Ordinea de zi
StrasbourgLuni, 12 noiembrie 2018 - Joi, 15 noiembrie 2018 

  Luni, 12 noiembrie 2018

Dezbateri17:00 - 23:00

Reluarea sesiunii şi ordinea lucrărilor

Termen

Plan multianual pentru stocurile de pești pelagici mici din Marea Adriatică și pentru activitățile de pescuit care exploatează aceste stocuri

A8-0337/2018

 ***I

PECHRuža Tomašić

Inundațiile din Europa

Intervenţii cu durata de un minut (articolul 163 din Regulamentul de procedură)

  Marţi, 13 noiembrie 2018

Dezbateri09:00 - 11:50

Termen

Raportul interimar privind cadrul financiar multianual 2021-2027 – Poziția Parlamentului în vederea încheierii unui acord

A8-0358/2018

 

BUDGJan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez

VOT urmat de explicarea voturilor12:00 - 14:00

Mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru a furniza asistență Letoniei

A8-0357/2018

BUDGInese Vaidere

Asistența pentru dezvoltare acordată de UE în domeniul educației

A8-0327/2018

DEVEVincent Peillon

Termen

Eficiența energetică

A8-0391/2017

 ***I

ITREMiroslav Poche

Termen

Guvernanța uniunii energetice

A8-0402/2017

 ***I

ENVI, ITREMichèle Rivasi, Jakop Dalunde

Termen

Promovarea utilizării energiei din surse regenerabile

A8-0392/2017

 ***I

ITREJosé Blanco López

Termen

Plan multianual pentru stocurile de pești pelagici mici din Marea Adriatică și pentru activitățile de pescuit care exploatează aceste stocuri

A8-0337/2018

 ***I

PECHRuža Tomašić

Termen

Statul de drept în România

Termen

Standardele minime pentru minorități în UE

A8-0353/2018

LIBEJózsef Nagy

Termen

Digitalizarea pentru dezvoltare: reducerea sărăciei prin tehnologie

A8-0338/2018

DEVEBogdan Brunon Wenta

Dezbateri15:00 - 17:30

Dezbatere cu Cancelara Germaniei, Angela Merkel, despre viitorul Europei

Dezbateri17:30 - 23:00

Dezbatere comună - Acordurile UE de asociere cu Georgia și Moldova

Termen

Punerea în aplicare a Acordului de asociere UE-Georgia

A8-0320/2018

AFETAndrejs Mamikins

Termen

Punerea în aplicare a Acordului de asociere UE-Moldova

A8-0322/2018

AFETPetras Auštrevičius

Exporturile de arme: punerea în aplicare a Poziției comune 2008/944/PESC

A8-0335/2018

AFETSabine Lösing

Termen

Oferirea de mijloace autorităților de concurență și garantarea funcționării corespunzătoare a pieței interne

A8-0057/2018

 ***I

ECONAndreas Schwab

Reglementarea monedelor virtuale și a ofertelor inițiale de monede

Sprijinul statelor membre ale UE pentru Pactul global al ONU privind migrația

Termen

Vizele umanitare

A8-0328/2018

LIBEJuan Fernando López Aguilar

  Miercuri, 14 noiembrie 2018

Dezbateri09:00 - 11:20

Dezbatere comună - Pachetul privind telecomunicațiile

Termen

Codul european al comunicațiilor electronice

A8-0318/2017

 ***I

ITREPilar del Castillo Vera

Termen

Organismul Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice

A8-0305/2017

 ***I

ITREEvžen Tošenovský

Termen

Standardele de performanță privind emisiile de CO2 pentru vehiculele grele noi

A8-0354/2018

 ***I

ENVIBas Eickhout

Şedinţă solemnă11:30 - 12:00

Discursul dlui Cyril Ramaphosa, Președintele Republicii Africa de Sud

(Decernarea Premiului LUX)12:00 - 12:30

(Decernarea Premiului LUX)

VOT urmat de explicarea voturilor12:30 - 14:30

Termen

Raportul interimar privind cadrul financiar multianual 2021-2027 – Poziția Parlamentului în vederea încheierii unui acord

A8-0358/2018

 

BUDGJan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez

Norme privind ajutoarele de stat: noi categorii de ajutoare de stat

A8-0315/2018

 *

ECONSander Loones

Exporturile de arme: punerea în aplicare a Poziției comune 2008/944/PESC

A8-0335/2018

AFETSabine Lösing

Termen

Oferirea de mijloace autorităților de concurență și garantarea funcționării corespunzătoare a pieței interne

A8-0057/2018

 ***I

ECONAndreas Schwab

Termen

Codul european al comunicațiilor electronice

A8-0318/2017

 ***I

ITREPilar del Castillo Vera

Termen

Organismul Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice

A8-0305/2017

 ***I

ITREEvžen Tošenovský

Termen

Standardele de performanță privind emisiile de CO2 pentru vehiculele grele noi

A8-0354/2018

 ***I

ENVIBas Eickhout

Termen

Necesitatea unui mecanism cuprinzător pentru democrație, statul de drept și drepturi fundamentale

Termen

Punerea în aplicare a Acordului de asociere UE-Georgia

A8-0320/2018

AFETAndrejs Mamikins

Termen

Punerea în aplicare a Acordului de asociere UE-Moldova

A8-0322/2018

AFETPetras Auštrevičius

Termen

Vizele umanitare

A8-0328/2018

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Dezbateri15:00 - 23:00

Creșterea rezistenței UE față de influența actorilor străini asupra viitoarei campanii electorale a PE

Termen

Drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar

A8-0340/2018

 ***I

TRANBogusław Liberadzki

Termen

Poluanții organici persistenți

A8-0336/2018

 ***I

ENVIJulie Girling

Independența autorităților statistice din Uniunea Europeană și cazul lui Andreas Georgiou

Securitatea europeană și viitorul Tratatului privind forțele nucleare cu rază medie de acțiune

Răspunsul la caravana migranților din America Centrală de la frontiera cu Mexicul

Efectele extrateritoriale ale sancțiunilor SUA impuse Iranului asupra întreprinderilor europene

  Joi, 15 noiembrie 2018

Dezbateri09:00 - 11:50

Termen

Serviciile de îngrijire în UE pentru îmbunătățirea egalității de gen

A8-0352/2018

FEMMSirpa Pietikäinen

Termen

Boala Lyme (borelioza)

O-000088/2018

ComisiaENVI

VOT urmat de explicarea voturilor12:00 - 14:00

Propuneri de rezoluţie referitoare la dezbaterile privind cazurile de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (articolul 135 din Regulamentul de procedură)

Transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă în Uniunea Europeană

A8-0355/2018

 ***I

EMPLEnrique Calvet Chambon

Termen

Drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar

A8-0340/2018

 ***I

TRANBogusław Liberadzki

Termen

Poluanții organici persistenți

A8-0336/2018

 ***I

ENVIJulie Girling

Termen

Serviciile de îngrijire în UE pentru îmbunătățirea egalității de gen

A8-0352/2018

FEMMSirpa Pietikäinen

Termen

Boala Lyme (borelioza)

Dezbateri15:00 - 16:00

Termen

Rolul Oficiului german de asistență socială pentru copii și tineret (Jugendamt) în litigiile familiale transfrontaliere

Ultima actualizare: 14 noiembrie 2018Notă juridică