Dnevni red
StrasbourgPonedjeljak, 22. listopada 2018. - Četvrtak, 25. listopada 2018.246k

  Ponedjeljak, 22. listopada 2018.

Rasprave17:00 - 23:00

Nastavak zasjedanja i plan rada

Rok

Opći proračun Europske unije za 2019. – svi dijelovi

A8-0313/2018

BUDGDaniele Viotti, Paul Rübig

Rok

Kvaliteta vode namijenjene za ljudsku potrošnju

A8-0288/2018

 ***I

ENVIMichel Dantin

Rok

Smanjenje utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš

A8-0317/2018

 ***I

ENVIFrédérique Ries

Jednominutni govori (članak 163. Poslovnika)

  Utorak, 23. listopada 2018.

Rasprave09:00 - 10:30

Rok

Upotreba podataka korisnika Facebooka od strane društva Cambridge Analytica i utjecaj na zaštitu podataka

Rasprave10:30 - 12:50

Rasprava s predsjednikom Rumunjske Klausom Iohannisom o budućnosti Europe

GLASOVANJE nakon kojeg slijede obrazloženja glasovanja13:00 - 14:30

Savjetovanje o imunitetu Alfonsa Luigija Marre

A8-0325/2018

JURIGilles Lebreton

Zahtjev za ukidanje imuniteta Manolisu Kefalogiannisu

A8-0333/2018

JURIJean-Marie Cavada

Elektroničko izdanje Službenog lista Europske unije

A8-0323/2018

 ***

JURIPavel Svoboda

Sporazum između EU-a i Bahama o ukidanju viza za kratkotrajni boravak

A8-0304/2018

 ***

LIBEEmilian Pavel

Sporazum između EU-a i Mauricijusa o ukidanju viza za kratkotrajni boravak

A8-0303/2018

 ***

LIBEEmilian Pavel

Sporazum između EU-a i Antigve i Barbude o ukidanju viza za kratkotrajni boravak

A8-0305/2018

 ***

LIBEEmilian Pavel

Sporazum između EU-a i Svetog Kristofora i Nevisa o ukidanju viza za kratkotrajni boravak

A8-0306/2018

 ***

LIBEEmilian Pavel

Sporazum između EU-a i Barbadosa o ukidanju viza za kratkotrajni boravak

A8-0301/2018

 ***

LIBEEmilian Pavel

Sporazum između EU-a i Sejšela o ukidanju viza za kratkotrajni boravak

A8-0302/2018

 ***

LIBEEmilian Pavel

Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji na temelju zahtjeva Portugala EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel

A8-0311/2018

BUDGJosé Manuel Fernandes

Imenovanje glavnog direktora EFSU-a

A8-0314/2018

 *

BUDG, ECONJean Arthuis, Roberto Gualtieri

Imenovanje zamjenika glavnog direktora EFSU-a

A8-0312/2018

 *

BUDG, ECONJean Arthuis, Roberto Gualtieri

Rok

Kvaliteta vode namijenjene za ljudsku potrošnju

A8-0288/2018

 ***I

ENVIMichel Dantin

Rok

Sredstva za gospodarsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju i sredstva za cilj „Ulaganje za rast i radna mjesta”

A8-0282/2018

 ***I

REGIIskra Mihaylova

Rok

Usklađivanje obveza izvješćivanja u području politike o okolišu

A8-0324/2018

 ***I

ENVIAdina-Ioana Vălean

Rok

Uloga financijskoga sudjelovanja radnika u poticanju zaposlenosti i ponovnom aktiviranju nezaposlenih

A8-0293/2018

EMPLRenate Weber

Rasprave15:00 - 23:00

Program rada Komisije za 2019.

Rok

Skandal Cum Ex: financijski kriminal i manjkavosti u postojećem pravnom okviru

Rok

Ubojstvo novinara Jamala Khashoggija u saudijskom konzulatu u Istanbulu

Rok

Stanje na Azovskom moru

Rok

Stanje u Venezueli

Rok

Potreba za sveobuhvatnim mehanizmom za demokraciju, vladavinu prava i temeljna prava

Razrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – Europsko vijeće i Vijeće

A8-0300/2018

CONTMarco Valli

Rok

Razrješnica za 2016.: Europski potporni ured za azil (EASO)

A8-0299/2018

CONTBart Staes

  Srijeda, 24. listopada 2018.

Rasprave09:00 - 11:50

Zaključci sa sastanka Europskog vijeća 17. i 18. listopada 2018.

GLASOVANJE nakon kojeg slijede obrazloženja glasovanja12:00 - 14:00

Zahtjev za ukidanje imuniteta Steeveu Brioisu

A8-0349/2018

JURITadeusz Zwiefka

Zahtjev za ukidanje imuniteta Sophie Montel

A8-0350/2018

JURITadeusz Zwiefka

Zahtjev za ukidanje imuniteta Georgiosu Kyrtsosu

A8-0351/2018

JURIHeidi Hautala

Rok

Nacrt općeg proračuna Europske unije za 2019. godinu - svi dijelovi

Rok

Opći proračun Europske unije za 2019. – svi dijelovi

A8-0313/2018

BUDGDaniele Viotti, Paul Rübig

Razrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – Europsko vijeće i Vijeće

A8-0300/2018

CONTMarco Valli

Rok

Razrješnica za 2016.: Europski potporni ured za azil (EASO)

