Agenda
StraatsburgMaandag 12 november 2018 - Donderdag 15 november 2018 

  Maandag 12 november 2018

Debatten17:00 - 23:00

Hervatting van de zitting en regeling van de werkzaamheden

Deadline

Meerjarenplan voor de kleine pelagische bestanden in de Adriatische Zee en de visserijen die deze bestanden exploiteren

A8-0337/2018

 ***I

PECHRuža Tomašić

Overstromingen in Europa

Spreektijd van één minuut (artikel 163 van het Reglement)

  Dinsdag 13 november 2018

Debatten09:00 - 11:50

Deadline

Tussentijds verslag over het meerjarig financieel kader 2021-2027 - Standpunt van het Parlement met betrekking tot een akkoord

A8-0358/2018

 

BUDGJan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez

STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen12:00 - 14:00

Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Letland

A8-0357/2018

BUDGInese Vaidere

EU-ontwikkelingshulp op het gebied van onderwijs

A8-0327/2018

DEVEVincent Peillon

Deadline

Energie-efficiëntie

A8-0391/2017

 ***I

ITREMiroslav Poche

Deadline

Governance van de energie-unie

A8-0402/2017

 ***I

ENVI, ITREMichèle Rivasi, Jakop Dalunde

Deadline

Bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen

A8-0392/2017

 ***I

ITREJosé Blanco López

Deadline

Meerjarenplan voor de kleine pelagische bestanden in de Adriatische Zee en de visserijen die deze bestanden exploiteren

A8-0337/2018

 ***I

PECHRuža Tomašić

Deadline

De rechtsstaat in Roemenië

Deadline

Minimumnormen voor minderheden in de EU

A8-0353/2018

LIBEJózsef Nagy

Deadline

Digitalisering voor ontwikkeling: armoede terugdringen via technologie

A8-0338/2018

DEVEBogdan Brunon Wenta

Debatten15:00 - 17:30

Debat met de Duitse bondskanselier, Angela Merkel, over de toekomst van Europa

Debatten17:30 - 23:00

Gecombineerde behandeling - Associatieovereenkomsten van de EU met Georgië en Moldavië

Deadline

Uitvoering van de associatieovereenkomst tussen de EU en Georgië

A8-0320/2018

AFETAndrejs Mamikins

Deadline

Uitvoering van de associatieovereenkomst tussen de EU en Moldavië

A8-0322/2018

AFETPetras Auštrevičius

Wapenuitvoer: uitvoering van gemeenschappelijk standpunt 2008/944/GBVB

A8-0335/2018

AFETSabine Lösing

Deadline

Toekenning van bevoegdheden aan mededingingsautoriteiten en waarborging van de goede werking van de interne markt

A8-0057/2018

 ***I

ECONAndreas Schwab

Reglementering van virtuele valuta en initial coin offerings

Steun van de EU-lidstaten voor het Mondiaal Pact van de VN inzake migratie

Deadline

Humanitaire visa

A8-0328/2018

LIBEJuan Fernando López Aguilar

  Woensdag 14 november 2018

Debatten09:00 - 11:20

Gecombineerde behandeling - Telecommunicatiepakket

Deadline

Europees wetboek voor elektronische communicatie

A8-0318/2017

 ***I

ITREPilar del Castillo Vera

Deadline

Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie

A8-0305/2017

 ***I

ITREEvžen Tošenovský

Deadline

CO2-emissienormen voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen

A8-0354/2018

 ***I

ENVIBas Eickhout

Plechtige vergadering11:30 - 12:00

Toespraak van Cyril Ramaphosa, president van de Republiek Zuid-Afrika

(Uitreiking van de LUX-prijs)12:00 - 12:30

(Uitreiking van de LUX-prijs)

STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen12:30 - 14:30

Deadline

Tussentijds verslag over het meerjarig financieel kader 2021-2027 - Standpunt van het Parlement met betrekking tot een akkoord

A8-0358/2018

 

BUDGJan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez

Staatssteunregels: nieuwe soorten staatssteun

A8-0315/2018

 *

ECONSander Loones

Wapenuitvoer: uitvoering van gemeenschappelijk standpunt 2008/944/GBVB

A8-0335/2018

AFETSabine Lösing

Deadline

Toekenning van bevoegdheden aan mededingingsautoriteiten en waarborging van de goede werking van de interne markt

A8-0057/2018

 ***I

ECONAndreas Schwab

Deadline

Europees wetboek voor elektronische communicatie

A8-0318/2017

 ***I

ITREPilar del Castillo Vera

Deadline

Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie

A8-0305/2017

 ***I

ITREEvžen Tošenovský

Deadline

CO2-emissienormen voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen

A8-0354/2018

 ***I

ENVIBas Eickhout

Deadline

Noodzaak van een allesomvattend mechanisme voor democratie, rechtsstaat en grondrechten

Deadline

Uitvoering van de associatieovereenkomst tussen de EU en Georgië

A8-0320/2018

AFETAndrejs Mamikins

Deadline

Uitvoering van de associatieovereenkomst tussen de EU en Moldavië

A8-0322/2018

AFETPetras Auštrevičius

Deadline

Humanitaire visa

A8-0328/2018

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Debatten15:00 - 23:00

De EU weerbaarder maken tegen de invloed van buitenlandse spelers op de komende Europese verkiezingscampagne

Deadline

Rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer

A8-0340/2018

 ***I

TRANBogusław Liberadzki

Deadline

Persistente organische verontreinigende stoffen

A8-0336/2018

 ***I

ENVIJulie Girling

Onafhankelijkheid van statistische autoriteiten in de Europese Unie en de zaak van Andreas Georgiou

Europese veiligheid en de toekomst van het INF-verdrag

EU-respons op de migrantenkaravaan uit Midden-Amerika aan de Mexicaanse grens

De extraterritoriale effecten van Amerikaanse sancties jegens Iran op Europese ondernemingen

  Donderdag 15 november 2018

Debatten09:00 - 11:50

Deadline

Zorgdiensten in de EU ter bevordering van gendergelijkheid

A8-0352/2018

FEMMSirpa Pietikäinen

Deadline

Ziekte van Lyme (borreliose)

O-000088/2018

CommissieENVI

STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen12:00 - 14:00

Ontwerpresoluties over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 135 van het Reglement)

Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie

A8-0355/2018

 ***I

EMPLEnrique Calvet Chambon

Deadline

Rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer

A8-0340/2018

 ***I

TRANBogusław Liberadzki

Deadline

Persistente organische verontreinigende stoffen

A8-0336/2018

 ***I

ENVIJulie Girling

Deadline

Zorgdiensten in de EU ter bevordering van gendergelijkheid

A8-0352/2018

FEMMSirpa Pietikäinen

Deadline

Ziekte van Lyme (borreliose)

Debatten15:00 - 16:00

Deadline

De rol van de Duitse dienst voor jeugdzorg (Jugendamt) in grensoverschrijdende familiegeschillen

Laatst bijgewerkt op: 14 november 2018Juridische mededeling