Föredragningslista
StrasbourgMåndagen den 12 november 2018 - Torsdagen den 15 november 2018 

  Måndagen den 12 november 2018

Debatt17:00 - 23:00

Återupptagande av sessionen samt arbetsplan

Tidsfrist

Flerårig plan för små pelagiska bestånd i Adriatiska havet och de fisken som utnyttjar dessa bestånd

A8-0337/2018

 ***I

PECHRuža Tomašić

Översvämningar i Europa

Anföranden på en minut (artikel 163 i arbetsordningen)

  Tisdagen den 13 november 2018

Debatt09:00 - 11:50

Tidsfrist

Interimsbetänkande om den fleråriga budgetramen 2021–2027 – parlamentets ståndpunkt i syfte att nå en överenskommelse

A8-0358/2018

 

BUDGJan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez

OMRÖSTNING följd av röstförklaringar12:00 - 14:00

Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Lettland

A8-0357/2018

BUDGInese Vaidere

EU:s utvecklingsbistånd inom utbildning

A8-0327/2018

DEVEVincent Peillon

Tidsfrist

Energieffektivitet

A8-0391/2017

 ***I

ITREMiroslav Poche

Tidsfrist

Styrningen av energiunionen

A8-0402/2017

 ***I

ENVI, ITREMichèle Rivasi, Jakop Dalunde

Tidsfrist

Främjande av användningen av energi från förnybara energikällor

A8-0392/2017

 ***I

ITREJosé Blanco López

Tidsfrist

Flerårig plan för små pelagiska bestånd i Adriatiska havet och de fisken som utnyttjar dessa bestånd

A8-0337/2018

 ***I

PECHRuža Tomašić

Tidsfrist

Rättsstatsprincipen i Rumänien

Tidsfrist

Minimistandarder för minoriteter i EU

A8-0353/2018

LIBEJózsef Nagy

Tidsfrist

Digitalisering för utveckling: minska fattigdomen med hjälp av teknik

A8-0338/2018

DEVEBogdan Brunon Wenta

Debatt15:00 - 17:30

Diskussion med Tysklands förbundskansler Angela Merkel om EU:s framtid

Debatt17:30 - 23:00

Gemensam debatt - EU:s associeringsavtal med Georgien och Moldavien

Tidsfrist

Genomförandet av EU:s associeringsavtal med Georgien

A8-0320/2018

AFETAndrejs Mamikins

Tidsfrist

Genomförandet av EU:s associeringsavtal med Moldavien

A8-0322/2018

AFETPetras Auštrevičius

Vapenexport: genomförande av den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp

A8-0335/2018

AFETSabine Lösing

Tidsfrist

Befogenhet till konkurrensmyndigheterna och säkerställande av en väl fungerande inre marknad

A8-0057/2018

 ***I

ECONAndreas Schwab

Reglering av virtuella valutor och inbjudningar till finansiering av kryptovaluta (initial coin offerings)

EU:s medlemsstaters stöd till FN:s globala migrationspakt

Tidsfrist

Humanitära visum

A8-0328/2018

LIBEJuan Fernando López Aguilar

  Onsdagen den 14 november 2018

Debatt09:00 - 11:20

Gemensam debatt - Telekompaketet

Tidsfrist

En europeisk kodex för elektronisk kommunikation

A8-0318/2017

 ***I

ITREPilar del Castillo Vera

Tidsfrist

Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation

A8-0305/2017

 ***I

ITREEvžen Tošenovský

Tidsfrist

Utsläppsnormer för koldioxid från nya tunga fordon

A8-0354/2018

 ***I

ENVIBas Eickhout

Högtidligt möte11:30 - 12:00

Tal av Sydafrikas president Cyril Ramaphosa

(Utdelning av LUX-priset)12:00 - 12:30

(Utdelning av LUX-priset)

OMRÖSTNING följd av röstförklaringar12:30 - 14:30

Tidsfrist

Interimsbetänkande om den fleråriga budgetramen 2021–2027 – parlamentets ståndpunkt i syfte att nå en överenskommelse

A8-0358/2018

 

BUDGJan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez

Regler om statligt stöd: nya kategorier av statligt stöd

A8-0315/2018

 *

ECONSander Loones

Vapenexport: genomförande av den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp

A8-0335/2018

AFETSabine Lösing

Tidsfrist

Befogenhet till konkurrensmyndigheterna och säkerställande av en väl fungerande inre marknad

A8-0057/2018

 ***I

ECONAndreas Schwab

Tidsfrist

En europeisk kodex för elektronisk kommunikation

A8-0318/2017

 ***I

ITREPilar del Castillo Vera

Tidsfrist

Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation

A8-0305/2017

 ***I

ITREEvžen Tošenovský

Tidsfrist

Utsläppsnormer för koldioxid från nya tunga fordon

A8-0354/2018

 ***I

ENVIBas Eickhout

Tidsfrist

Behovet av en mekanism för demokrati, rättsstatlighet och grundläggande rättigheter

Tidsfrist

Genomförandet av EU:s associeringsavtal med Georgien

A8-0320/2018

AFETAndrejs Mamikins

Tidsfrist

Genomförandet av EU:s associeringsavtal med Moldavien

A8-0322/2018

AFETPetras Auštrevičius

Tidsfrist

Humanitära visum

A8-0328/2018

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Debatt15:00 - 23:00

Stärkande av EU:s motståndskraft mot utländska aktörers inflytande under den kommande valrörelsen till Europaparlamentet

Tidsfrist

Rättigheter och skyldigheter för tågresenärer

A8-0340/2018

 ***I

TRANBogusław Liberadzki

Tidsfrist

Långlivade organiska föroreningar

A8-0336/2018

 ***I

ENVIJulie Girling

Oberoende för statistikmyndigheterna i Europeiska unionen och fallet med Andreas Georgiou

Europeisk säkerhet och framtiden för avtalet om att avskaffa medel- och kortdistansrobotar

Reaktion på karavanen av centralamerikanska migranter vid den mexikanska gränsen

De extraterritoriella effekterna av de amerikanska sanktionerna mot Iran för europeiska företag

  Torsdagen den 15 november 2018

Debatt09:00 - 11:50

Tidsfrist

Omsorgstjänster i EU för förbättrad jämställdhet

A8-0352/2018

FEMMSirpa Pietikäinen

Tidsfrist

Borreliainfektion (borrelios)

O-000088/2018

KommissionenENVI

OMRÖSTNING följd av röstförklaringar12:00 - 14:00

Resolutionsförslag knutna till debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 135 i arbetsordningen)

Tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen

A8-0355/2018

 ***I

EMPLEnrique Calvet Chambon

Tidsfrist

Rättigheter och skyldigheter för tågresenärer

A8-0340/2018

 ***I

TRANBogusław Liberadzki

Tidsfrist

Långlivade organiska föroreningar

A8-0336/2018

 ***I

ENVIJulie Girling

Tidsfrist

Omsorgstjänster i EU för förbättrad jämställdhet

A8-0352/2018

FEMMSirpa Pietikäinen

Tidsfrist

Borreliainfektion (borrelios)

Debatt15:00 - 16:00

Tidsfrist

Den tyska barn- och ungdomsmyndighetens (Jugendamt) roll i gränsöverskridande familjetvister

Senaste uppdatering: 14 november 2018Rättsligt meddelande