Darbotvarkė
StrasbūrasPirmadienis, 2018 m. spalio 22 d. - Ketvirtadienis, 2018 m. spalio 25 d.248k

  Pirmadienis, 2018 m. spalio 22 d.

Diskusijos17:00 - 23:00

Sesijos atnaujinimas ir darbo tvarka

Galutinis terminas

Europos Sąjungos 2019 m. bendrasis biudžetas. Visi skirsniai

A8-0313/2018

BUDGDaniele Viotti, Paul Rübig

Galutinis terminas

Žmonėms vartoti skirto vandens kokybė

A8-0288/2018

 ***I

ENVIMichel Dantin

Galutinis terminas

Tam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimas

A8-0317/2018

 ***I

ENVIFrédérique Ries

Vienos minutės kalbos (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis)

  Antradienis, 2018 m. spalio 23 d.

Diskusijos09:00 - 10:30

Galutinis terminas

„Cambridge Analytica“ naudojimasis „Facebook“ naudotojų duomenimis ir poveikis duomenų apsaugai

Diskusijos10:30 - 12:50

Diskusijos su Rumunijos Prezidentu Klausu Iohannisu Europos ateities tema

BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo13:00 - 14:30

Konsultavimasis dėl Alfonso Luigi Marros (Alfonso Luigi Marra) imuniteto

A8-0325/2018

JURIGilles Lebreton

Prašymas atšaukti Manoliso Kefalogianniso (Manolis Kefalogiannis) imunitetą

A8-0333/2018

JURIJean-Marie Cavada

Europos Sąjungos oficialiojo leidinio elektroninės versijos paskelbimas

A8-0323/2018

 ***

JURIPavel Svoboda

ES ir Bahamų susitarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo

A8-0304/2018

 ***

LIBEEmilian Pavel

ES ir Mauricijaus susitarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo

A8-0303/2018

 ***

LIBEEmilian Pavel

ES ir Antigvos ir Barbudos susitarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo

A8-0305/2018

 ***

LIBEEmilian Pavel

ES ir Sent Kitso ir Nevio Federacijos susitarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo

A8-0306/2018

 ***

LIBEEmilian Pavel

ES ir Barbadoso susitarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo

A8-0301/2018

 ***

LIBEEmilian Pavel

ES ir Seišelių susitarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo

A8-0302/2018

 ***

LIBEEmilian Pavel

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas. Paraiška „EGF/2018/002 PT/Norte - Centro - Lisboa wearing apparel“

A8-0311/2018

BUDGJosé Manuel Fernandes

ESIF vykdomojo direktoriaus skyrimas

A8-0314/2018

 *

BUDG, ECONJean Arthuis, Roberto Gualtieri

ESIF vykdomojo direktoriaus pavaduotojo skyrimas

A8-0312/2018

 *

BUDG, ECONJean Arthuis, Roberto Gualtieri

Galutinis terminas

Žmonėms vartoti skirto vandens kokybė

A8-0288/2018

 ***I

ENVIMichel Dantin

Galutinis terminas

Lėšos ekonominei, socialinei ir teritorinei sanglaudai ir investicijoms į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą

A8-0282/2018

 ***I

REGIIskra Mihaylova

Galutinis terminas

Ataskaitų teikimo pareigų suderinimas aplinkos politikos srityje

A8-0324/2018

 ***I

ENVIAdina-Ioana Vălean

Galutinis terminas

Darbuotojų finansinio dalyvavimo svarba kuriant darbo vietas ir vykdant bedarbių reintegraciją į darbo rinką

A8-0293/2018

EMPLRenate Weber

Diskusijos15:00 - 23:00

2019 m. Komisijos darbo programa

Galutinis terminas

„Cum-ex“ skandalas: finansinis nusikalstamumas ir dabartinės teisinės sistemos spragos

Galutinis terminas

Žurnalisto Jamalo Khashoggi nužudymas Saudo Arabijos konsulate Stambule

Galutinis terminas

Padėtis Azovo jūroje

Galutinis terminas

Padėtis Venesueloje

Galutinis terminas

Poreikis sukurti visapusišką demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių mechanizmą

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Taryba ir Europos Vadovų Taryba

A8-0300/2018

CONTMarco Valli

Galutinis terminas

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos prieglobsčio paramos biuras (EASO)

A8-0299/2018

CONTBart Staes

  Trečiadienis, 2018 m. spalio 24 d.

