Dnevni red
StrasbourgPonedeljek, 1. oktober 2018 - Četrtek, 4. oktober 2018225k

  Ponedeljek, 1. oktober 2018

Razprave17:00 - 23:00

Nadaljevanje zasedanja in razpored dela

Rok

Vrednotenje zdravstvenih tehnologij

A8-0289/2018

 ***I

ENVISoledad Cabezón Ruiz

Izvajanje smernic Sveta za osebe LGBTI v okviru razmer v Čečeniji

O-000072/2018

KomisijaGUE/NGL, S&D, ALDE, Verts/ALE

Rok

Mednarodni standardi računovodskega poročanja: MSRP 17 Zavarovalne pogodbe

Rok

Tehnologije distribuirane knjige transakcij in blokovne verige: vzpostavljanje zaupanja z opuščanjem posrednikov

O-000092/2018

KomisijaITRE

Rok

Agenda EU za podeželska, gorska in oddaljena območja

Enominutni govori (člen 163 Poslovnika)

  Torek, 2. oktober 2018

Razprave09:00 - 11:20

Priprave seje Evropskega sveta 18. in 19. oktobra 2018

Slavnostna seja11:30 - 12:00

Nagovor črnogorskega predsednika Mila Đukanovića

GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja12:00 - 14:00

Zahteva za odvzem imunitete Georgiosu Kircosu (Georgios Kyrtsos)

A8-0291/2018

JURILaura Ferrara

Seznam tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve

A8-0290/2018

 ***I

JURILidia Joanna Geringer de Oedenberg

Sporazum o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med EU in Marokom: pogoji za sodelovanje Maroka v partnerstvu na področju raziskav in inovacij v Sredozemlju (PRIMA)

A8-0281/2018

 ***

ITREAldo Patriciello

Sporazum o zračnem prometu med EU in Kanado

A8-0254/2018

 ***

TRANFrancisco Assis

Vključitev italijanske občine Campione d’Italia in italijanskih voda Luganskega jezera v carinsko območje Unije

A8-0284/2018

 *

ECONRoberto Gualtieri

Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2018/001 NL/Financial service activities

A8-0294/2018

BUDGIvana Maletić

Rok

Opravljanje avdiovizualnih medijskih storitev

A8-0192/2017

 ***I

CULTSabine Verheyen, Petra Kammerevert

Rok

Predlog spremembe proračuna št. 5/2018: Preklic rezerve v zvezi s podporo za Turčijo iz instrumenta za predpristopno pomoč, okrepitev evropskega instrumenta sosedstva in humanitarne pomoči za druge nujne ukrepe

A8-0292/2018

BUDGSiegfried Mureşan

Razprave15:00 - 23:00

Rok

Prispevek EU k zavezujočemu instrumentu OZN o nadnacionalnih družbah v zvezi s človekovimi pravicami

O-000078/2018

SvetDEVE, INTA, AFET

O-000074/2018

Podpredsednica Komisije/visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politikoDEVE, INTA, AFET

O-000075/2018

KomisijaDEVE, INTA, AFET

Podpora EU Agenciji OZN za pomoč in zaposlovanje palestinskih beguncev na Bližnjem vzhodu (UNRWA) po umiku finančne podpore ZDA tej agenciji

Rok

Razmere v Jemnu

Rok

Standardi emisijskih vrednosti za nove osebne avtomobile in nova lahka gospodarska vozila

A8-0287/2018

 ***I

ENVIMiriam Dalli

Rok

Porast neofašističnega nasilja v Evropi

Odvzem volilne pravice v EU

O-000070/2018

KomisijaPETI

  Sreda, 3. oktober 2018

Razprave09:00 - 10:00

Rok

Pravna država v Romuniji

Razprave10:00 - 12:30

Razprava s predsednikom estonske vlade Jürijem Ratasom o prihodnosti Evrope

GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja12:30 - 14:30

Harmonizacija in poenostavitev nekaterih pravil v okviru sistema DDV

A8-0280/2018

 *

ECONJeppe Kofod

DDV: obdobje uporabe mehanizma obrnjene davčne obveznosti ter mehanizma za hiter odziv

A8-0283/2018

 *

ECONSirpa Pietikäinen

Upravno sodelovanje na področju trošarin glede vsebine elektronske evidence

A8-0285/2018

 *

ECONIvana Maletić

Rok

Vrednotenje zdravstvenih tehnologij

A8-0289/2018

 ***I

ENVISoledad Cabezón Ruiz

Rok

Standardi emisijskih vrednosti za nove osebne avtomobile in nova lahka gospodarska vozila

A8-0287/2018

 ***I

ENVIMiriam Dalli

Rok

Stopnje davka na dodano vrednost

A8-0279/2018

 *

ECONTibor Szanyi

Rok

Mednarodni standardi računovodskega poročanja: MSRP 17 Zavarovalne pogodbe

Rok

Tehnologije distribuirane knjige transakcij in blokovne verige: vzpostavljanje zaupanja z opuščanjem posrednikov

Rok

Agenda EU za podeželska, gorska in oddaljena območja

Razprave15:00 - 23:00

Minimalni dohodek za pravično Evropo: državljanska pravica

Rok

Agencija EU za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (Eurojust)

A8-0320/2017

 ***I

LIBEAxel Voss

Rok

Vzajemno priznavanje odredb o zamrznitvi in zaplembi

A8-0001/2018

 ***I

LIBENathalie Griesbeck

Rok

Prosti pretok neosebnih podatkov v Evropski uniji

A8-0201/2018

 ***I

IMCOAnna Maria Corazza Bildt

Tveganja pranja denarja v bančnem sektorju EU

Humanitarna kriza v Sredozemlju: podpora lokalnim in regionalnim organom

Rok

Boj proti carinskim goljufijam in zaščita lastnih sredstev EU

  Četrtek, 4. oktober 2018

Razprave09:00 - 11:50

Sveženj strategije za javno naročanje

A8-0229/2018

IMCOCarlos Coelho

GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja12:00 - 14:00

Predlogi resolucij v zvezi z razpravami o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (člen 135 Poslovnika)

Sveženj strategije za javno naročanje

A8-0229/2018

IMCOCarlos Coelho

Rok

Agencija EU za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (Eurojust)

A8-0320/2017

 ***I

LIBEAxel Voss

Rok

Vzajemno priznavanje odredb o zamrznitvi in zaplembi

A8-0001/2018

 ***I

LIBENathalie Griesbeck

Rok

Prosti pretok neosebnih podatkov v Evropski uniji

A8-0201/2018

 ***I

IMCOAnna Maria Corazza Bildt

Rok

Prispevek EU k zavezujočemu instrumentu OZN o nadnacionalnih družbah v zvezi s človekovimi pravicami

Rok

Razmere v Jemnu

Rok

Boj proti carinskim goljufijam in zaščita lastnih sredstev EU

Razprave15:00 - 16:00

Rok

Dobrobit živali, uporaba protimikrobnih zdravil in okoljski vpliv industrijske reje brojlerjev

Zadnja posodobitev: 3. oktober 2018Pravno obvestilo