Дневен ред
БрюкселСряда, 28 ноември 2018 г. - Четвъртък, 29 ноември 2018 г.216k

  Сряда, 28 ноември 2018 г.

Разисквания15:00 - 17:30

Възобновяване на сесията и ред на работа

Разискване с участието на министър - председателя на Дания, Ларс Льоке Расмусен, относно бъдещето на Европа

Разисквания17:30 - 24:00

Стратегия за дългосрочно намаляване на емисиите на парникови газове на ЕС в съответствие с Парижкото споразумение

Срок

Пакет за единния пазар

Срок

СТО: бъдещи перспективи

A8-0379/2018

INTABernd Lange, Paul Rübig

Срок

Доклад от 2018 г. относно Сърбия

A8-0331/2018

AFETDavid McAllister

Срок

Доклад от 2018 г. относно Косово

A8-0332/2018

AFETIgor Šoltes

Срок

Доклад от 2018 г. относно бивша югославска република Македония

A8-0341/2018

AFETIvo Vajgl

Срок

Доклад от 2018 г. относно Албания

A8-0334/2018

AFETKnut Fleckenstein

Срок

Доклад от 2018 г. относно Черна гора

A8-0339/2018

AFETCharles Tannock

Срок

Защита на академичната свобода в рамките на външната дейност на ЕС

A8-0403/2018

AFETWajid Khan

Едноминутни изказвания (член 163 от Правилника за дейността)

  Четвъртък, 29 ноември 2018 г.

Разисквания09:00 - 11:20

Оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз

Подготовка на междуправителствената конференция в Маракеш на 10-11 декември относно Глобалния пакт на ООН за миграцията

Срок

Положението на жените с увреждания

O-000117/2018

КомисияFEMM

ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот11:30 - 13:30

Прилагане на норма Евро 5 към одобряването на типа на дву-, три- и четириколесните превозни средства

A8-0346/2018

 ***I

IMCODaniel Dalton

Търговия с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко отнасяне или наказание

A8-0387/2018

 ***I

JURILidia Joanna Geringer de Oedenberg

Повторно заделяне на оставащите суми, заделени за подпомагане на изпълнението на решения (ЕС) 2015/1523 и (ЕС) 2015/1601 на Съвета, или разпределянето им към други действия по националните програми

A8-0370/2018

 ***I

LIBEMiriam Dalli

Присъединяване на Самоа към Временното споразумение за партньорство между ЕС и държавите от Тихоокеанския басейн

A8-0376/2018

 ***

INTADavid Martin

Назначаване на председателя на Надзорния съвет на Европейската централна банка

A8-0380/2018

 *

ECONRoberto Gualtieri

Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията – заявление EGF/2018/003 EL/Attica publishing

A8-0377/2018

BUDGEider Gardiazabal Rubial

Срок

Временно повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници

A8-0356/2018

 ***I

LIBETanja Fajon

Срок

Общи правила за извършване на въздухоплавателни услуги

A8-0150/2018

 ***I

TRANClaudia Țapardel

Срок

Възражение, повдигнато съгласно член 106 от Правилника за дейността: натриев дихромат

Срок

Скандалът Cum Ex: финансови престъпления и пропуски в действащата правната рамка

Срок

Ролята на германската служба за закрила на децата и младежите (Jugendamt) при трансгранични семейни спорове

Срок

СТО: бъдещи перспективи

A8-0379/2018

INTABernd Lange, Paul Rübig

Срок

Доклад от 2018 г. относно Сърбия

A8-0331/2018

AFETDavid McAllister

Срок

Доклад от 2018 г. относно Косово

A8-0332/2018

AFETIgor Šoltes

Срок

Доклад от 2018 г. относно бивша югославска република Македония

A8-0341/2018

AFETIvo Vajgl

Срок

Доклад от 2018 г. относно Албания

A8-0334/2018

AFETKnut Fleckenstein

Срок

Доклад от 2018 г. относно Черна гора

A8-0339/2018

AFETCharles Tannock

Срок

Защита на академичната свобода в рамките на външната дейност на ЕС

A8-0403/2018

AFETWajid Khan

Срок

Положението на жените с увреждания

Последно осъвременяване: 29 ноември 2018 г.Правна информация