Föredragningslista
StrasbourgMåndagen den 1 oktober 2018 - Torsdagen den 4 oktober 2018224k

  Måndagen den 1 oktober 2018

Debatt17:00 - 23:00

Återupptagande av sessionen samt arbetsplan

Tidsfrist

Utvärdering av medicinsk teknik

A8-0289/2018

 ***I

ENVISoledad Cabezón Ruiz

Genomförande av rådets hbti-riktlinjer mot bakgrund av situationen i Tjetjenien

O-000072/2018

KommissionenGUE/NGL, S&D, ALDE, Verts/ALE

Tidsfrist

Internationella redovisningsstandarder: Försäkringsavtal inom IFRS 17

Tidsfrist

Distribuerad databasteknik och blockkedjor: skapa förtroende genom disintermediering

O-000092/2018

KommissionenITRE

Tidsfrist

EU-agenda för landsbygdsområden, bergsområden och avlägsna områden

Anföranden på en minut (artikel 163 i arbetsordningen)

  Tisdagen den 2 oktober 2018

Debatt09:00 - 11:20

Förberedelse av Europeiska rådets möte den 18–19 oktober

Högtidligt möte11:30 - 12:00

Tal av Montenegros president Milo Đukanović

OMRÖSTNING följd av röstförklaringar12:00 - 14:00

Begäran om upphävande av Georgios Kyrtsos immunitet

A8-0291/2018

JURILaura Ferrara

Tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav

A8-0290/2018

 ***I

JURILidia Joanna Geringer de Oedenberg

Avtal mellan EU och Marocko om vetenskapligt och tekniskt samarbete: villkor för Marockos deltagande i partnerskapet för forskning och innovation i Medelhavsområdet (Prima)

A8-0281/2018

 ***

ITREAldo Patriciello

Luftfartsavtal EU/Kanada

A8-0254/2018

 ***

TRANFrancisco Assis

Inkludering av den italienska kommunen Campione d’Italia och den italienska delen av Luganosjön i unionens tullområde

A8-0284/2018

 *

ECONRoberto Gualtieri

Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2018/001 NL/Finansiella tjänster

A8-0294/2018

BUDGIvana Maletić

Tidsfrist

Tillhandahållande av audiovisuella medietjänster

A8-0192/2017

 ***I

CULTSabine Verheyen, Petra Kammerevert

Tidsfrist

Förslag till ändringsbudget nr 5/2018: Återdragande av reserven för stöd till Turkiet från instrumentet för stöd inför anslutningen och ökning av anslagen till det europeiska grannskapsinstrumentet och anslagen till humanitärt bistånd för ytterligare brådskande åtgärder

A8-0292/2018

BUDGSiegfried Mureşan

Debatt15:00 - 23:00

Tidsfrist

EU:s bidrag till ett bindande FN-instrument för transnationella bolag med avseende på mänskliga rättigheter

O-000078/2018

RådetDEVE, INTA, AFET

O-000074/2018

vice ordföranden för kommissionen/den höga representanten för utrikes frågor och säkerhetspolitikDEVE, INTA, AFET

O-000075/2018

KommissionenDEVE, INTA, AFET

EU-stöd till UNRWA efter att USA dragit in sitt finansiella stöd till UNRWA

Tidsfrist

Situationen i Jemen

Tidsfrist

Utsläppsnormer för nya personbilar och för nya lätta nyttofordon

A8-0287/2018

 ***I

ENVIMiriam Dalli

Tidsfrist

Det ökande nyfascistiska våldet i Europa

Förlorad rösträtt i EU

O-000069/2018

RådetPETI

O-000070/2018

KommissionenPETI

  Onsdagen den 3 oktober 2018

Debatt09:00 - 10:00

Tidsfrist

Rättsstatsprincipen i Rumänien

Debatt10:00 - 12:30

Diskussion med Estlands premiärminister Jüri Ratas om EU:s framtid

OMRÖSTNING följd av röstförklaringar12:30 - 14:30

Harmonisering och förenkling av vissa regler i mervärdesskattesystemet

A8-0280/2018

 *

ECONJeppe Kofod

Mervärdesskatt: period för tillämpning av förfarandet för omvänd betalningsskyldighet och mekanismen för snabba insatser

A8-0283/2018

 *

ECONSirpa Pietikäinen

Administrativt samarbete i fråga om punktskatter vad gäller innehållet i elektroniska register

A8-0285/2018

 *

ECONIvana Maletić

Tidsfrist

Utvärdering av medicinsk teknik

A8-0289/2018

 ***I

ENVISoledad Cabezón Ruiz

Tidsfrist

Utsläppsnormer för nya personbilar och för nya lätta nyttofordon

A8-0287/2018

 ***I

ENVIMiriam Dalli

Tidsfrist

Mervärdesskattesatser

A8-0279/2018

 *

ECONTibor Szanyi

Tidsfrist

Internationella redovisningsstandarder: Försäkringsavtal inom IFRS 17

Tidsfrist

Distribuerad databasteknik och blockkedjor: skapa förtroende genom disintermediering

Tidsfrist

EU-agenda för landsbygdsområden, bergsområden och avlägsna områden

Debatt15:00 - 23:00

Minimiinkomst för ett rättvist Europa: en rättighet för medborgarna

Tidsfrist

EU:s byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust)

A8-0320/2017

 ***I

LIBEAxel Voss

Tidsfrist

Ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och förverkande

A8-0001/2018

 ***I

LIBENathalie Griesbeck

Tidsfrist

Fritt flöde av icke-personuppgifter i Europeiska unionen

A8-0201/2018

 ***I

IMCOAnna Maria Corazza Bildt

Risker för penningtvätt i banksektorn i EU

Humanitär nödsituation i Medelhavet: stöd till lokala och regionala myndigheter

Tidsfrist

Att bekämpa tullbedrägerier och skydda EU:s egna medel

  Torsdagen den 4 oktober 2018

Debatt09:00 - 11:50

Paketet om strategin för offentlig upphandling

A8-0229/2018

IMCOCarlos Coelho

OMRÖSTNING följd av röstförklaringar12:00 - 14:00

Resolutionsförslag knutna till debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 135 i arbetsordningen)

Paketet om strategin för offentlig upphandling

A8-0229/2018

IMCOCarlos Coelho

Tidsfrist

EU:s byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust)

A8-0320/2017

 ***I

LIBEAxel Voss

Tidsfrist

Ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och förverkande

A8-0001/2018

 ***I

LIBENathalie Griesbeck

Tidsfrist

Fritt flöde av icke-personuppgifter i Europeiska unionen

A8-0201/2018

 ***I

IMCOAnna Maria Corazza Bildt

Tidsfrist

EU:s bidrag till ett bindande FN-instrument för transnationella bolag med avseende på mänskliga rättigheter

Tidsfrist

Situationen i Jemen

Tidsfrist

Att bekämpa tullbedrägerier och skydda EU:s egna medel

Debatt15:00 - 16:00

Tidsfrist

Djurs välbefinnande, användning av antimikrobiella medel och miljöpåverkan av industriell slaktkycklinguppfödning

O-000095/2018

Kommissionen

Senaste uppdatering: 3 oktober 2018Rättsligt meddelande