Diskusijos09:00 - 11:50

2018 m. spalio 17–18 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvados

BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo12:00 - 14:00

Prašymas atšaukti Steeve'o Briois (Steeve Briois) imunitetą

A8-0349/2018

JURITadeusz Zwiefka

Prašymas atšaukti Sophie Montel imunitetą

A8-0350/2018

JURITadeusz Zwiefka

Prašymas atšaukti Georgioso Kyrtsoso (Georgios Kyrtsos) imunitetą

A8-0351/2018

JURIHeidi Hautala

Galutinis terminas

2019 m. Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projektas. Visi skirsniai

Galutinis terminas

Europos Sąjungos 2019 m. bendrasis biudžetas. Visi skirsniai

A8-0313/2018

BUDGDaniele Viotti, Paul Rübig

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Taryba ir Europos Vadovų Taryba

A8-0300/2018

CONTMarco Valli

Galutinis terminas

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos prieglobsčio paramos biuras (EASO)

A8-0299/2018

CONTBart Staes

Parama struktūrinėms reformoms valstybėse narėse

A8-0316/2018

 ***I

REGILambert van Nistelrooij, Constanze Krehl

Automatinio keitimosi daktiloskopiniais duomenimis Airijoje pradžia

A8-0344/2018

 *

LIBEBranislav Škripek

Automatinio keitimosi DNR duomenimis Airijoje pradžia

A8-0343/2018

 *

LIBEBranislav Škripek

Automatinio keitimosi daktiloskopiniais duomenimis Kroatijoje pradžia

A8-0345/2018

 *

LIBEBranislav Škripek

Galutinis terminas

Tam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimas

A8-0317/2018

 ***I

ENVIFrédérique Ries

Galutinis terminas

Šengeno informacinės sistemos (SIS) sukūrimas, eksploatavimas ir naudojimas patikrinimams kertant sieną

A8-0347/2017

 ***I

LIBECarlos Coelho

Galutinis terminas

Šengeno informacinės sistemos (SIS) sukūrimas, eksploatavimas ir naudojimas policijos ir teisminiam bendradarbiavimui baudžiamosiose bylose

A8-0349/2017

 ***I

LIBECarlos Coelho

Galutinis terminas

Šengeno informacinės sistemos naudojimas neteisėtai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo tikslams

A8-0348/2017

 ***I

LIBEJeroen Lenaers

Galutinis terminas

Akcizų už alkoholį ir alkoholinius gėrimus struktūrų suderinimas

A8-0307/2018

 *

ECONMiguel Viegas

Galutinis terminas

Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: leidimo naudoti genetiškai modifikuotus kukurūzus NK603 × MON 810 atnaujinimas

Galutinis terminas

Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: leidimas naudoti genetiškai modifikuotus kukurūzus MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122

Diskusijos15:00 - 23:00

Lisabonos sutarties vertinimas

Audito Rūmų 2017 m. metinės ataskaitos pristatymas

Kultūros vertybių importas

A8-0308/2018

 ***I

INTA, IMCOAlessia Maria Mosca, Daniel Dalton

Galutinis terminas

Sunkiasvorių krovinių transporto priemonių apmokestinimas už naudojimąsi tam tikra infrastruktūra

A8-0202/2018

 ***I

TRANChristine Revault d'Allonnes Bonnefoy

Galutinis terminas

Skatinimas naudoti netaršias ir efektyviai energiją vartojančias kelių transporto priemones

A8-0321/2018

 ***I

ENVIAndrzej Grzyb

Galutinis terminas

Automatinio diplomų tarpusavio pripažinimo skatinimas

O-000084/2018

KomisijaiCULT

Dideli ES REACH reglamento įgyvendinimo trūkumai ir neištirtų cheminių medžiagų naudojimas ES

  Ketvirtadienis, 2018 m. spalio 25 d.

