eliminarea intermedierii

Termen

Agenda UE pentru zonele rurale, montane și îndepărtate

Dezbateri15:00 - 23:00

Un venit minim pentru o Europă echitabilă: un drept pentru cetățeni

Termen

Agenția UE pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust)

A8-0320/2017

 ***I

LIBEAxel Voss

Termen

Recunoașterea reciprocă a ordinelor de înghețare și de confiscare

A8-0001/2018

 ***I

LIBENathalie Griesbeck

Termen

Fluxul liber al datelor fără caracter personal în Uniunea Europeană

A8-0201/2018

 ***I

IMCOAnna Maria Corazza Bildt

Riscurile de spălare a banilor în sectorul bancar al UE

Situații umanitare de urgență în Marea Mediterană: sprijinirea autorităților locale și regionale

Termen

Combaterea fraudei vamale și protejarea resurselor proprii ale UE

  Joi, 4 octombrie 2018

Dezbateri09:00 - 11:50

Pachetul privind strategia de achiziții publice

A8-0229/2018

IMCOCarlos Coelho

VOT urmat de explicarea voturilor12:00 - 14:00

Propuneri de rezoluţie referitoare la dezbaterile privind cazurile de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (articolul 135 din Regulamentul de procedură)

Pachetul privind strategia de achiziții publice

A8-0229/2018

IMCOCarlos Coelho

Termen

Agenția UE pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust)

A8-0320/2017

 ***I

LIBEAxel Voss

Termen

Recunoașterea reciprocă a ordinelor de înghețare și de confiscare

A8-0001/2018

 ***I

LIBENathalie Griesbeck

Termen

Fluxul liber al datelor fără caracter personal în Uniunea Europeană

A8-0201/2018

 ***I

IMCOAnna Maria Corazza Bildt

Termen

Contribuția UE la un instrument obligatoriu al ONU privind corporațiile transnaționale în ceea ce privește drepturile omului

Termen

Situația din Yemen

Termen

Combaterea fraudei vamale și protejarea resurselor proprii ale UE

Dezbateri15:00 - 16:00

Termen

Bunăstarea animalelor, utilizarea antimicrobienelor și impactul creșterii industriale a puilor de carne asupra mediului

Ultima actualizare: 3 octombrie 2018Notă juridică