Program
ŠtrasburgPondelok, 1. októbra 2018 - Štvrtok, 4. októbra 2018230k

  Pondelok, 1. októbra 2018

Rozpravy17:00 - 23:00

Pokračovanie schôdze a program práce

Termín

Hodnotenie zdravotníckych technológií

A8-0289/2018

 ***I

ENVISoledad Cabezón Ruiz

Vykonávanie usmernení Rady v oblasti LGBTI v súvislosti so situáciou v Čečensku

O-000072/2018

KomisiaGUE/NGL, S&D, ALDE, Verts/ALE

Termín

Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva: IFRS 17 Poistné zmluvy

Termín

Technológie distribuovaných záznamov o transakciách a blockchain: budovanie dôvery prostredníctvom ústupu od sprostredkovania

O-000092/2018

KomisiaITRE

Termín

Agenda EÚ pre vidiecke, horské a vzdialené regióny

Jednominútové vystúpenia (článok 163 rokovacieho poriadku)

  Utorok, 2. októbra 2018

Rozpravy09:00 - 11:20

Príprava zasadnutia Európskej rady, ktoré sa uskutoční 18. – 19. októbra 2018

Slávnostná schôdza11:30 - 12:00

Príhovor prezidenta Čiernej Hory Mila Đukanovića

HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania12:00 - 14:00

Žiadosť o zbavenie imunity Georgiosa Kyrtsosa

A8-0291/2018

JURILaura Ferrara

Tretie krajiny, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a krajiny, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti

A8-0290/2018

 ***I

JURILidia Joanna Geringer de Oedenberg

Dohoda o vedeckej a technickej spolupráci medzi EÚ a Marokom: podmienky účasti Maroka na Partnerstve pre výskum a inováciu v oblasti Stredozemia (PRIMA)

A8-0281/2018

 ***

ITREAldo Patriciello

Dohoda o leteckej doprave medzi EÚ a Kanadou

A8-0254/2018

 ***

TRANFrancisco Assis

Začlenenie talianskej obce Campione d’Italia a talianskych vôd jazera Lugano do colného územia Únie

A8-0284/2018

 *

ECONRoberto Gualtieri

Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: uplatňovanie EGF/2018/001 NL/Finančné služby

A8-0294/2018

BUDGIvana Maletić

Termín

Poskytovanie audiovizuálnych mediálnych služieb

A8-0192/2017

 ***I

CULTSabine Verheyen, Petra Kammerevert

Termín

Návrh opravného rozpočtu č. 5/2018: Zrušenie rezervy súvisiacej s podporou pre Turecko z nástroja predvstupovej pomoci a posilnenie nástroja európskeho susedstva a humanitárnej pomoci pre iné naliehavé akcie

A8-0292/2018

BUDGSiegfried Mureşan

Rozpravy15:00 - 23:00

Termín

Príspevok EÚ k záväznému nástroju OSN pre nadnárodné korporácie so zreteľom na ľudské práva

O-000078/2018

RadaDEVE, INTA, AFET

O-000074/2018

podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politikuDEVE, INTA, AFET

O-000075/2018

KomisiaDEVE, INTA, AFET

Podpora EÚ pre UNRWA po stiahnutí finančnej podpory pre UNRWA zo strany USA

Termín

Situácia v Jemene

Termín

Emisné normy pre nové osobné automobily a nové ľahké úžitkové vozidlá

A8-0287/2018

 ***I

ENVIMiriam Dalli

Termín

Rozmach neofašistického násilia v Európe

Zbavovanie občanov EÚ práva voliť

O-000070/2018

KomisiaPETI

  Streda, 3. októbra 2018

Rozpravy09:00 - 10:00

Termín

Právny štát v Rumunsku

Rozpravy10:00 - 12:30

Diskusia s estónskym premiérom Jürim Ratasom o budúcnosti Európy

HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania12:30 - 14:30

Harmonizácia a zjednodušenie určitých pravidiel v systéme DPH

A8-0280/2018

 *

ECONJeppe Kofod

DPH: obdobie uplatňovania mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti a mechanizmu rýchlej reakcie

A8-0283/2018

 *

ECONSirpa Pietikäinen

Administratívna spolupráca v oblasti spotrebných daní, pokiaľ ide o obsah elektronického registra

A8-0285/2018

 *

ECONIvana Maletić

Termín

Hodnotenie zdravotníckych technológií

A8-0289/2018

 ***I

ENVISoledad Cabezón Ruiz

Termín

Emisné normy pre nové osobné automobily a nové ľahké úžitkové vozidlá

A8-0287/2018

 ***I

ENVIMiriam Dalli

Termín

Sadzby dane z pridanej hodnoty

A8-0279/2018

 *

ECONTibor Szanyi

Termín

Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva: IFRS 17 Poistné zmluvy

Termín

Technológie distribuovaných záznamov o transakciách a blockchain: budovanie dôvery prostredníctvom ústupu od sprostredkovania

Termín

Agenda EÚ pre vidiecke, horské a vzdialené regióny

Rozpravy15:00 - 23:00

Minimálny príjem pre spravodlivú Európu: právo pre občanov

Termín

Agentúra EÚ pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust)

A8-0320/2017

 ***I

LIBEAxel Voss

Termín

Vzájomné uznávanie príkazov na zaistenie a konfiškáciu

A8-0001/2018

 ***I

LIBENathalie Griesbeck

Termín

Voľný pohyb iných ako osobných údajov v Európskej únii

A8-0201/2018

 ***I

IMCOAnna Maria Corazza Bildt

Riziká prania špinavých peňazí v bankovom sektore EÚ

Núdzová humanitárna situácia v Stredozemí: podpora miestnych a regionálnych orgánov

Termín

Boj proti colným podvodom a ochrana vlastných zdrojov EÚ

  Štvrtok, 4. októbra 2018

Rozpravy09:00 - 11:50

Balík opatrení v oblasti stratégie verejného obstarávania

A8-0229/2018

IMCOCarlos Coelho

HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania12:00 - 14:00

Návrhy uznesení týkajúce sa rozpráv o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (článok 135 rokovacieho poriadku)

Balík opatrení v oblasti stratégie verejného obstarávania

A8-0229/2018

IMCOCarlos Coelho

Termín

Agentúra EÚ pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust)

A8-0320/2017

 ***I

LIBEAxel Voss

Termín

Vzájomné uznávanie príkazov na zaistenie a konfiškáciu

A8-0001/2018

 ***I

LIBENathalie Griesbeck

Termín

Voľný pohyb iných ako osobných údajov v Európskej únii

A8-0201/2018

 ***I

IMCOAnna Maria Corazza Bildt

Termín

Príspevok EÚ k záväznému nástroju OSN pre nadnárodné korporácie so zreteľom na ľudské práva

Termín

Situácia v Jemene

Termín

Boj proti colným podvodom a ochrana vlastných zdrojov EÚ

Rozpravy15:00 - 16:00

Termín

Dobré životné podmienky zvierat, používanie antimikrobiálnych látok a environmentálny vplyv chovu brojlerov

Posledná úprava: 3. októbra 2018Právne oznámenie