A8-0299/2018

CONTBart Staes

Potpora strukturnim reformama u državama članicama

A8-0316/2018

 ***I

REGILambert van Nistelrooij, Constanze Krehl

Pokretanje automatizirane razmjene daktiloskopskih podataka u Irskoj

A8-0344/2018

 *

LIBEBranislav Škripek

Pokretanje automatizirane razmjene podataka o DNK-u u Irskoj

A8-0343/2018

 *

LIBEBranislav Škripek

Pokretanje automatizirane razmjene daktiloskopskih podataka u Hrvatskoj

A8-0345/2018

 *

LIBEBranislav Škripek

Rok

Smanjenje utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš

A8-0317/2018

 ***I

ENVIFrédérique Ries

Rok

Uspostava, rad i upotreba Schengenskog informacijskog sustava u području graničnih kontrola

A8-0347/2017

 ***I

LIBECarlos Coelho

Rok

Uspostava, rad i upotreba Schengenskog informacijskog sustava (SIS) u području policijske i pravosudne suradnje u kaznenim stvarima

A8-0349/2017

 ***I

LIBECarlos Coelho

Rok

Upotreba Schengenskog informacijskog sustava za vraćanje državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom

A8-0348/2017

 ***I

LIBEJeroen Lenaers

Rok

Usklađivanje struktura trošarina na alkohol i alkoholna pića

A8-0307/2018

 *

ECONMiguel Viegas

Rok

Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: Obnavljanje odobrenja za proizvode od genetski modificiranog kukuruza NK603 × MON 810

Rok

Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: Odobrenje za genetski modificirani kukuruz MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122

Rasprave15:00 - 23:00

Evaluacija Ugovora iz Lisabona

Predstavljanje godišnjeg izvješća Revizorskog suda za 2017. godinu

Uvoz kulturnih dobara

A8-0308/2018

 ***I

INTA, IMCOAlessia Maria Mosca, Daniel Dalton

Rok

Naknade koje se naplaćuju za korištenje određenih infrastruktura za teška teretna vozila

A8-0202/2018

 ***I

TRANChristine Revault d'Allonnes Bonnefoy

Rok

Promicanje čistih i energetski učinkovitih vozila u cestovnom prijevozu

A8-0321/2018

 ***I

ENVIAndrzej Grzyb

Rok

Promicanje uzajamnog automatskog priznavanja diploma

O-000084/2018

KomisijaCULT

Ozbiljne manjkavosti u provedbi europske Uredbe Reach i korištenje neispitanih kemikalija u EU-u

  Četvrtak, 25. listopada 2018.

Rasprave09:00 - 11:50

Provedba Uredbe o medicinskim proizvodima i Uredbe o in vitro dijagnostičkim medicinskim proizvodima

O-000085/2018

KomisijaENVI

GLASOVANJE nakon kojeg slijede obrazloženja glasovanja12:00 - 14:00

Uvoz kulturnih dobara

A8-0308/2018

 ***I

INTA, IMCOAlessia Maria Mosca, Daniel Dalton

Zaštita financijskih interesa EU-a – Povrat novca i imovine iz trećih zemalja u slučajevima prijevare

A8-0298/2018

CONTCătălin Sorin Ivan

Nepoštene trgovačke prakse u odnosima među poduzećima u lancu opskrbe hranom

A8-0309/2018

 ***I

AGRIPaolo De Castro

Rok

Odobravanje primjene i nadzor nad primjenom lijekova koji se rabe u humanoj i veterinarskoj medicini

A8-0035/2016

 ***I

ENVIClaudiu Ciprian Tănăsescu

Rok

Veterinarsko-medicinski proizvodi

A8-0046/2016

 ***I

ENVIFrançoise Grossetête

Rok

Proizvodnja, stavljanje na tržište i uporaba hrane za životinje s dodanim lijekovima

A8-0075/2016

 ***I

AGRIClara Eugenia Aguilera García

Rok

Naknade koje se naplaćuju za korištenje određenih infrastruktura za teška teretna vozila

A8-0202/2018

 ***I

TRANChristine Revault d'Allonnes Bonnefoy

Rok

Promicanje čistih i energetski učinkovitih vozila u cestovnom prijevozu

A8-0321/2018

 ***I

ENVIAndrzej Grzyb

Rok

Višegodišnji plan za riblje stokove u zapadnim vodama i njima susjednim vodama i za ribarstvo koje iskorištava te stokove

A8-0310/2018

 ***I

PECHAlain Cadec

Rok

Mjesto sjedišta Europskog nadzornog tijela za bankarstvo

A8-0153/2018

 ***I

ECONOthmar Karas, Pervenche Berès

Rok

Mjesto sjedišta Europske agencije za lijekove

A8-0063/2018

 ***I

ENVIGiovanni La Via

Rok

Porast neofašističkog nasilja u Europi

Rok

Dobrobit životinja, upotreba antimikrobnih sredstava i utjecaj industrijskog uzgoja tovnih pilića na okoliš

Rok

Konferencija UN-a o klimatskim promjenama (COP24) koja će se održati 2018. u Katowicama (Poljska)

Rok

Četrnaesti sastanak Konvencije o biološkoj raznolikosti (COP14)

Rok

Politika zapošljavanja i socijalna politika europodručja

A8-0329/2018

EMPLKrzysztof Hetman

Rok

Upotreba podataka korisnika Facebooka od strane društva Cambridge Analytica i utjecaj na zaštitu podataka

Rok

Ubojstvo novinara Jamala Khashoggija u saudijskom konzulatu u Istanbulu

Rok

Stanje na Azovskom moru

Rok

Stanje u Venezueli

Rok

Promicanje uzajamnog automatskog priznavanja diploma

Rok

Uvođenje infrastrukture za alternativna goriva u Europskoj uniji: vrijeme je za djelovanje!

A8-0297/2018

TRANIsmail Ertug

Rok

Kako ovladati globalizacijom: trgovinski aspekti

A8-0319/2018

INTAJoachim Schuster

Rasprave15:00 - 16:00

Pravedno tržište za industriju

Posljednje ažuriranje: 24. listopada 2018.Pravna napomena