Porządek obrad
StrasburgPoniedziałek, 12 listopada 2018 r. - Czwartek, 15 listopada 2018 r.229k

  Poniedziałek, 12 listopada 2018 r.

Debaty17:00 - 23:00

Wznowienie sesji i porządek prac

Termin

Plan wieloletni dotyczący małych gatunków pelagicznych w Morzu Adriatyckim i połowów tych zasobów

A8-0337/2018

 ***I

PECHRuža Tomašić

Powodzie w Europie

Wystąpienia jednominutowe (art. 163 Regulaminu PE)

  Wtorek, 13 listopada 2018 r.

Debaty09:00 - 11:50

Termin

Sprawozdanie okresowe w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 – stanowisko Parlamentu z myślą o osiągnięciu porozumienia

A8-0358/2018

 

BUDGJan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez

GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania12:00 - 14:00

Uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Łotwie

A8-0357/2018

BUDGInese Vaidere

Pomoc rozwojowa UE w dziedzinie edukacji

A8-0327/2018

DEVEVincent Peillon

Termin

Efektywność energetyczna

A8-0391/2017

 ***I

ITREMiroslav Poche

Termin

Zarządzanie unią energetyczną

A8-0402/2017

 ***I

ENVI, ITREMichèle Rivasi, Jakop Dalunde

Termin

Promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych

A8-0392/2017

 ***I

ITREJosé Blanco López

Termin

Plan wieloletni dotyczący małych gatunków pelagicznych w Morzu Adriatyckim i połowów tych zasobów

A8-0337/2018

 ***I

PECHRuža Tomašić

Termin

Praworządność w Rumunii

Termin

Normy minimalne dla mniejszości w UE

A8-0353/2018

LIBEJózsef Nagy

Termin

Cyfryzacja na rzecz rozwoju: ograniczenie ubóstwa za pomocą technologii

A8-0338/2018

DEVEBogdan Brunon Wenta

Debaty15:00 - 17:30

Debata z kanclerz Niemiec Angelą Merkel na temat przyszłości Europy

Debaty17:30 - 23:00

Wspólna debata - Układy o stowarzyszeniu UE z Gruzją i Mołdawią

Termin

Wdrożenie układu o stowarzyszeniu UE z Gruzją

A8-0320/2018

AFETAndrejs Mamikins

Termin

Wdrożenie układu o stowarzyszeniu UE z Mołdawią

A8-0322/2018

AFETPetras Auštrevičius

Wywóz broni: wdrażanie wspólnego stanowiska nr 2008/944/WPZiB

A8-0335/2018

AFETSabine Lösing

Termin

Nadanie organom ochrony konkurencji państw członkowskich uprawnień oraz zapewnienie należytego funkcjonowania rynku wewnętrznego

A8-0057/2018

 ***I

ECONAndreas Schwab

Regulacje w obszarze walut wirtualnych i pierwszych ofert kryptowalutowych

Poparcie państw członkowskich UE dla globalnego porozumienia ONZ w sprawie migracji

Termin

Wizy humanitarne

A8-0328/2018

LIBEJuan Fernando López Aguilar

  Środa, 14 listopada 2018 r.

Debaty09:00 - 11:20

Wspólna debata - Pakiet telekomunikacyjny

Termin

Europejski kodeks łączności elektronicznej

A8-0318/2017

 ***I

ITREPilar del Castillo Vera

Termin

Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej

A8-0305/2017

 ***I

ITREEvžen Tošenovský

Termin

Normy emisji CO2 dla nowych pojazdów ciężkich

A8-0354/2018

 ***I

ENVIBas Eickhout

Uroczyste posiedzenie11:30 - 12:00

Wystąpienie prezydenta Republiki Południowej Afryki Cyrila Ramaphosy

(Wręczenie Nagrody LUX)12:00 - 12:30

(Wręczenie Nagrody LUX)

GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania12:30 - 14:30

Termin

Sprawozdanie okresowe w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 – stanowisko Parlamentu z myślą o osiągnięciu porozumienia

A8-0358/2018

 

BUDGJan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez

Zasady pomocy państwa: nowe kategorie pomocy państwa

A8-0315/2018

 *

ECONSander Loones

Wywóz broni: wdrażanie wspólnego stanowiska nr 2008/944/WPZiB

A8-0335/2018

AFETSabine Lösing

Termin

Nadanie organom ochrony konkurencji państw członkowskich uprawnień oraz zapewnienie należytego funkcjonowania rynku wewnętrznego

A8-0057/2018

 ***I

ECONAndreas Schwab

Termin

Europejski kodeks łączności elektronicznej

A8-0318/2017

 ***I

ITREPilar del Castillo Vera

Termin

Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej

A8-0305/2017

 ***I

ITREEvžen Tošenovský

Termin

Normy emisji CO2 dla nowych pojazdów ciężkich

A8-0354/2018

 ***I

ENVIBas Eickhout

Termin

Potrzeba ustanowienia wszechstronnego mechanizmu na rzecz demokracji, praworządności i praw podstawowych

Termin

Wdrożenie układu o stowarzyszeniu UE z Gruzją

A8-0320/2018

AFETAndrejs Mamikins

Termin

Wdrożenie układu o stowarzyszeniu UE z Mołdawią

A8-0322/2018

AFETPetras Auštrevičius

Termin

Wizy humanitarne

A8-0328/2018

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Debaty15:00 - 23:00

Wzmocnienie odporności UE na próby wywierania przez podmioty zagraniczne wpływu na nadchodzącą kampanię wyborczą do PE

Termin

Prawa i obowiązki pasażerów w ruchu kolejowym

A8-0340/2018

 ***I

TRANBogusław Liberadzki

Termin

Trwałe zanieczyszczenia organiczne

A8-0336/2018

 ***I

ENVIJulie Girling

Niezależność organów statystycznych w Unii Europejskiej i sprawa Andreasa Georgiou

Bezpieczeństwo europejskie a przyszłość traktatu o likwidacji pocisków rakietowych pośredniego zasięgu

Reakcja na karawanę migrantów z Ameryki Centralnej na granicy Meksyku

Eksterytorialne skutki sankcji USA wobec Iranu dla europejskich przedsiębiorstw

  Czwartek, 15 listopada 2018 r.

Debaty09:00 - 11:50

Termin

Usługi opieki w UE na rzecz poprawy sytuacji w zakresie równouprawnienia płci

A8-0352/2018

FEMMSirpa Pietikäinen

Termin

Neuroborelioza z Lyme (borelioza)

O-000088/2018

KomisjaENVI

GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania12:00 - 14:00

Projekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 135 Regulaminu PE)

Przejrzyste i przewidywalne warunki pracy w Unii Europejskiej

A8-0355/2018

 ***I

EMPLEnrique Calvet Chambon

Termin

Prawa i obowiązki pasażerów w ruchu kolejowym

A8-0340/2018

 ***I

TRANBogusław Liberadzki

Termin

Trwałe zanieczyszczenia organiczne

A8-0336/2018

 ***I

ENVIJulie Girling

Termin

Usługi opieki w UE na rzecz poprawy sytuacji w zakresie równouprawnienia płci

A8-0352/2018

FEMMSirpa Pietikäinen

Termin

Neuroborelioza z Lyme (borelioza)

Debaty15:00 - 16:00

Termin

Rola niemieckiego Urzędu ds. Dzieci i Młodzieży (Jugendamt) w sporach transgranicznych w sprawach rodzinnych

Ostatnia aktualizacja: 14 listopada 2018Informacja prawna