Diskusijos09:00 - 11:50

Medicinos priemonių ir in vitro diagnostikos medicinos priemonių reglamentų įgyvendinimas

O-000085/2018

KomisijaiENVI

BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo12:00 - 14:00

Kultūros vertybių importas

A8-0308/2018

 ***I

INTA, IMCOAlessia Maria Mosca, Daniel Dalton

ES finansinių interesų apsauga. Pinigų ir turto susigrąžinimas iš trečiųjų valstybių sukčiavimo atvejais

A8-0298/2018

CONTCătălin Sorin Ivan

Įmonių vienų kitoms taikoma nesąžininga prekybos praktika maisto tiekimo grandinėje

A8-0309/2018

 ***I

AGRIPaolo De Castro

Galutinis terminas

Žmonėms skirtų ir veterinarinių vaistų išdavimas ir priežiūra

A8-0035/2016

 ***I

ENVIClaudiu Ciprian Tănăsescu

Galutinis terminas

Veterinariniai vaistai

A8-0046/2016

 ***I

ENVIFrançoise Grossetête

Galutinis terminas

Vaistinių pašarų gamyba, pateikimas rinkai ir naudojimas

A8-0075/2016

 ***I

AGRIClara Eugenia Aguilera García

Galutinis terminas

Sunkiasvorių krovinių transporto priemonių apmokestinimas už naudojimąsi tam tikra infrastruktūra

A8-0202/2018

 ***I

TRANChristine Revault d'Allonnes Bonnefoy

Galutinis terminas

Skatinimas naudoti netaršias ir efektyviai energiją vartojančias kelių transporto priemones

A8-0321/2018

 ***I

ENVIAndrzej Grzyb

Galutinis terminas

Daugiametis vakarų vandenų ir gretimų vandenų žuvų išteklių ir tų išteklių žvejybos valdymo planas

A8-0310/2018

 ***I

PECHAlain Cadec

Galutinis terminas

Europos bankininkystės institucijos būstinės vieta

A8-0153/2018

 ***I

ECONOthmar Karas, Pervenche Berès

Galutinis terminas

Europos vaistų agentūros būstinės perkėlimas

A8-0063/2018

 ***I

ENVIGiovanni La Via

Galutinis terminas

Didėjantis neofašistinis smurtas Europoje

Galutinis terminas

Gyvūnų gerovė, antimikrobinių medžiagų naudojimas ir pramoninio broilerių auginimo poveikis aplinkai

Galutinis terminas

2018 m. JT klimato kaitos konferencija (COP 24) Katovicuose, Lenkija

Galutinis terminas

14-asis Biologinės įvairovės konvencijos šalių konferencijos susitikimas (COP 14)

Galutinis terminas

Euro zonos užimtumo ir socialinė politika

A8-0329/2018

EMPLKrzysztof Hetman

Galutinis terminas

„Cambridge Analytica“ naudojimasis „Facebook“ naudotojų duomenimis ir poveikis duomenų apsaugai

Galutinis terminas

Žurnalisto Jamalo Khashoggi nužudymas Saudo Arabijos konsulate Stambule

Galutinis terminas

Padėtis Azovo jūroje

Galutinis terminas

Padėtis Venesueloje

Galutinis terminas

Automatinio diplomų tarpusavio pripažinimo skatinimas

Galutinis terminas

Alternatyvių degalų infrastruktūros diegimas Europos Sąjungoje – laikas veikti!

A8-0297/2018

TRANIsmail Ertug

Galutinis terminas

Globalizacijos suvaldymas. Prekybos aspektai

A8-0319/2018

INTAJoachim Schuster

Diskusijos15:00 - 16:00

Sąžiningos rinkos sąlygos pramonei

Atnaujinta: 2018 m. spalio 24 d.Teisinis pranešimas